Rewitalizacja zieleni na ul. Pankiewicza

1975
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Południowe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
165 480 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także uzupełnienie szpaleru o jedno nowe drzewo.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Południowe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Pankiewicza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
-
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także uzupełnienie szpaleru o jedno nowe drzewo.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewo jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.

Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Misy zostaną powiększone do rozmiarów ok. 1,5 x 4,5 m (wzdłuż krawędzi jezdni, bez kolizji z parkowaniem, ostateczne wielkości wynikać będą ze szczegółowego projektu). Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone oraz w innych miejscach wskazanych na rysunku należy zrobić większe mis. W ramach projektu wszystkie misy uzyskają metalowe wygrodzenia typu ZOM
i zostaną obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy zostaną wyposażone
w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicy Pankiewicza i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: brutto 165 480,00zł brutto, w tym:
- wykonanie projektu – 15 000,00 zł brutto
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami istniejącymi : 50 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 25);
- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 1 500,00zł brutto (1 500, 00zł x 1szt.);
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewem nowo posadzonym: 2 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 1);
metalowe wygrodzenie mis drzew: 31 200,00zł brutto (1200,00zł x 26szt.);
- korekta mis i krawężniki : 52 000,00zł brutto (2 000,00zł x 26szt.);
- nasadzenia pod drzewami : 13 000,00zł brutto (10x50,00zł x 26szt.);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 780,00zł brutto
(30,00zł x 26szt.).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
165 480,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 12 350,00zł brutto.
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 1040,00zł brutto (40,00zł x 26);
- mulczowanie mis drzew: 1 950,00zł brutto (75,00zł x 26);
- pielenie: 3 120,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x26);
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 6240,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
12 350,00 zł

Modyfikacje

23.01.2017 21:21
Autor projektu
20.03.2017 17:02
Autor projektu
06.05.2017 18:15
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
08.05.2017 13:59
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 15:49
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany