Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym.

1465
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 2
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
120 000 zł
Kategoria
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 539 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Ogród ul. Różana 20, działka miejska z przeznaczeniem zieleń urządzona, zostanie oddzielony od boiska wysoką siatką i stanie się dla nas otwartym ogrodem z ławkami, oświetleniem, z zadbanymi alejkami i zielenią. Będzie ogrodem na sąsiedzkie spotkania z psami, dziećmi i wnukami, które tutaj mogą poznać nasz ekosystem z kotami i jeżami.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.01.2020 16:41

Zadanie inewstycyjne zostało przywrócone do realizacji w 2019 r.  Ze względu na niedoszacowanie przedsięwzięcia zwiększono wartość środków na realizację projektu. W efekcie w 2019 r. zrealizowano projekt. Umowa z 11.09.2019. Protokół odbioru 18.11.2019. W ramach realizacji wykonano prace związane z wykonaniem nowych nawierzchni utwardzonych, naszadzeniami, elemnentami małej architektury. Prace te poprzedzone były szeregiem prac przygotowawczych. Wykonano nawierzchnię mineralną na powierzchni ok. 90 m2, z koski brukowej na powierzchni ok. 170 m2, z płyt betonowych na powierzchni ok. 160 m2. Zakupiono elementy małej architektury w postaci: 3 szt. koszy , 4 szt. stojaków rowerowych, 1 szt. kosza na psie odchody, 4 szt. budek dla kotów , 4 szt. ławek parkowych, 3 szt. karminków dla kotów, 2 szt. karmników dla ptaków, 5 szt. budek lęgowych dla ptaków, 3 szt. hoteli dla owadów, 3 szt. domków dla jeży. Nasadzono 12 szt. drzew, 410 szt drzew oraz byliny. Wykonano trawniki na powierzchni ponad 2200 m2, wykonano nasianie łąki kwietnej na powierzchni ok. 100 m2.
Projekt zrealizowano zgodnie z założonym zakresem projektu. W ramach rozwinięcia i rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu, w 2020 r. planowany jest zakup dodatkowych elementów małej architektury (ławki, kosze, stoły piknikowe).

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 2
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Różana 20 róg ul. Grażyny i z dostępem od strony parkingu szpitala Madalińskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ul. Różana 20 róg ul. Grażyny i z dostępem od strony parkingu szpitala Madalińskiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ogród ul. Różana 20, działka miejska z przeznaczeniem zieleń urządzona, zostanie oddzielony od boiska wysoką siatką i stanie się dla nas otwartym ogrodem z ławkami, oświetleniem, z zadbanymi alejkami i zielenią. Będzie ogrodem na sąsiedzkie spotkania z psami, dziećmi i wnukami, które tutaj mogą poznać nasz ekosystem z kotami i jeżami.
Opis projektu
Jest to działka miejska o nr G3 ZP 15/3 wg. już poprawionego planu z dnia 20.01.2017, gdzie usunięto nam pasaż ul. Wiśniowej. To przejście dopisuję do projektu, jest to nasz bezpośredni dostęp do ADM i Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz przystanku autobusowego.

W 2014 roku ogród przydzielono szpitalowi położniczemu. Niestety teren jest od lat zaniedbany. Zejście od parkingu szpitala to trawiasta góra. Chciałabym aby również pacjenci szpitala mogli korzystać z Ogrodu, by mieli zejście schodkowe z balustradą, furtkę oraz został uzupełniony brak płotu do ogrodzenia bloku Mokotovi.

Dyrektor szpitala p. Henryk Janiak obiecał, że jak uda nam się wygrać, to bezpłatnie zrobi nam projekt techniczny, SUPER, ale proszę uwzględnić nasze jeże i wolno żyjące koty, to nasz ekosystem, chcę aby tutaj wreszcie na działce miejskiej też i one znalazły azyl a dostęp miały karmicielki WOŚ i by była wywieszona informacja, czym można karmić koty i jeże.
Projekt zakłada:
¤ Po wykonaniu przez szkołę ogrodzenia oddzielającego boisko od ogrodu. Zerwanie popękanego i dziurawego asfaltu na alejkach spacerowych i dużemu placu przy zachodniej bramie wejściowej i zastąpienie go kostką, by działka spełniała jej plan zagospodarowania.
¤ Rekultywację zieleni w ogrodzie z usunięciem wysypanego żwiru na parking przy wschodniej bramie Ogrodu.
¤ Naprawę bądź wymianę istniejących tutaj 3 latarni.
¤ Obrotową kamerę monitoringu do Straży Miejskiej, firma remontująca szkołę, zainstalowała kamery obejmujące ul. Różaną a Mokotovia narożnik przy szpitalnym wejściu.
¤ Powieszenie na drzewach domków lęgowych dla ptaków.
¤ Postawienie karmika dla ptaków z plakatem, który jest już wydrukowany przez miasto, czym je mamy karmić.
¤ Wstawienie na teren zakotwionych ławek i koszy z przykryciem ze względu na wrony i gawrony, które lubią wyciągać śmieci.
¤ Udostępnienie mieszkańcom zamkniętego pasażu Wiśniowej.

Opis obecnego zrujnowanego stanu ogrodu można przeczytać tutaj: http://imokotow.pl/artykul/budzet-partycypacyjny/110294
Uzasadnienie realizacji projektu
My mieszkańcy Starego Mokotowa patrzymy na nasz dawny Ogród Jordanowski z rozrzewnieniem, 10 lat stoi pusty i ulega degradacji. Był pod zarządem Zespołu Szkół nr 99, która ze swojego terenu usunęła 20-letnie siedlisko wolno żyjących kotów.
Na teren można wejść tylko w grudniu, przy wynajmie terenu na sprzedaż choinek.

Opis można przeczytać w artykule: http://imokotow.pl/artykul/budzet-partycypacyjny/110294

Krótko po złożeniu projektu otrzymałam odpowiedź, że działkę otrzymał w 2014 roku szpital Madalińskiego, teraz mamy wejście do Ogrodu od strony parkingu szpitalnego, tylko że jest tu niebezpieczne zejście na dół z góry.

Dodatkowo planuję przywrócenie nam wszystkim mieszkańcom pasażu ul.Wiśniowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys został wyliczony przez urzędniczkę Mokotowskiego WOŚ i nie powinien być wyższy dla terenu ok 4000 m² wg. pomiaru w Google.
Odgrodzenie od boiska zapewnia szkoła a projekt Ogrodu dyrektor szpitala.
Ponieważ od 1 marca firma remontująca szkołę zamknęła nam dostęp do pasażu ul. Wiśniowej i do opieki oraz karmienia naszych wolno żyjących kotów a którym już po raz trzeci zmienione zostało siedlisko, tu chcemy im stworzyć azyl a my z talonami WOŚ i naszymi środkami o nie zadbamy.
Konieczne jest tutaj wydzielinie azylu dla naszych kotków i jeży, aby wreszcie miały bez łaski dyrekcji szkoły swoje miejsce na działce miejskiej.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Wymagane jest: pielęgnacja zieleni, opróżnianie śmietników i zamiatanie alejek i ew. pokrywanie kosztu motoringu oraz energii elektrycznej dla oświetlenia.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
15 000,00 zł

Modyfikacje

23.01.2017 15:26
Autor projektu
23.01.2017 15:40
Autor projektu
18.03.2017 19:34
Autor projektu
21.03.2017 22:32
Autor projektu
21.03.2017 23:18
Autor projektu
21.03.2017 23:55
Autor projektu
26.04.2017 10:15
WOŚ_Mokotów_1

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany