Centrum Rozwiązywania Problemów Spowodowanych Nadmiernym Zadłużeniem

1468
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec8646
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
623 700 zł
Kategoria
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Centrum oferuje kompleksowe wsparcie osobom nadmiernie zadłużonym, w zakresie trzech typów problemów: prawnych, psychologicznych i dotyczących zarządzania finansami osobistymi.
Wsparcie polega na zdiagnozowaniu problemów, nazwaniu ich i przejęciu nad nimi kontroli, a następnie – ułożeniu planu ich rozwiązania, zrealizowaniu planu i skontrolowaniu efektów.
Wszystko, aby Normalnie Żyć Bez Długów!Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
NOK ul. Na Uboczu
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Centrum oferuje kompleksowe wsparcie osobom nadmiernie zadłużonym, w zakresie trzech typów problemów: prawnych, psychologicznych i dotyczących zarządzania finansami osobistymi.
Wsparcie polega na zdiagnozowaniu problemów, nazwaniu ich i przejęciu nad nimi kontroli, a następnie – ułożeniu planu ich rozwiązania, zrealizowaniu planu i skontrolowaniu efektów.
Wszystko, aby Normalnie Żyć Bez Długów!Opis projektu
Projekt polega na kompleksowym wsparciu osób nadmiernie zadłużonych.
Nadmiernie zadłużeni, to osoby, które nie są w stanie wykonywać swoich zobowiązań, a także osoby, które jeszcze zobowiązania wykonują, ale już odczuwają negatywne skutki swojej sytuacji finansowej.
Negatywne skutki, to problemy z funkcjonowaniem w trzech obszarach życia: zawodowym, rodzinnym i społeczny. Problemy te mają natomiast wymiar prawny, psychologiczny i finansowy.
Tyko jednoczesna pomoc w trzech obszarach: zawodowym, rodzinnym i społecznym, widzianych jednocześnie w świetle prawa psychologii i zarządzania finansami osobistymi, może zapewnić kompleksowość wsparcia i umożliwić Korzystającym z Projektu Normalnie Życie Bez Długów.
Realizacja Projektu polegać będzie na objęciu korzystającego z Projektu kompleksową opieką zespołu specjalistów. Specjaliści muszą posiadać kompetencje w zakresie prawa, psychologii i zarządzania finansami jednocześnie i mieć doświadczenie zawodowe, życiowe i wynikające z aktywności społecznej. Istotne i kluczowe dla realizacji Projektu jest, aby specjaliści widzieli, rozumieli i odczuwali problemy korzystającego z Projektu we wszystkich trzech wskazanych obszarach życia i umieli je analizować jednocześnie w wymiarze prawnym, psychologicznym i finansowym. Kompleksowość wsparcia wymaga bowiem umiejętności całościowego spojrzenia przez specjalistów na życie osoby potrzebującej. Tylko wtedy cel stawiany przed Projektem (umożliwienie Korzystającemu z Programu Normalne Życie Bez Długów) będzie zrealizowany.
Podejmowane działania specjalistów będą polegały w szczególności na:
1. zdiagnozowaniu problemów dotykających korzystającego z Projektu, we wszystkich trzech obszarach życia – zawodowym, rodzinnym i społecznym oraz we wszystkich trzech wymiarach – prawnym, psychologicznym i finansowym;
2. nazwaniu tych problemów;
3. przejęciu przez korzystającego z Projektu kontroli nad problemami;
4. ułożeniu planu rozwiązania problemów;
5. zrealizowaniu planu;
6. skontrolowaniu efektów.
Opieka specjalistów świadczona na rzecz każdego z korzystających z Programu polegać będzie na obsłudze prawnej, pomocy psychologicznej oraz edukacji w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Specjaliści udzielali będą konsultacji i porad, sporządzali opinie specjalistyczne, prowadzili spotkania indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia, wykłady, w łącznym wymiarze ok. 80 godzin zegarowych w ciągu roku.
Wszystko, aby korzystający z Programu mógł Normalnie Żyć Bez Długów!
Uzasadnienie realizacji projektu
Program ma na celu umożliwieniu drugiemu człowiekowi Normalne Życie Bez Długów.
Osoby dotknięte problemem nadmiernego zadłużenia są często wykluczone społecznie, odczuwają bezradność i osamotnienie, uciekają przed trudną rzeczywistością, popadają w stany lekowe i depresje. Ponadto niejednokrotnie funkcjonują w „szarej strefie”, bez ubezpieczenia społecznego, korzystając z pomocy społecznej.
Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze specjalistą i indywidualnemu podejściu każdy potrzebujący będzie mógł porozmawiania o swoich problemach. Spotka się ze zrozumieniem, wsparciem, otrzyma fachową poradę.
Program pozwala:
1) ograniczyć wykluczenie społeczne i poczucie bezradności,
2) umożliwia wyjście z tzw. szarej strefy,
3) po oddłużeniu umożliwia dłużnikom ponowne korzystanie z usług instytucji finansowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Łączny roczny koszt projektu wynosi 623.700,00 zł, i pokrywa następujące koszty:
a) wynajem i utrzymanie lokali, w których realizowany będzie Projekt;
b) wynagrodzenia specjalistów;
c) wynagrodzenie koordynatora Projektu;
d) materiały szkoleniowe, warsztatowe;
e) koszty promocji Projektu (plakaty, promocja w internecie, prasie, innych mediach);
f) stosowne i obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilno-prawnej.


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
623 700,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

03.02.2017 12:33
Koordynator w dzielnicy Ursynów
03.02.2017 12:41
Koordynator w dzielnicy Ursynów
16.03.2017 09:08
Autor projektu
21.03.2017 12:06
Autor projektu
14.04.2017 14:21
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Czy naprawdę trzeba 10 tys złotych żeby komuś wytłumaczyć, że wydaje więcej niż zarabia? Jak rozumiem to Pani ma to tłumaczyć?
  Mieszkaniec9015  23.01.2017 16:44
  • Te wspomniane 10 tys potrzebne jest na zapewnienie osobie zadłużonej skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej i z zakresu zarządzania finansami.
   Opieka trwać będzie przez rok i pomoże osobie uczestniczącej w projekcie rozwiązać problemy sfery psychologicznej (często depresje, brak poczucia sensu życia, lęk), problemy prawne - rozwiązanie wszelkich problemów związanych ze skutkami jakie niesie za sobą nadmierne zadłużenie (komornik, windykacja) oraz nabycie wiedzy z zakresu zarządzania finansami, zarządzania budżetem domowym, tak, aby w przyszłości uniknąć sytuacji w której znaleźli się obecnie.
   Pomoc osobom zadłużonym poprzez wyjście z gigantycznych kryzysów życiowych skutkuje korzyścią dla Nas wszystkich. Osoby te zaczną funkcjonować w życiu społecznym, legalnie pracować, płacić podatki, zmniejszy się ich udział w korzystaniu z pomocy społecznej, a bardzo prawdopodobne, że sami stworzą miejsca pracy.
   Te "zainwestowane" dziś 10 tys szybko się zwrócą społecznie.

   Nie jestem prawnikiem, psychologiem ani osobą związaną z zarządzeniem finansami. Projekt opiera się na bazie mojego życiowego doświadczenia i kontaktów z osobami wykluczonymi społecznie, które zostały dotknięte problemem nadmiernego zadłużenia. Uważam, że pomoc drugiemu człowiekowi i przekazanie 10.000 tys zł na to by przygotować go do Nowego Życia Bez Długów jest warte tego, żeby problemy takich osób zostały rozwiązywane z korzyścią dla nich i nas wszystkich.
   Mieszkaniec8646  23.01.2017 18:02 Autor projektu
 • Cytuje autora - "Uważam, że pomoc drugiemu człowiekowi i przekazanie 10.000 tys zł na to by przygotować go do Nowego Życia Bez Długów". 10.000tys? Ktos chyba nie uwazal na lekcjach matematyki. Pani chce komus pomagac? "Nowego Zycia Bez Dlugow? To jakies psycho/coacho pierdzielenie..... Zgadzam sie z pierwszym komentarzem - ktos zyje ponad stan, jego wina. Nie stac mnie na nowy samochod to go nie kupuje. Proste.
  Nikt Cie zmusza abys bral kredyt...


  A jeszcze jedno, czy to Pani? "Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt X GU 1224/16, ogłosił upadłość Małgorzaty Ozdarskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej"?

  Za pieniadze podatnikow probuje Pani sobie pomoc?
  Mieszkaniec10627  12.03.2017 22:09
  • Bardzo dziękuję za zainteresowanie naszym projektem. Pana analizy, oceny i opinie są wnikliwe, poparte dogłębnym rozpoznaniem problemu osób nadmiernie zadłużonych. Niemniej – dzięki Pana komentarzowi – możemy ponownie zwrócić uwagę na najistotniejsze założenia naszego projektu.
   Po pierwsze:
   Problem osób zadłużonych jest naszym wspólnym problemem, ponieważ wszyscy ponosimy koszty ich zadłużenia. Niejednokrotnie (bardzo często!) takie osoby funkcjonują w „szarej strefie”, bez ubezpieczenia społecznego, korzystają z pomocy społecznej, z różnego rodzaju zasiłków celowych (czyli z pieniędzy podatników!). Często nie stać ich na pokrywanie wspólnych kosztów eksploatacji nieruchomości, w których mieszkają. Niepokryte koszty muszą płacić pozostali mieszkańcy (z pieniędzy prywatnych!). Nie spłacają kredytów, a ktoś musi zrekompensować bankom straty.
   Po drugie:
   Osoby dotknięte problemem nadmiernego zadłużenia są często wykluczone społecznie, odczuwają bezradność i osamotnienie, uciekają przed trudną rzeczywistością, popadają w stany lekowe i depresje. A przecież taką osobą może być nauczycielka w szkole, do której uczęszczają nasze dzieci, kierowca autobusu, który codziennie wozi nas do pracy, urzędniczka zajmująca się naszymi bardzo ważnymi sprawami w urzędzie. Ich kondycja psychiczna powinna pozwalać na właściwe wykonywanie pracy. Oczywiście możemy usłyszeć – Zwolnić ich z pracy! Tylko, że to nie rozwiąże problemu wspólnego ponoszenia kosztów! Ich sytuacja wówczas będzie jeszcze trudniejsza (proszę jeszcze raz przeczytać to, co napisaliśmy w pkt-cie powyżej – koszty będą pokrywane z pieniędzy podatników oraz z pieniędzy prywatnych).
   Po trzecie:
   Osoby nadmiernie zadłużone powinny mieć możliwość skorzystania ze specjalnych programów szkoleniowych, dzięki którym dowiedzą się, jak korzystać z instrumentów finansowych dostępnych na rynku, jak zarządzać własnymi finansami, jak – chociażby – sporządzić, realizować i kontrolować budżet domowy. Dzięki takim działaniom w przyszłości mogą uniknąć kolejnych finansowych problemów! Dzięki takim działaniom nie będziemy musieli (z pieniędzy podatników!) w przyszłości ponownie im pomagać!
   Reasumując:
   Dzięki szybkiej, adekwatnej i kompleksowej pomocy skierowanej do osób nadmiernie zadłużonych, możemy uniknąć nadmiernych kosztów pieniężnych (w szczególności z pieniędzy podatników), kosztów społecznych (negatywne skutki związane z wykonywaniem zawodu), kosztów osobistych (pieniężnych i związanych ze świadczonymi na naszą rzecz usługami).
   O pieniądzach słów kilka …
   Te 10 tyś. przeznaczone jest na pokrycie kosztów doradztwa prawnego, poradnictwa psychologicznego, oraz na szkolenia w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Warto wiedzieć, że obecnie i tak z pieniędzy podatników pokrywane są koszty doradztwa prawnego, poradnictwa psychologicznego i odpowiednich szkoleń. Nasz program jest jednak programem specjalistycznym, adresowanym wprost do osób nadmiernie zadłużonych, pozwalającym skuteczniej im pomóc. Program nasz pozwoli oszczędzić pieniądze podatników, zwiększyć szanse na skuteczną pomoc, umożliwić dłużnikom powrót do życia i zlikwidować konieczność ponoszenia wspólnych kosztów ich zadłużenia.
   O mnie
   Chciałabym zwrócić się teraz do osób nadmiernie zadłużonych, potencjalnych beneficjentów programu, członków ich rodzin, znajomych, wszystkich, których problem nadmiernego zadłużenia może dotyczyć:
   – Moim życiem, moim doświadczeniem, moją historią (w tym moją upadłością) chcę pokazać, że o problemie nadmiernego zadłużenia trzeba mówić, że trzeba wyjść z błędnego koła bezsilności, uwolnić się od długów i ich skutków jak od kuli u nogi, rozwiązać problemy prawne, psychiczne i finansowe i zacząć normalnie żyć! Dla siebie, dla naszych dzieci, dla nas wszystkich! Zapadanie się w sobie, ucieczkę, wstyd, poczucie winy, lęk i strach przed agresywnymi, nieczułymi ludźmi można pokonać! Można jeszcze normalnie żyć!
   Program nie jest dla mnie. Ja nie mogłabym z niego skorzystać. Nie próbuję sobie pomóc za pieniądze podatników. Ja już idę swoją drogą, wychodzę powoli z zadłużenia, poradziłam sobie w sferze psychicznej, nauczyłam się zarządzać finansami osobistymi. Wiele osób jest jednak w potrzebie. To dla nich jest ten program. To dla nich warto go uruchomić!
   W dniach 6 marca i 11 marca odbyły się spotkania dyskusyjne na temat projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego – szkoda, że cieszyły się tak małym zainteresowaniem.
   Kolejne spotkanie odbędzie się 18 marca (sobota) 2017 roku o godz. 11:00, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów al. KEN 61 (metro Imielin) w sali 136 im. J.U.Niemcewicza (1. piętro). Być może będzie wówczas okazja do porozmawiania osobistego, a nie tylko pod pseudonimami na forum.
   Z wyrazami szacunku,
   Małgorzata Ozdarska
   Mieszkaniec8646  13.03.2017 09:59 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany