Zieleń parkowa i łąki kwietne na osiedlach

2570
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Bielany
Wrzeciono, Młociny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
250 100 zł
Kategoria
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 376 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Posadzenie lub dosadzenie drzew parkowych w wybranych możliwych do zagospodarowania terenach przy ulicach na Młocinach i Wrzecionie. Dodatkowo urządzenie łąk kwietnych w wybranych miejscach przy ulicach osiedla Młociny i przy ul. Wrzeciono.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.01.2019 15:42

W ramach projektu nasadzono m.in. 150 drzew, a także zasiano łąki kwietne.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wrzeciono, Młociny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nasadzenie lub dosadzenie drzew i urządzenie łąk kwietnych na Młocinach zgodnie z dołączoną mapką, dosadzanie drzew na Wrzecionie przy ul. Nocznickiego zgodnie z załączoną mapką wraz z urządzeniem jednej łąki kwietnej na skrzyżowaniu ul. Wrzeciono z ul. Parola.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
1. Dosadzenie lub nasadzenie drzew typu parkowego ale dostosowanych do terenu miejskiego przy następujących lokalizacjach: - Młociny: część ulicy Wazów, Humanistów, Królowej Jadwigi, Pasymskiej, Radeckiej, Heroldów, Balaton, Farysa i Pułkowej (po obu stronach), - Wrzeciono: cześć ulicy Nocznickiego 2. Zagospodarowanie jako łąki kwietnej nieużytku na skrzyżowaniu ul. Anny Jagiellonki i Wazów, nieużytku na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i Radeckiej. Dodatkowo urządzenie łąki kwietnej na skrzyżowaniu ul. Wrzeciono i ul. Parola.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Posadzenie lub dosadzenie drzew parkowych w wybranych możliwych do zagospodarowania terenach przy ulicach na Młocinach i Wrzecionie. Dodatkowo urządzenie łąk kwietnych w wybranych miejscach przy ulicach osiedla Młociny i przy ul. Wrzeciono.
Opis projektu
Wprowadzenie:
Młociny są osiedlem z układem ulic zaplanowanych jeszcze przed II wojną światową jako Miasto Ogród, gdzie do dnia dzisiejszego przy niektórych ulicach rosną piękne rozłożyste drzewa. Jednak przy wielu z ulic Młocin rosną tylko punktowo drzewa samosiejki, a jeszcze inne ulice mają niezagospodarowane żadnymi nasadzeniami pobocza. Podobnie wygląda sytuacja na Wrzecionie, gdzie nawet na głównych ulicach jest chaotyczna zieleń wysoka i zaniedbane trawniki. W niektórych miejscach na poboczach ulic Młocin wobec braku zieleni urządzonej przez miasto są posadzone różne krzewy, tuje i karłowate drzewka, co mimowolnie robi wrażenie galimatiasu. Pobocza ulicy Pułkowej - głównego wjazdu do Warszawy od północy są antywizytówką stolicy - panujący tam chaos reklam i przypadkowe nasadzenia nie przyczyniają się do estetyzacji przestrzeni.

Cel:
Projekt "Zieleń parkowa na osiedlu" ma na celu podniesienie estetyki przestrzeni publicznej poprzez planowanie nasadzenia lub dosadzenia wysoko rosnących drzew dostosowanych do warunków miejskich na terenach przyulicznych, w celu zwiększenia estetyki przestrzeni publicznej na osiedlach oraz zharmonizowania zieleni przydrożnej. Planowane łąki kwietne wprowadzą ciekawy przyrodniczy akcent kolorystyczny przy skrzyżowaniach wybranych ulic. Dodatkowo będą stanowić bogate siedlisko do życia owadów.

Planowane działania:
1. Wybór rodzaju drzew na tereny osiedlowe
2. Wybór rodzaju drzew na pobocza ul. Pułkowej
3. Sprawdzenie lokalizacji i wstępne określenie miejsca nasadzeń i ilości drzew przy poszczególnych ulicach
4. Wizja lokalna i wstępne określenie miejsca nasadzeń i ilości drzew przy poszczególnych ulicach
5. Projekt nasadzeń i uzgodnienia
6. Zamówienie roślin wraz z usługą przygotowania terenu i wsadzenia drzew oraz wykonanie łąk kwietnych
Uzasadnienie realizacji projektu
Posadzenie lub dosadzenie drzew wysoko rosnących przy ulicach nada harmonijności przestrzeni publicznej oraz polepszy mikroklimat na osiedlu. Duże drzewa są również korzystnym miejscem do życia dla ptaków. Drzewa pachnące typu lipy oraz rozłożyste posadzonej na poboczu trasy wjazdowej do Warszawy nie tylko zwiększą estetykę, ale też staną się naturalną barierą akustyczną. Łąki kwiatowe usytuowane punktowo w kilku miejscach na osiedlu będą ciekawym akcentem kolorystycznym. Dodatkowo stanął się miejscem pożywienia dla pszczół, motyli i innych latających owadów oraz ptaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Drzewa typu parkowego rodzime, np. jesiony lub graby - preferowany korzeń palowy ze względu na bliskość podziemnej infrastruktury oraz lipy do posadzenia przy ul. Pułkowej - wybór rodzaju drzew powinien być skonsultowany ze specjalistą ogrodnikiem - orientacyjna ilość 200 sztuk.
2. Projekt nasadzeń drzew
3. Mieszanka traw i kwiatów do utworzenia łąki kwietnej - orientacyjna powierzchnia 300 m kw.
4. Prace przygotowawcze - ziemia, zasilanie gleby, nasadzenia
5. Zabiegi konserwacyjne coroczne - okres pierwszych 3-ch lat zawarty w gwarancji

Założono następujące ceny (na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Bileany m.st. Warszawy)
- Nasadzenie 1 drzewa wraz z pracami przygotowawczymi - 850,00 zł
- Gwarancja na drzewa 3 letnia wraz z pielęgnacją - 180,00 zł/szt./rok
- Założenie 1 m kw. łąki kwiatowej - 72,00 zł

Koszty projektu:
Nasadzenie drzew - 150 sztuk - 127 500,00 zł
Gwarancja 3-letnia dla drzew - 81 000,00 zł
Projekt nasadzeń - 20 000,00 zł
Utworzenie łąki kwietnej - 300 m kw. x 72 zł = 21 600,00 zł
Łączny koszt projektu - 250 100,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
250 100,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty pielęgnacji drzew - uwzględnione w 3-letniej gwarancji
Koszt pielęgnacji łąki kwietnej zawarty w koszcie utworzenia łąki kwietnej - 12 000,00 zł
- Koszenie 1-krotne w okresie sezonu 8zł/m kw.

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 400,00 zł

Modyfikacje

09.02.2017 11:55
aarabadzic
26.04.2017 16:35
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany