Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w "Piątce"

1144
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 6
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
56 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Organizacja bezpłatnych warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców rozbudzających ciekawość otaczającego świata, rozwijających zainteresowania, kształcących logiczne myślenie, umiejętności społeczne i rodzicielskie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 6
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Niepodległości 27

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja bezpłatnych warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców rozbudzających ciekawość otaczającego świata, rozwijających zainteresowania, kształcących logiczne myślenie, umiejętności społeczne i rodzicielskie.
Opis projektu
Organizacja różnorodnych bezpłatnych warsztatów dla dzieci i rodziców stworzy bogatą ofertę edukacyjną dla mieszkańców dzielnicy Mokotów.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach beneficjenci będą rozwijać swoje zainteresowania, będą się uczyć logicznego myślenia, poznają metody skutecznej nauki, będą kształcić umiejętność komunikowania się w różnych językach, nauczą się programowania. Będą mieli możliwość zagospodarowania czasu wolnego pod kierunkiem pedagogów.
Cele:
• rozbudzanie pasji i zainteresowań;
• świadome budowanie wiedzy i motywowanie do pracy;
• przygotowanie beneficjentów do życia w nowoczesnym społeczeństwie;
• rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych
• kształcenie umiejętności społecznych i rodzicielskich

Proponowane zajęcia:

Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców.
Język angielski dla dorosłych.
Warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży.
Programowanie – 2 grupy.
Warsztaty językowe dla młodzieży – 2 grupy.
Badamy I odkrywamy - warsztaty i doświadczenia naukowe dla młodzieży z fizyki z astrologią, chemii, biologii doświadczalnej, geografii i matematyki – 5 grup.

W/w warsztaty będą prowadzone przez pedagogów i psychologów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

Odbywać się będą od III 2018 do XII 2018 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na osiedlu nie ma miejsc gdzie oferowane są bezpłatne zajęcia. Dzieci muszą jeździć w odległe rejony dzielnicy lub miasta.
Organizacja bezpłatnych warsztatów dla dzieci, rodziców mieszkańców osiedla stworzy im warunki do wszechstronnego rozwoju, zapewni pogłębienie posiadanych i nabycie nowych umiejętności. 
Projekt zwiększy integrację i współpracę środowiska szkolnego ze środowiskiem społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wynagrodzenia osób prowadzących – 60 zł*/1 godzinę dydaktyczną (45 minut)
*kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy

Planujemy przeprowadzenie 12 różnorodnych cyklów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i część z nich będzie trwała 2 godziny dydaktyczne czyli 90 minut.

Zajęcia prowadzone będą od III do XII 2017 wyłączając miesiące wakacyjne = 25 tygodni.


Ilość godzin w tygodniu – 12 warsztatów po 2 godz. = 24 godz.
24 godz. x 60 zł = 1440 zł /koszt zajęć w tygodniu/
25 tygodni x 1350 zł = 36000 zł


Koordynator projektu – 2000 zł (kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy)
Koordynator będzie zajmował się promocją projektu, zapisywaniem uczestników na zajęcia, ustalaniem harmonogramu, dostępności sal itp./
Obsługa księgowa – 800 zł (kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy)
Merytoryczna obsługa projektu, nadzór pedagogiczny I dokumentacja projektowa – 1000 zł (kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy)

Opłata eksploatacyjna (sprzątanie, ochrona również w soboty) od III do XII 2018 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych – 8000 zł brutto

Opłata za media ( prąd, woda) 4000 zł brutto

Koszt materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć – 5 000 zł

Całkowity koszt projektu: 56 800 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
56 800,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany