Dzieci grają w szachy w SP 110

1817
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Białołęka
obszar 2
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
14 620 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 495 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Przeprowadzenie zajęć nauki i doskonalenia gry w szachy dla dzieci z białołęckich szkół podstawowych. Poprowadzi je trener posiadający uprawnienia/akredytację Polskiego Związku Szachowego i doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajęcia zostaną zorganizowane w postaci kursów gry w szachy dla dzieci o 2 stopniach zaawansowania: początkujący i średniozaawansowany, w sześciu 8-15 osobowych grupach.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.01.2019 11:54

W ramach projektu organizowane były zajęcia szachowe dla dzieci (z podziałem na grupy - początkująca oraz zaawansowana). Więcej informacji o zajęciach: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-2348-zajecia_szachowe_dla_dzieci_projekt.html

Jednostka odpowiadająca za realizację: Szkoła Podstawowa nr 110

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
obszar 2
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia zostaną przeprowadzone w budynku Szkoły Podstawowej nr 110, ul. Bohaterów 41 w Warszawie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie zajęć nauki i doskonalenia gry w szachy dla dzieci z białołęckich szkół podstawowych. Poprowadzi je trener posiadający uprawnienia/akredytację Polskiego Związku Szachowego i doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajęcia zostaną zorganizowane w postaci kursów gry w szachy dla dzieci o 2 stopniach zaawansowania: początkujący i średniozaawansowany, w sześciu 8-15 osobowych grupach.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć nauki i doskonalenia gry w szachy dla dzieci z białołęckich szkół podstawowych.
Do poprowadzenia tych zajęć zostanie wybrany profesjonalny trener, który posiada uprawnienia/akredytację Polskiego Związku Szachowego oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i stosowne referencje.
Planowane jest przeprowadzenie zajęć dla 6 grup w dwóch transzach (transza wiosenna-3 grupy, transza jesienna-3 grupy).
Każda grupa będzie liczyć 8-15 dzieci. Jeden kurs trwa 12 godzin - spotkania 1 godz, 1 raz w tygodniu.
W I transzy (luty-czerwiec 2018r.) zostaną przeszkolone 3 grupy dzieci (2 grupy początkujące: II-IV klasa, V-VIII klasa oraz 1 grupa średniozaawansowana: II-VIII klasa)
W II transzy (wrzesień - grudzień 2018r.) także zostaną przeszkolone 3 grupy dzieci (analogicznie: 2 grupy początkujące: II-IV klasa, V-VIII klasa oraz 1 grupa średniozaawansowana: II-VIII klasa)
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie przez dziecko własnego zestawu do gry w szachy.
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie SP110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie, a dzięki życzliwości dyrekcji szkoły sale dla celów kursów zostaną udostępnione nieodpłatnie. Jedynym warunkiem jest uzgodnienie harmonogramu kursów z dyrekcją szkoły. Autorka proponuje, aby ze względów organizacyjnych i logistycznych 3 kursy odbywały się jeden po drugim w wybranym dniu tygodnia, np. w godz. 15.00-18.00 (15.00-16.00 kurs dla początkujących, 16.00-17.00 kurs dla średniozaawansowanych, 17.00-18.00 kurs dla początkujących)
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia, a na ostatnich zajęciach przeprowadzony zostanie turniej szachowy dla uczestników.
Upowszechnienie informacji dot. projektu nastąpi poprzez:
- rozklejenie plakatów z informacją o rekrutacji na kursy w SP110 i w okolicy
- umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Białołęka
- umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 110
w następujących terminach: I transza: sty-2018 i II transza: maj-cze 2018.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie Białołęki brakuje możliwości bezpłatnego uczestniczenia w tego typu zajęciach.
Celem projektu jest popularyzacja "królewskiej gry" oraz rozwój intelektualny uczniów szkół podstawowych.
Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, rozbudza twórcze zdolności, uczy odwagi i pokory oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Efekty takiego treningu widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakłada się, że całkowity koszt projektu wyniesie 14 620zł, w skład tej kwoty wchodzą:
- 5400zł - I transza kursów lut-cze 2018 (2 grupy początkujące+1 średniozaawansowana), 1 kurs = 12 godzinnych spotkań, czyli 3x12x150zł=5400zł - wynagrodzenie dla trenera
- 5400zł - II transza kursów wrz-gru 2018 (2 grupy początkujące+1średniozaawansowana), 1 kurs =12 godzinnych spotkań, czyli 3x12x150zł=5400zł - wynagrodzenie dla trenera
- 400zł - przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych do grup średniozaawansowanych w I i II transzy 2x200zł=400zł - wynagrodzenie dla trenera
- 200zł - reklama przedsięwzięcia (wydruk kilku plakatów o rekrutacji do grup, itp.) - kwota do dyspozycji koordynatora
- 300zł - dyplomy zakończenia kursu dla uczestników - kwota do dyspozycji koordynatora
- 600zł - nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów turnieju na zakończenie kursów (100złna każdy kurs, 3 książki i 3 dyplomy na zakończenie każdego kursu) - kwota do dyspozycji koordynatora
- 1600zł - koszty organizacji kursów - wynagrodzenie dla koordynatora
- 720zł - koszty mediów i sprzątania sali po zajęciach i testach kwalifikacyjnych 24 spotkania x 30zł = 720zł - kwota do dyspozycji dyrekcji SP110
Założenia przyjęte to ww. wyliczeń:
- bezpłatne udostępnienie sali, do przeprowadzenia kursów zgodnie z załączonym oświadczeniem dyrekcji SP110;
- koszt 1 godz. pracy wykwalifikowanego trenera z akredytacją Polskiego Związku Szachowego, z doświadczeniem pracy z dziećmi, uwzględniający koszty dojazdu i podatki - 150zł/godz prowadzenia zajęć oraz 200zł - przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych do grupy średniozaawansowanej.
- do realizacji kursu konieczny jest koordynator, który powinien zostać wynagrodzony po zakończeniu każdej transzy: w czerwcu i w grudniu 2018r. 2x800zł=1600zł. Do obowiązków koordynatora będzie należało m.in.: przygotowanie informacji dla SP110 i Urzędu do opublikowania o rekrutacji; przygotowanie, zlecenie wydruku i rozklejenie plakatów w szkołach podstawowych obszaru 2 (do dyspozycji koordynatora kwota 200zł), prowadzenie zapisów na kurs, współpraca z trenerem i dyrekcją szkoły w sprawach organizacyjnych, zakup i wydruk dyplomów ukończenia kursu (do dyspozycji koordynatora 300zł), zakup dyplomów i książek o szachach - nagród w turnieju na zakończenie kursu - 6 turniejów po 100zł na nagrody i dyplomy (do dyspozycji koordynatora 600zł), udział w zorganizowaniu kursów i turniejów na terenie szkoły, ew. organizacja poczęstunku. (Autorka proponuje, żeby ew. pieniądze niewykorzystane z puli "do dyspozycji koordynatora" przeznaczyć na zakup słodkości i napojów dla uczestników w trakcie turniejów końcowych.)
Autorka proponuje, aby wyboru osoby koordynatora dokonała dyrekcja SP110, z uwagi na konieczność dobrej współpracy przy organizacji przedsięwzięcia.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
14 620,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

16.03.2017 20:59
Autor projektu
04.04.2017 14:18
Koordynator w dzielnicy Białołęka
04.04.2017 14:49
Koordynator w dzielnicy Białołęka
31.05.2017 13:15
Koordynator w dzielnicy Białołęka
01.06.2017 12:15
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany