Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda

1864
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Północne
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
341 090 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 283 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.09.2020 14:05

ZTP w latach 2018/2019 realizował odnośnie ulic: Sienkiewicza, Zgoda – dane z założeń projektu:

rozpłytowania – powiększenie mis i wymiana podłoża przy istniejących drzewach, wymianę podłoża pod nowo posadzonymi drzewami, korektę mis i krawężników, nasadzenia pod drzewami oraz montaż metalowych wygrodzeń wokół mis.

ZZW odnośnie ulic Jasna, Zgoda:

ze wskazanych w projekcie istniejących drzew do „rewitalizacji” (powiększenie mis, wymiana podłoża, przy ul. Jasna i  Zgoda) – drzewa z ul. Jasnej zostały wymienione ze względu na stan zdrowotny – w ich miejsce wykonano nasadzenia zastępcze (ul. Jasna).  Jedno z drzew rosnących na ul. Zgoda uległo wykrotowi i zostało usunięte – tu również wykonano nasadzenie zastępcze.

Na ul. Jasnej na odc. Sienkiewicza – Boduena, w miejscach które pokrywają się ze wskazanymi w projekcie (puste misy) posadzone zostały drzewa.

Obecnie ZDM ogłosił przetarg na realizację przebudowy pl. Pięciu Rogów, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego projektem BO 1864, na wylocie ul. Zgoda. Projekt placu Pięciu Rogów  zakłada wprowadzenie nowych nasadzeń drzew – w sumie 22 szt. z czego 19 sztuk na samym placu i 3 sztuki od strony ul. Kruczej u wlotu ul. Widok.

Realizacja projektu wiąże się również ze znacznymi zmianami w organizacji ruchu i włączeniami lub ograniczeniami w ruchu na ulicach sąsiadujących /prowadzących do placu, w tym na ul. Jasnej i ul. Zgoda.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych / Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Północne
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
-
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa, jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.
Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. W przypadku drzew istniejących dotychczasowe podłoże zostanie usunięte metodą nieinwazyjną - np. sprężonym powietrzem. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Misy
i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami metalowymi zabezpieczających przed samochodami.

Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone oraz w innych miejscach wskazanych na rysunku należy zrobić większe misy - zieleńce. W przypadku drzew, dla których na rysunku nie wrysowano mis, oznacza to drzewa osiągające docelowo mniejsze rozmiary i misę wąską, dostosowaną kształtem do sposobu parkowania (np. skośną do krawędzi jezdni), przykrytą poziomą kratą żeliwną. Chodzi o zminimalizowanie strat w liczbie miejsc parkingowych. Pozostałe misy
i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). W przypadku kolizji zieleńców ze stojakami rowerowymi, stojaki zostaną przesunięte w najbliższe możliwe miejsce (np. na łuki skrzyżowań).
W przypadku 2 drzew - w rejonie ul. Złotej - przed budynkiem WSA i przed budynkiem Banku pod Orłami, z uwagi na dużą powierzchnię zieleńców nie przewiduje się wymiany podłoża.

W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: 341 090,00zł brutto, w tym:
Tereny ZOM (ul. Jasna i ul. Zgoda):
- projekt budowlano – wykonawczy: 7 000,00zł brutto
- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto
- nasadzenia 2szt. drzew : 5 000,00zł brutto
- wymiana podłoża i powiększenie 6 mis drzew : 30 600,00zł brutto
- wygrodzenia mis płotkiem ZOM: 5 400,00zł brutto
- posadzenia krzewów w istniejących misach: 4 620,00zł brutto
- oznakowanie projektu : 500,00zł brutto
Razem: 59 120,00 zł brutto
Tereny ZTP (ul. Zgoda i ul. Sienkiewicza):
- wykonanie projektu: 15 000,00 zł brutto
- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami istniejącymi: 28 000,00zł brutto
(4m3x500,00zł x 14);
- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 37 500,00zł brutto (1500, 00zł x 25szt.);
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami nowo posadzonymi: 50 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 25);
metalowe wygrodzenie mis drzew: 46 800,00zł brutto (1200,00zł x 39szt.);
- korekta mis i krawężniki : 78 000,00zł brutto (2 000,00zł x 39szt.);
- nasadzenia pod drzewami : 19 500,00zł brutto (10x50,00zł x 39szt.);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 1170,00zł brutto
(30,00zł x 39szt.).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
341 090,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 24 595,00,00zł
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 5 070,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 39);
- mulczowanie mis drzew: 3 315,00zł brutto (85,00zł x39);
- pielenie: 5 850,00zł brutto (150,00zł x39);
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 9360,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
- pielęgnacja nasadzeń przez 1 rok (teren ZOM ) : 1 000,00zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
24 595,00 zł

Modyfikacje

20.03.2017 16:42
Autor projektu
06.05.2017 19:04
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
08.05.2017 13:57
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 14:53
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany