Interaktywna muzyczna ścieżka edukacyjna

2055
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
47 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt zakłada stworzenie interaktywnej muzycznej ścieżki edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych muzyką. Ścieżkę tworzyłoby siedem punktów informacyjnych, usytuowanych wzdłuż istniejących alejek na skwerze im. B. Wodiczko w sąsiedztwie UMFC. Każdy punkt składałyby się z pulpitu oraz ławki z przymocowanym do niej kodem QR z informacjami muzycznymi.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer im. Bohdana Wodiczko, w rejonie ulic Okólnik i Tamka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W sąsiedztwie planowanej muzycznej ścieżki edukacyjnej mieści się przede wszystkim Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina a także Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Muzeum Fryderyka Chopina, co w naturalny sposób łączy się z głównym tematem projektu. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”, teren objęty projektem może zostać przekazany w administrowanie powyższej jednostce wraz ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie interaktywnej muzycznej ścieżki edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych muzyką. Ścieżkę tworzyłoby siedem punktów informacyjnych, usytuowanych wzdłuż istniejących alejek na skwerze im. B. Wodiczko w sąsiedztwie UMFC. Każdy punkt składałyby się z pulpitu oraz ławki z przymocowanym do niej kodem QR z informacjami muzycznymi.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie Muzycznej ścieżki edukacyjnej na Skwerze im. Bohdana Wodiczko, który znajduję się w sąsiedztwie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Ścieżka składałaby się z siedmiu punktów informacyjnych. Każdy punkt to ławka oraz pulpit. Na pulpitach znajdowałyby się informacje z dziedziny muzyki, które nawiązywałyby do Wydziałów UMFC. Ponadto na każdym pulpicie zamontowany byłby kod QR, po którego zeskanowaniu w telefonie pokazywałby się tekst dotyczący konkretnego tematu muzycznego. Dodatkowo pojawiałoby się zadanie atrakcyjne dla użytkownika, np. quiz, gra lub kolorowanka. Każdy punkt dotyczyłby innego zagadnienia muzycznego.

Pierwszy temat to Fryderyk Chopin. Na pulpicie znajdowałaby się portret F. Chopina. Obok umieszczony byłby zwięzły i interesujący tekst dotyczący życia pianisty.

Drugi punkt dotyczyłby Fortepianu. Na pulpicie znajdowałby się szkic instrumentu z opisem możliwości technicznych, wyrazowych oraz repertuaru.

Trzeci punkt to instrumenty orkiestrowe wykorzystywane w utworach F. Chopina. Na pulpicie znajdowałby się plan orkiestry z krótkim opisem instrumentów i niektórymi wizerunkami.

Czwarty temat to sylwetki K. Szymanowskiego, S. Moniuszki, H. Melcera oraz J. Elsnera - kompozytorów, którzy stali się patronami sal dydaktyczno-koncertowych w UMFC. Na pulpicie znajdowałyby się podobizny oraz interesujące informacje z ich życia.

Piąty temat to Polskie Opery Narodowe. Na pulpicie zostałaby umieszczone np. kopie historycznych scenografii z oper.

Szósty punkt to Reżyseria Dźwięku, na pulpicie znajdowałaby się fotografia współczesnego studia reżysera dźwięku z krótkim opisem jego zadań.

Siódmy punkt to podsumowanie ścieżki, dotyczyłby działalności edukacyjnej i artystycznej UMFC, z opisem kompetencji i ról absolwentów.

Na zakończenie muzycznej ścieżki edukacyjnej zaplanowano atrakcję w postaci fotostandu z wizerunkiem Fryderyka Chopina. Fotostand zostałby umieszczony wewnątrz Uniwersytetu i udostępniony każdemu, kto chciałby zrobić sobie zdjęcie z kompozytorem.
Uzasadnienie realizacji projektu
- podjęcie działań na rzecz budowania społeczności lokalnej wokół 200 letniej instytucji znajdującej się na terenie dzielnicy;
- zachęcenie do odwiedzania dzielnicy przez innych mieszkańców Warszawy;
- możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w ciekawy i niebanalny sposób, alternatywa dla placu zabaw;
- rozbudzenie w dzieciach ciekawości dotyczącej świata muzyki, instrumentów, kompozytorów;
- przybliżenie informacji kulturalnych każdej osobie korzystającej ze ścieżki

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W zakresie wstępnego kosztorysu projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych wprowadzono następujące zmiany :
„ Kosztorys:
- pulpity – 7 x 1800 zł = 12 600 zł;
- projekt graficzny – 3000 zł;
- koszty graficznego oznakowania zadań wykonywanych w ramach budżetu partycypacyjnego - 4 000 zł;
- remont istniejących ławek parkowych – 10 x 80 zł = 800 zł.
- wyprodukowanie i przymocowanie kodów QR 7 x 1 500 zł = 10 500 zł;
- fotostand – 2000 zł;
- pozyskanie praw autorskich, licencji, opracowań – 15 000 zł (szacunkowy koszt, na tym etapie jest niemożliwy do dokładnego określenia);
Całkowity koszt projektu 47 900 zł brutto.”

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”, teren objęty projektem może zostać przekazany w administrowanie powyższej jednostce wraz ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
47 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Prace konserwatorskie dot. ławek i pulpitów - 2400,- zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 400,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

09.03.2017 14:56
Autor projektu
13.03.2017 10:44
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
06.05.2017 18:07
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
06.05.2017 19:27
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 13:05
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany