Jeszcze więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Odolanach

2331
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wola
Ulrychów + Odolany
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 1384 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Kontynuacja projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017. Projekt zakłada zasadzenie 100 drzew oraz 300 krzewów na terenie Odolan. W związku z publikowanymi raportami o złym stanie powietrza oraz wycinką drzew, jaka ma miejsce na Odolanach przy każdej nowej inwestycji, chcemy zadbać o to, aby nasza rozwijająca się okolica nie stała się betonową pustynią.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.01.2019 15:08

W ramach projektu wykonano nasadzenia 100 drzew i 300 krzewów różnych gatunków.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Ulrychów + Odolany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działki publiczne oraz pasy przydrożne na Odolanach, na których są możliwe nasadzenia drzew lub krzewów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki publiczne oraz pasy przydrożne na Odolanach

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kontynuacja projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017. Projekt zakłada zasadzenie 100 drzew oraz 300 krzewów na terenie Odolan. W związku z publikowanymi raportami o złym stanie powietrza oraz wycinką drzew, jaka ma miejsce na Odolanach przy każdej nowej inwestycji, chcemy zadbać o to, aby nasza rozwijająca się okolica nie stała się betonową pustynią.
Opis projektu
W związku z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza na Woli, jednym ze możliwych sposobów poprawy jakości powietrza jest sadzenie drzew i krzewów, które pochłaniają dwutlenek węgla i przetwarzają go na potrzebny ludziom tlen. Obecnie na Odolanach powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych oraz biurowców. W okolicy co roku przybywa tu kolejne kilka tysięcy mieszkańców, którzy oczekują, że Odolany będą się rozwijać w sposób zrównoważony.
Wraz z dynamicznym rozwojem i zabudowywaniem kolejnych terenów oraz tworzeniem nowych sieci infrastrukturalnych można zaobserwować jednak proces odwrotny - drzewa i krzewy są często wycinane. Niestety w ramach kompensacji za wycinkę często sadzone są bardzo młode sadzonki, które nie mogą rzeczywiście (w krótkim czasie) zastąpić wyciętych drzew. Ponadto młode drzewka jeśli są niedopasowane do otoczenia i panujących warunków często obumierają, zwłaszcza jeśli są pozostawione bez odpowiedniej opieki. Co więcej istnieje ryzyko, że zasadzone młode drzewa zostaną w bliższej lub dalszej przyszłości usunięte, ponieważ jeśli ich wiek nie przekroczy 10 lat można je będzie wyciąć bez zezwolenia.
Chcemy zapobiec procesowi przekształcania Woli w "betonową pustynię". Zieleń ma znaczący wpływ na zdrowe i komfortowe życie w mieście. Dzięki drzewom sadzonym w szpalerach możemy zmniejszyć hałas pochodzący od ruchliwych i często zdewastowanych ulic. W lecie mieszkańcy będą mogli się schronić w cieniu, a wspomniana wcześniej "betonowa pustynia" nie będzie się aż tak mocno nagrzewać. Należy również zaznaczyć, że drzewa i krzewy są też schronieniem oraz źródłem pożywienia dla ptaków.
W ramach projektu przewidywane jest opracowanie projektu nasadzeń, który ma obejmować zarówno wybór rodzaju roślinności jak i działek miejskich, na których będą nasadzenia. Miejsca nasadzeń powinny zostać wybrane w ten sposób, aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą, ani nie były zagrożone wycinką. Równie istotną sprawą jest dopasowanie rodzaju roślinności do miejsc, w których zostanie zasadzona.
Uzasadnienie realizacji projektu
Z uwagi na wejście w życie ustawy o wycince drzew w 2017 roku oraz w związku z tym, że większość terenów na Odolanach to działki prywatne, można się spodziewać w najbliższym czasie znacznego zmniejszenia liczby drzew w tym rejonie Woli.
Realizacja projektu pozwoli temu zapobiec i bardzo korzystnie wpłynie na wiele aspektów: na zdrowie i komfort życia mieszkańców, na rozwój i wizerunek budujących się właśnie Odolan i ich zrównoważony rozwój. Wpłynie również na poprawę czystości powietrza oraz komfort klimatyczny.
Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017 pt. "Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Odolanach"

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup drzew o obwodzie pnia 14-20 cm: 100 sztuk
Zakup krzewów: 300 sztuk
Projekt nasadzeń
Wykonanie nasadzeń
Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych

Koszt szacunkowy max. 100 000,00 zł oparty na dokumentacji zamówienia publicznego pt: "Realizacja projektu do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 pt. „Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli” (sprawa nr 65/ZP/16) " http://www.wola.waw.pl/page/83,zamowienia-publiczne-wszystkie.html?id=1275

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt pielęgnacji roślin
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany