Ratujemy życie. AED - defibrylator do masażu serca.

1201
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
32 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 1333 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Zakup defibrylatorów typu AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) dla trzech szkół podstawowych, znajdujących się na terenie dzielnicy Targówek wraz ze szkoleniem z obsługi urządzeń dla grupy nauczycieli i pracowników tych placówek.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.01.2019 09:47

W ramach projektu zostały zakupione i dostarczone do szkół defibrylatory. Pracownicy placówek zostali szkoleni z obsługi AED.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Edukacji i Wychowania Dzielnicy Targówek

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Bartnicza 2; ul. Hieronima 2; ul. Suwalska 29; ul. Suwalska 13
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Defibrylatory znajdować się będą w różnych punktach dzielnicy Targówek w czterech placówkach oświatowych w okolicy głównego wejścia do placówek: - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta (w Zespole Szkół nr 41) - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana - Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej - VIII Ogród Jordanowski
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zakup defibrylatorów typu AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) dla trzech szkół podstawowych, znajdujących się na terenie dzielnicy Targówek wraz ze szkoleniem z obsługi urządzeń dla grupy nauczycieli i pracowników tych placówek.
Opis projektu
AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, który używany jest w chwili bezpośredniego zagrożenia życia. Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej, urządzenie analizuje rytm serca, wydaje polecenia głosowe i obrazowe zawierające instrukcje dla osoby ratującej poszkodowanego w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Choroby układu krążenia możemy zaliczyć do chorób cywilizacyjnych. Mają one ogromne skutki społeczne. Szanse chorego na przeżycie po zatrzymaniu krążenia spadają o 7-10% z każdą minutą, dlatego tak ważne jest, aby bezpośredni świadek zdarzenia od razu rozpoczął akcję ratunkową. Badania naukowe dowiodły, że reanimacja (resuscytacja) podjęta bezzwłocznie przez świadka zdarzenia znacznie zwiększa szansę chorego na przeżycie, zaś statystyki jednoznacznie wskazują, że ilość osób uratowanych sięga 30% do 50%, dlatego priorytetem powinno być zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych przez umieszczenie AED w miejscach ogólnodostępnych.
AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny). AED odznacza się wysoką skutecznością w ratowaniu życia ludzkiego nawet w sytuacjach, gry ratujący nie zna się na podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy. Szybkie użycie defibrylatora pozwala zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanym nawet do 75%. Profesjonalne AED sygnalizują osobom ratującym utrzymanie właściwego tempa ucisków na klatkę piersiową - 80-100/min, monitorują i sygnalizują głębokość uciśnięć 4-5cm, zawierają wyposażenie w postaci nożyczek, maski ochronnej, maszynki do wygolenia klatki piersiowej przed podłączeniem elektrod, ręcznika do osuszenia ciała. Urządzenia, o które zabiegamy, posiadają również niezwykle ważną funkcję automatycznego przestawienia parametrów urządzenia na dostosowane dla dzieci w wieku 1-18 lat.
Priorytetem powyższego projektu jest podniesienie jakości udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności szybkiego oceny ryzyka wśród społeczności lokalnej już od najmłodszych lat, gdyż tylko edukacja najmłodszych przedstawicieli naszej społeczności jest kluczem do zmniejszenia lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym oraz do propagowania aktywnej postawy ratującej życie.
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Uświadomienie rangi Ratownictwa Społecznego.
2. Kształtowanie właściwych reakcji wśród społeczności lokalnej w sytuacjach bezpośrednio związanych z ratowaniem życia.
3. Wsparcie szybkiego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym do chwili przyjazdu służb medycznych w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu.
4. Rozmieszczenie defibrylatorów w różnych punktach na terenie dzielnicy Targówek znacznie wpłynie na poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy.
5. Poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie placówek, w których znajdą się urządzenia AED.
6. Przygotowanie społeczności lokalnej do udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności oceny zagrożenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- 4 defibrylatory Philips HeartStart FRx z torbą transportową i szafką wiszącą : 28 214 zł brutto
- szkolenie dla wybranej grupy pracowników administracji i obsługi każdej z placówek biorących udział w projekcie - 3500 zł.
- oznakowanie zewnętrzne sprzętu - 335 zł
- oznakowanie BP 2018 - 16 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
32 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty eksploatacji uzależnione są od częstotliwości jego używania.
- bateria (żywotność 4 lata lub 200 wyładowań) - 793 zł
- elektrody SMART II (okres trwałości 2 lata) - 285 zł - możliwość przerzucenia kosztów na producenta jeżeli sprzęt zostanie użyty dla ratowania życia przez osobę nie związana z ratownictwem medycznym.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
200,00 zł

Modyfikacje

28.03.2017 12:42
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany