Rodzina na Ursynowie. Wykłady/warsztaty kompetencji wychowawczych, sensozabawy, twórcze warsztaty/plenery rodzinne, gry miejskie, wsparcie.

1393
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Autor pomysłu Mieszkaniec9579
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
209 040 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Ursynów - miejsce przyjazne dla rodziny. Proponujemy zwiększenie bezpłatnej oferty cyklicznych działań prorodzinnych. Wykłady/warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców, opiekunów, babć, dziadków. Sensozabawy dla rodziców z bobasami. Twórcze warsztaty/plenery rodzinne (rodziny z dziećmi). Rodzinne gry miejskie na terenie dzielnicy, wsparcie grupowe/indywidualne, spotkania z doulami, ekspertami chusto-noszenia i rodzicielstwa bliskości.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Sala Zabaw Labi, ul. Polaka 6, 02-777 Warszawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa
Ewentualnie inny lokal wynajęty/zapewniony przez Wykonawcę na realizację działań na terenie Ursynowa Wysokiego Północnego.
Część spośród wymienionych działań zaplanowana jest do prowadzenia w przestrzeni miejskiej Ursynowa czyli: rodzinne plenery (Park im. Romana Kozłowskiego przy Kopie Cwila, Park Polskich Wynalazców, Park im. Jana Pawła II) i gry miejskie (rozgrywane na terenie Ursynowa Wysokiego Północnego).
Gry plenerowe - przestrzeń publiczna, preferowane tereny zielone Ursynowa Wysokiego Północnego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dodatkowo przeprowadzona analiza runku nieruchomości na terenie Ursynowa Wysokiego Północnego wykazuje, że są dostępne lokalne pod wynajem, w którym mogłyby być prowadzone tego rodzaju działania. Trudno jest jednak wskazać taki lokal z rocznym wyprzedzeniem. Wskazujemy 2 konkretne lokalizacje, które byłyby w stanie wynająć sale na realizację działań. Bierzemy także pod uwagę rozszerzenie działań o inne miejsca na terenie Ursynowa Wysokiego Północnego (sale zabaw, szkoły, przedszkola, inne miejsca swoimi działaniami wspierające rodziny). Koszty wynajmu lokalu, bądź wynajmu sal będą tożsame jak we wskazanych lokalizacjach: Sala Zabaw Labi, ul. Polaka 6, 02-777 Warszawa; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18, ul. Koncertowa 4, Warszawa. Część spośród wymienionych działań zaplanowana jest do prowadzenia w przestrzeni miejskiej Ursynowa czyli: rodzinne plenery (Park im. Romana Kozłowskiego przy Kopie Cwila, Park Polskich Wynalazców, Park im. Jana Pawła II) i gry miejskie (rozgrywane na terenie Ursynowa Wysokiego Północnego).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ursynów - miejsce przyjazne dla rodziny. Proponujemy zwiększenie bezpłatnej oferty cyklicznych działań prorodzinnych. Wykłady/warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców, opiekunów, babć, dziadków. Sensozabawy dla rodziców z bobasami. Twórcze warsztaty/plenery rodzinne (rodziny z dziećmi). Rodzinne gry miejskie na terenie dzielnicy, wsparcie grupowe/indywidualne, spotkania z doulami, ekspertami chusto-noszenia i rodzicielstwa bliskości.
Opis projektu
Projekt ma celu:
- stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom, propagującego działania prorodzinne w duchu filozofii J. Juula, M. Rosenberga, i L. Cohena, Rodzicielstwa Bliskości, Pedagogiki Zabawy i Pedagogiki Przygody,
- budowanie wizerunku dzielnicy, jako miejsca przyjaznego rodzinom i działającego na rzecz rodzin,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów/babć/dziadków,
- integrowanie, aktywizowanie ursynowskich rodzin, i ich członków,
- dbanie o więzi rodzinne, w tym więzi międzypokoleniowe,
- wymianę doświadczeń między uczestnikami działań,
- spędzanie atrakcyjnie, twórczo wspólnego czasu rodzinnego,
- radzenie sobie z trudnościami.

Działania adresowane są do rodziców/opiekunów/babć/dziadków oraz dzieci zamieszkujących dzielnicę Ursynów.

Chcemy, żeby prowadzone działania opierały się na przemyślanej filozofii wokół wartości uznanych światowych autorytetów: J.Juula (cenionego na całym świecie terapeuty rodzinnego i współczesnego pedagoga), M.B.Rosenberga (amerykańskiego psychologa i twórcy NVC -Porozumienia bez Przemocy za które 2-krotnie nominowany był do Pokojowej Nagrody Nobla), L.J.Cohena (uznanego, światowej sławy doktora psychologii specjalizującego się w terapii dzieci i rodzin poprzez zabawę).

Działania w projekcie:

Wykłady kompetencji wychowawczych (16 wykładów po 2 godz.; średnio 1-2 spotkania/m-c)
Warsztaty kompetencji wychowawczych (8 warsztatów po 5 godz., średnio 1 spotkanie/m-c)

Sensozabawy dla rodziców dzieci 6 m-cy - 2 lata (64 spotkania po 1 godz., śr. 2 spotkania/tydzień)
Twórcze warsztaty rodzinne dla rodzin z dziećmi 2-10 lat (64 warsztaty po 1,5 godz.; śr. 2 warsztaty/tydzień)

Wsparcie grupowe:
2 grupy rozwojowe dla przyszłych rodziców (16 spotkań po 2 godz.)
2 grupy kompetencji wychowawczych (16 spotkań po 2 godz.)
2 grupy rozwojowe dla mam planujących powrót do pracy (16 spotkań po 2 godz.)
Spotkania z doulami, ekspertami chustonoszenia i rodzicielstwa bliskości (64 spotkania po 2 godz.; śr. po 2 spotkania tygodniowo)

Wsparcie indywidualne: psychologiczne, terapeutyczne, zawodowe (320 godz.; ok. 10 godz./tydzień)

W okresie wakacyjnym:
Plenery rodzinne dla rodzin z dziećmi 2-10 lat (8 warsztatów po 1,5 godz. w okresie wakacyjnym, śr. 4 warsztaty/m-c)
Rodzinne gry miejskie w ursynowskich parkach (2 gry; w okresie wakacyjnym).
Uzasadnienie realizacji projektu
Aktualna oferta działań prorodzinnych na terenie dzielnicy nie jest wystarczająca. Dostępne miejsca na prowadzone bezpłatnie działania potrafią rozejść w ciągu kilku godzin, często zdarza się tak, że listy osób rezerwowych 3-4 krotnie przekraczają listę główną. Bardzo trudno dostać się na zajęcia. Świadczy to o ogromny zapotrzebowaniu na działania rodzinne. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się działania o charakterze rodzinnym, dlatego warto uwzględnić cykliczność (regularne realizowanie) tych działań. Nie ma też bezpłatnych: sensozabaw dla rodziców z maluszkami (od 6 m-cy do 2 lat), zajęć z chustonoszenia, zajęć dot. właściwej pielęgnacji maluchów. Projekt pozwoliłby na uzupełnienie i zwiększenie oferty dzielnicy w zakresie działań prorodzinnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Na łączny koszt projektu składają się następujące działania:

- wykłady/warsztaty/zajęcia stacjonarne:
Wykłady kompetencji wychowawczych (16 wykładów po 2 godz., 2 trenerów, w tym zakup i wydruk materiałów): 11520 zł
Warsztaty kompetencji wychowawczych (8 warsztatów po 5 godz., 1 trener, w tym zakup i wydruk materiałów): 7200 zł
Sensozabawy dla rodziców z niemowlętami/dziećmi w wieku 6 mcy-2 latka (64 spotkania po 1 godz., 1 trener, w tym zakup ekologicznych materiałów spożywczych do prowadzenia zajęć): 22400 zł
Twórcze warsztaty rodzinne dla rodzin z dziećmi w wieku 2-10 lat (64 warsztaty po 1,5 godz., 1 trener, w tym zakup materiałów plastycznych, spożywczych, budowlanych): 25600 zł

- zabawy rodzinne w plenerze:
Plenery rodzinne dla rodzin z dziećmi 2-10 lat (8 warsztatów po 1,5 godz., 2 trenerów, w tym zakup materiałów i tematyczna aranżacja przestrzeni): 8000 zł
Rodzinne gry miejskie w ursynowskich parkach (2 gry w okresie wakacyjnym prowadzone przez 2 trenerów każda, 4-8 punktowych, w tym zakup materiałów): 5000 zł
- wsparcie grupowe:
2 grupy rozwojowe dla przyszłych rodziców (16 spotkań po 2 godz., 2 trenerów): 6400 zł
2 grupy kompetencji wychowawczych (16 spotkań po 2 godz., 2 trenerów): 6400 zł
2 grupy rozwojowe dla mam planujących powrót do pracy (16 spotkań po 2 godz., 2 trenerów): 6400 zł
Spotkania z doulami, ekspertami chustonoszenia i rodzicielstwa bliskości (64 spotkania po 2 godz.): 17920 zł

- wsparcie indywidualne:
Konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, zawodowe (łącznie 320 godz. konsultacji indywidualnych:) 32000 zł

Ww. kwoty zawierają koszty związane z wynagrodzeniem prowadzących - ekspertów w wybranych dziedzinach oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów do realizacji prowadzonych działań.
Kluczowe znaczenie przy realizacji projektu i jakości prowadzonych działań ma zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która zapewni działania w duchu filozofii J.Juula, Porozumienia bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości i Rodzicielstwa przez zabawę. Indywidualne wsparcie zaś w duchu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Kadra realizująca działania powinna zatem liczyć minimalnie 4 osoby i obligatoryjnie powinna posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe (psycholog, pedagog, coach) oraz certyfikat trenerski ukończenia szkoły trenerów umiejętności psychospołecznych/psychologicznych. Ponadto kadra powinna posiadać równocześnie co najmniej 2 dyplomy/certyfikaty spośród wymienionych: trener Family Lab (Familylab), trener Rodzicielstwa Bliskości dla profesjonalistów (API Parenting), ukończone szkolenie TSR min. I stopnia (BSFT), ukończone szkolenie z zakresu NVC. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie powinny posiadać obowiązkowo udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów prorodzinnych.

Koszty prowadzenia, obsługi, promocji i pozostałe koszty projektu:
Koordynacja projektu (łącznie za cały czas trwania projektu): 19200 zł
Zarządzanie finansami projektu (łącznie za cały czas trwania projektu): 9600 zł
Fotograf (ącznie za cały czas trwania projektu): 6000 zł
Specjalista ds. promocji (łącznie za cały czas trwania projektu): 4200 zł
Wynajem lokalu/-i (łącznie za cały czas trwania projektu): 14400 zł
Materiały biurowe (ącznie za cały czas trwania projektu): 1200 zł
Telefon (łącznie za cały czas trwania projektu): 600 zł
Promocja (przygotowanie i zakup banera, roll-upu, graficzne opracowanie plakatu, ulotki, wydruk plakatów, ulotek): 5000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
209 040,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

04.04.2017 14:22
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
04.04.2017 14:52
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
04.04.2017 14:54
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
07.04.2017 16:34
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany