Książka koło łóżka

1828
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
64 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt ma rozpropagować możliwość korzystania z Biblioteki Publicznej w Wilanowie głównie osobom przewlekle chorym, starszym i o mniejszej sprawności fizycznej, których odwiedzałby bibliotekarz przywożąc i odbierając lektury, oraz pozwolić uzupełnić zbiory biblioteczne BP w Wilanowie o audiobooki.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Wilanów

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma rozpropagować możliwość korzystania z Biblioteki Publicznej w Wilanowie głównie osobom przewlekle chorym, starszym i o mniejszej sprawności fizycznej, których odwiedzałby bibliotekarz przywożąc i odbierając lektury, oraz pozwolić uzupełnić zbiory biblioteczne BP w Wilanowie o audiobooki.
Opis projektu
Projekt ma na celu stworzyć osobom mającym trudności z dotarciem do Biblioteki Publicznej w Wilanowie możliwość korzystania z księgozbioru placówki. Chodzi o osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, o ograniczonej możliwości poruszania się z innych powodów (przede wszystkim starsze, ale również takie, które np. złamią nogę).

W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostałaby akcja informacyjna o projekcie (informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Dzielnicy, ogłoszenia w prasie lokalnej, ulotki).

Za pieniądze z projektu Biblioteka Publiczna uzupełniłaby także księgozbiór o książki z większym drukiem dla osób słabowidzących, zakupiłaby czytniki cyfrowe do książek dla takich osób (we współpracy z serwisem Legitimi biblioteka stwarza możliwość czytania w ten sposób jednej książki miesięcznie za darmo) oraz uzupełniła zasób audiobooków.

Projekt zyskał pełne wsparcie pani Haliny Myszkowskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej w Wilanowie.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu pozwoliłaby na pełniejsze zaspokojenie potrzeb rozwoju osobistego przez osoby w trudniejszej sytuacji życiowej – chore, starsze i niepełnosprawne. Jest także promocją cztelnictwa w Wilanowie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup audiobooków do Biblioteki Publicznej w Wilanowie 8 000 zł
Akcja informacyjna o możliwości korzystania z biblioteki dla osób z ograniczoną mobilnością 3000 zł
Koszty osobowe pracowników Biblioteki Publicznej w Wilanowie obsługujących projekt 51 500 zł
Koszty dojazdów komunikacją miejską pracownika Biblioteki do potrzebujących 1200 zł
Abonament telefoniczny pracownika Biblioteki 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
64 200,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty osobowe pracowników Biblioteki Publicznej w Wilanowie, dojazdy i abonament telefoniczny
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
53 200,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

17.03.2017 11:20
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany