Zasadzenie drzew na Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji

2021
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Południowe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
68 780 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 445 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje przedłużenie szpaleru 6 drzew po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej od ul. Poznańskiej (przed budynkiem Telekomunikacji). Nowe drzewa zostaną zasadzone nowoczesną metodą- po wymianie gruntu na podłoże strukturalne. Zostaną stworzone zieleńce z metalowymi wygrodzeniami, bez likwidowania miejsc parkingowych.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2019 14:39

Wykonano projekt rewitalizacji zieleni wraz z projektem organizacji ruchu. Następnie, rozpoczęto prace w terenie, jednak okazało się, że na wskazanym odcinku ulicy Nowogrodzkiej występują stropy pomieszczeń budynku telekomunikacji niezainwentaryzowane na mapach. W związku w brakiem możliwości posadzenia drzew w pierwotnej lokalizacji, nasadzenia przeniesione zostały na ulicę Hożą (odc. ul.Skorupki - ul.Krucza). Nasadzenia zostaną wykonane na wiosnę 2019 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Południowe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Nowogrodzka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
wzdłuż budynku Telekomunikacji - od końca istniejącego szpaleru do ul. Poznańskiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje przedłużenie szpaleru 6 drzew po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej od ul. Poznańskiej (przed budynkiem Telekomunikacji). Nowe drzewa zostaną zasadzone nowoczesną metodą- po wymianie gruntu na podłoże strukturalne. Zostaną stworzone zieleńce z metalowymi wygrodzeniami, bez likwidowania miejsc parkingowych.
Opis projektu
W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zamiast ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Zostaną zamontowane wygrodzenia metalowe (tzw. typu ZOM), zabezpieczające przed samochodami. Zieleńce dla drzew zostaną stworzone w pasie szerokiego w tym miejscu chodnika - stworzą ciąg mis dla drzew o kształcie podłużnym. Pomiędzy poszczególnymi misami (zieleńcami) dojścia między zatoką parkingową a chodnikiem będą miały szerokość maksymalnie 1,5m. W celu zachowania istniejącego rytmu (6m) w nasadzeniach nowych drzew na wskazanym odcinku należy zasadzić 6szt.drzew o obwodach pni ok. 14-16cm. W ramach projektu wszystkie misy uzyskają metalowe wygrodzenia typu ZOM i zostaną obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu podniesienie estetyki i warunków zamieszkania na ul. Nowogrodzkiej przez uzupełnienie szpaleru drzew do ul. Poznańskiej. We wskazanym miejscu nie istnieją kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Dlatego gleba pod drzewa zostanie wymieniona na takie podłoże, a drzewa zyskają duże misy tworzące pas zieleni niskiej, ogrodzony metalowymi wygrodzeniami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: 68 780,00zł brutto, w tym:
- wykonanie projektu wraz projektem organizacji ruchu – 20 000 zł. brutto
- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 9 000,00zł brutto (1 500, 00zł x 6szt.);
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami: 12 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 6szt.);
- metalowe wygrodzenie mis drzew: 9 600,00zł brutto (1600,00zł x 6szt.);
- korekta mis i krawężniki : 12 000,00zł brutto (2 000,00zł x 6szt.);
- nasadzenia pod drzewami : 6 000,00zł brutto (20x50,00zł x 6szt.);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 180,00zł brutto (30,00zł x 6szt.).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
68 780,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 110,00 zł brutto.
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 780,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 6);
- mulczowanie mis drzew: 510,00zł brutto (85,00zł x 6);
- pielenie: 900,00zł brutto (6 pieleń x 25,00zł x6);
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 1920,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
4 110,00 zł

Modyfikacje

20.03.2017 17:04
Autor projektu
06.05.2017 18:11
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
08.05.2017 14:00
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 15:19
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany