Moja zielona Warszawa - interaktywne, edukacyjne spacery przyrodnicze dla dzieci

1970
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
8 480 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 365 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada organizację 2 interaktywnych, edukacyjnych spacerów po Warszawie, podczas których dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-8) będą poznawać otaczającą ich przyrodę, rozwijać wrażliwość na jej piękno oraz podnosić świadomość ekologiczną.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.01.2019 15:04

W ramach projektu zorganizowano spacery przyrodniczo-ekologiczne dla dzieci, podczas których uczestnicy poznawali najcenniejsze przyrodniczo tereny w Warszawie.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty / Szkoła Podstawowa nr 222

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Esperanto 7A
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Spacery będą rozpoczynały się na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 222 i w zależności od tematyki/potrzeby będą kontynuowane w innych rejonach miasta.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada organizację 2 interaktywnych, edukacyjnych spacerów po Warszawie, podczas których dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-8) będą poznawać otaczającą ich przyrodę, rozwijać wrażliwość na jej piękno oraz podnosić świadomość ekologiczną.
Opis projektu
Projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania i szacunku dzieci dla otaczającej ich przyrody oraz pokazania zależności i praw panujących w ekosystemie. Poprzez podniesienia ich świadomości ekologicznej, chcielibyśmy wpłynąć na ich zainteresowanie ochroną otaczającego ich środowiska Wreszcie będzie to wspaniała okazja do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej na lekcjach przyrody, biologii i geografii.

Tematyka będzie dostosowana do wieku i potrzeb uczestników, i będzie obejmowała dwa z poniższych tematów:
1) Umiejętności orientacji w terenie, posługiwanie się planem, mapą, kompasem
2) Rozpoznawania i charakterystyka krajobrazów
3) Poznawanie otaczającej nas fauny i flory (m.in. spotkania ze skrzydlatymi i dzikimi mieszkańcami Warszawy, rozpoznawanie liści drzew i krzewów występujących w warszawskich parkach, etc)
4) Zjawiska pogodowe
5) Ekologia i stan środowiska w mojej okolicy.

Podczas spotkań dzieci będą obserwować, eksperymentować i kiedy tylko to będzie możliwe wchodzić w bezpośrednią interakcję z otaczającym ich światem, tak aby rozwijać wrażliwość na poziomie wielu zmysłów. W miarę możliwości wykorzystywane będą metody pracy warsztatowej oraz elementy gry terenowej.

Spacery będą rozpoczynały się na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 222. Spacery będą trwały do 3h.

Dla zapewnienia jakości merytorycznej spacery będą prowadzone przez osoby współpracujące z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody lub organizacjami na rzecz rozwoju edukacji.
Uzasadnienie realizacji projektu
Mieszkamy w najbardziej zalesionym mieście w Polsce, w którym lasy stanowią aż 15% obszaru! Oznacza to, że dzielimy przestrzeń z dzikimi zwierzętami i bujną roślinnością. To wspaniały przywilej, ale i ważny obowiązek, który młodzi mieszkańcy powinni zrozumieć i uszanować. Osobnej uwagi wymaga rosnący stopień zanieczyszczenia naszego miasta. A przecież każdego dnia mali i duzi mieszkańcy Warszawy podejmują decyzje, które wpływają na jakość wdychanego przez nich powietrza i ilość śmieci. Od nich będzie zależało jaka będzie Warszawa jutro i za 10 lat. Dlatego już dziś dzieci powinny wyjść z pracowni szkolnych aby poznawać i uczyć się chronić przyrodę naszego miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) koszty dotyczące zorganizowania spacerów wraz z udostępnieniem potrzebnych pomocy dydaktycznych (250 zł od każdej grupy do 10 dzieci) - 2 x 10 x 250 zł = 5’000 zł brutto
2) koszty dotyczące rekrutacji oraz promocji (500 zł za wydarzenie) - 2 x 500 zł = 1’000 zł brutto
3) koszty wynagrodzenia dla opiekuna z ramienia szkoły ( 5 opiekunów po 4 h na wydarzenie ) – 4 h x 5 opiekunów x 60 zł brutto x 2 wydarzenia = 2400 zł, ( zmiana dotyczy liczby opiekunów podczas spacerów – zwiększenie z 1 osoby do 5 osób)
4) koszty pracownika obsługi szkoły , który udostępni obiekt podczas spotkania - 2 h x 20 zł x 2 = 80 zł. ( zmiana dot. zmniejszenia liczby godz. z 4 godz. na 2 godz. na spotkanie )
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
8 480,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

03.02.2017 09:53
Koordynator w dzielnicy Wola
21.03.2017 03:45
Autor projektu
05.04.2017 10:24
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany