Zielone torowiska wzdłuż 11 Listopada - eksperyment

1130
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Praga-Północ
Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 450 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulicy 11 Listopada zostaną obsadzone zielenią.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
12.11.2020 11:56

W ramach projektu, na torowisku na ul. 11 Listopada stworzono pierwsze w Warszawie zielone torowisko na podbudowie z tłucznia. W ramach eksperymentu zielone torowisko zostało podzielone na 7 odcinków. Każdy składa się z innej kombinacji podłoża i roślinności.

Dotychczas zielona zabudowa zakładana była tylko w torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej. Niniejszy test jest próbą znalezienia rozwiązania alternatywnego, pozwalającego na szybsze i mniej kosztowne wykonywanie zielonych torowisk tramwajowych w Warszawie. Zakładany czas trwania projektu badawczego to 3 lata, czyli wnioski i ocenę zastosowanych rozwiązań będzie można sformułować nie wcześniej niż po 2022 r. Oceną objęte będą m. in.: stan estetyczny roślinności, odporność roślin na suszę oraz przede wszystkim wpływ zabudowy na stan podbudowy podsypkowej torowiska.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Transportu Miejskiego

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
odcinek między ulicami Targową i Inżynierską (w pobliżu przejścia dla pieszych przy ulicy Targowej)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
odcinek między ulicami Targową i Inżynierską (w pobliżu przejścia dla pieszych przy ulicy Targowej)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulicy 11 Listopada zostaną obsadzone zielenią.
Opis projektu
Projekt zakłada zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej,a w przyszłości możliwość opracowania na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach "eksperymentu" odcinki torowisk wzdłuż ulicy 11 Listopada zostaną obsadzone zielenią.

Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. Niewątpliwie podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i co więcej, charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie obniżenia emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów (o ok. 3-5dB względem torowisk z inną zabudową).

Obecnie w Warszawie zabudowa trawiasta stosowana jest tylko na torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej. Tego rodzaju konstrukcje są jednak droższe w realizacji względem torowisk podsypkowych (z zabudową tłuczniową). Ze względu na wskazane wyżej walory torowisk trawiastych wskazane jest przeanalizowanie, w nawiązaniu do dotychczas prowadzanych już przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prac, możliwości zastosowania zabudowy trawiastej na torowiskach o konstrukcji podsypkowej. Eksperyment powinien objąć następujące elementy:
- dobór materiału roślinnego (wybór gatunków roślin) do zabudowy w odniesieniu do kwestii utrzymania i odporności na warunki miejskie;
- analizę rozwiązań technicznych umożliwiających porost materiału roślinnego w odniesieniu do m.in. konieczności prowadzenia prac utrzymaniowych torowiska takich jak podbijanie i regulacja.

Efektem finalnym projektu może być opracowanie w przyszłości standardów projektowych i utrzymaniowych dla torowisk z zabudową trawiastą.

Ze względu na eksperymentalny charakter projektu może być on ograniczony czasowo w danej lokalizacji. Dodatkowo z racji nowej technologii i nietypowego podłoża zaprezentowane rozwiązanie nie gwarantuje sukcesu - dopiero wdrożenie go da odpowiedź o możliwościach stosowania. Niemniej z całą pewnością efekty badań i opracowanie standardy będą miały oddziaływanie na obszar całego m.st. Warszawy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kwota 90 000,00 zł powinna wystarczyć na wykonanie odcinka o długości ok. 75 ÷ 80 m.
Koszt wykonania 1m^2 zabudowy roślinnej w torowisku o konstrukcji bezpodsypkowej przy zastosowaniu maty drenażowo-magazynującej, substratu oraz maty rozchodnikowej wynosi ok 125 zł/m^2.
Do przytoczonego rozwiązania należy doliczyć jeszcze koszt wykonania izolacji elektrycznej szyn (szacuje na ok 200 zł za metr toru) oraz koszty usunięcia części kruszywa (podsypki).
Akcja promocyjno-edukacyjna - 10 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
20 000,00 zł

Modyfikacje

20.03.2017 10:24
Autor projektu
13.04.2017 16:36
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego
21.04.2017 13:40
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego
21.04.2017 13:41
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany