Zdroje wody pitnej na placach zabaw dla dzieci

1299
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
99 015 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 1664 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Instalacja zdrojów wody pitnej na dziecięcych placach zabaw na terenie Ursynowa. Zamontowanie trzech zdrojów postumentowych, podłączonych do ujęć wodociągowych, ustytuownych na każdym ze wskazanych 2 (dwóch) placów zabaw.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
14.09.2020 12:58

Wszystkie projekty polegające na wykonaniu poidełek realizowane są systemowo, według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st Warszawy. W tym zakresie pod koniec 2017 r. uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dla poidełka oraz wymagane uzgodnienia.

W marcu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na produkcję poidełek. W postępowaniu uzyskano jedną ofertę, której wartość przekraczała środki, jakimi dysponował Zamawiający, w związku z czym przetarg został unieważniony. W maju powtórzono postępowanie na wybór Wykonawcy. Wpłynęły dwie oferty również przewyższające budżet - ponownie unieważniono postępowanie.

We wrześniu 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie na produkcję poidełek. Udało się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na stworzenie prototypu, a następnie wyprodukowanie 177 sztuk poidełek.

W dalszej kolejności, zostanie wybrana firma, która zamontuje poidełka, wraz z wykonaniem przyłączy, przygotowaniem gruntu itp.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w ramach, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji źródełek wody pitnej w przestrzeni miejskiej, w okresie lipiec – październik 2019 r. realizowany był pilotażowy projekt, obejmujący montaż na istniejących hydrantach 30 miejskich źródełek.

Lokalizacje dla źródełek realizowanych w ramach pilotażu wybrane zostały pod względem ich dostępności (braku konieczności przebudowy przyłączy, oraz wykonania nawierzchni), stanu technicznego hydrantów MPWiK oraz jakości badań wody zarówno przed jak i po montażu źródełka. Po okresie pilotażowym, źródełka zostały zdemontowane na okres zimowy.

MPWiK przekazało stanowisko organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie możliwości montażu źródełek w świetle aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. W opinii w/w instytucji montaż źródełek "jest ryzykowny". MPWiK zgodnie z rekomendacją PPIS będzie śledzić wszelskie informacje na temat dynamicznie zmieniającej się sytuacji epiemicznej oraz analizować ryzyka z nią związane. 

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Łąka Olkówka
2. ul. Cybisa 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
1. Plac zabaw na Łące Olkówka 2. Plac zabaw przy ul. Cybisa 1

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Instalacja zdrojów wody pitnej na dziecięcych placach zabaw na terenie Ursynowa. Zamontowanie trzech zdrojów postumentowych, podłączonych do ujęć wodociągowych, ustytuownych na każdym ze wskazanych 2 (dwóch) placów zabaw.
Opis projektu
Pomysłem do napisania tego projektu była obserwacja placów zabaw dla dzieci na terenie Ursynowa. Nie wszystkie i dzieci, które wraz z opiekunami czy bez nich spędzają dużo czasu na placach zabaw, mają przy sobie wodę lub napoje. Nie zawsze istnieje możliwość zakupu wody w pobliskim sklepie i ugaszenie pragnienia. Dlatego też dobrym rozwiązaniem tego problemu staje się zamontowanie postumentowych zdrojów wody pitnej na placach zabaw. Umieszczane w tych miejscach zdroje zapewnią wszystkim bezpośredni dostęp do wody. Dzięki temu zwiększy się komfort przebywania w tych miejscach, wzrośnie troska o środowisko naturalne. Dostęp do wody pitnej ze źródeł postumentowych byłby bezpłatny i ogólnodostępny; zdroje umieszczone byłyby w dwóch punktach w lokalizacji nr 1 oraz w jednym punkcie w lokalziacji nr 2 - wg wskazanych dwóch placów zabaw. Dostępne na rynku źródła są estetycznie wykonane, z materiałów ekologicznych . Korzyści wynikające z tego projektu są następujące:
- ogólnodostępny i bezpłatny dostęp do pitnej wody,
- zwiększenie komfortu przebywania na placach zabaw,
- troska o naturalne środowisko,
- zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci i dorosłych (ograniczenie spożywania gazowanych napojów).
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt dedykowany szerokiej grupie mieszkańców. Zapewni stały dostęp do pitnej wody dzieciom i innym osobom przebywającym na placach zabaw. Zamontowanie w tych miejscach postumentowych zdrojów wody, pozwoli na ugaszenie pragnienia wszystkim tam przebywającym i poprawi ich komfort zabawy. Wpływa na zmniejszenie zużycia plastikowych butelek i zaśmiecanie terenu placów zabaw. Zwiększy zdrowotność dzieci dorosłych, gdzyz będą spożywały mniej słodkich i gazowanych napojów, przyczyni się do estety ki terenu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 2 kpl - 3 690 zł
2 mapa do celów projektowych 2 szt. - 1 230,00 zł
3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 25 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 75 mb - 46 125 zł
4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 zł

Suma: 99 015,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
99 015,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Przeglądy konserwacyjne zdrojów
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
16 000,00 zł

Modyfikacje

13.04.2017 16:28
Koordynator w Zarządzie Zieleni
13.04.2017 16:30
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany