Piękna Ochota - odnowienie zieleni przyulicznej i na podwórkach

2213
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Ochota
Szczęśliwice
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
240 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
REWITALIZACJA ZIELENI W PASIE DROGOWYM UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ LELECHOWSKIEJ NA ODCINKU MIĘDZY UL. SZCZĘŚLIWICKĄ A BIAŁOBRZESKĄ. OBEJMIE TEŻ OBSZAR PODWÓREK W WYZNACZONYCH MIEJSCACH.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ochota
Obszar objęty pomysłem:
Szczęśliwice
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
UL. CZĘSTOCHOWSKA I LELECHOWSKA NA ODCINKU MIĘDZY UL. SZCZĘŚLIWICKĄ A BIAŁOBRZESKĄ
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
UL. CZĘSTOCHOWSKA I LELECHOWSKA: PAS ZIELENI WZDŁUŻ ULIC ORAZ NA WYZNACZONYCH PODWÓRKACH
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
REWITALIZACJA ZIELENI W PASIE DROGOWYM UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ LELECHOWSKIEJ NA ODCINKU MIĘDZY UL. SZCZĘŚLIWICKĄ A BIAŁOBRZESKĄ. OBEJMIE TEŻ OBSZAR PODWÓREK W WYZNACZONYCH MIEJSCACH.
Opis projektu
PROJEKT BĘDZIE POLEGAŁ NA REWITALIZACJI ZIELENI W PASIE DROGOWYM UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ LELECHOWSKIEJ NA ODCINKU MIĘDZY UL. SZCZĘŚLIWICKĄ A BIAŁOBRZESKĄ. OBEJMIE TEŻ OBSZAR PODWÓREK W WYZNACZONYCH MIEJSCACH. NA REWITALIZACJĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1. WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW, W TYM DRZEW WYSOKOPIENNYCH (gatunki zostaną ustalone w projekcie przy uwzględnieniu sugestii mieszkańców), M.IN.:
 Dokonanie nasadzeń w miejscu wyciętych drzew przy ul. Częstochowskiej i Lelechowskiej 5.
 Dokonanie nasadzeń w miejscu drzew uschniętych.
 Dokonanie nasadzeń na terenie zielonym, np. między garażami przy ul. Rokosowskiej 12 a domem przy ul. Częstochowskiej 25/27 i 44 w miejsce drzew wyciętych lub powalonych wichurą.

2. USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KARP DRZEW.

3. WYMIANA ZIEMI.

4. URZĄDZENIE NOWYCH TRAWNIKÓW I ŻYWOPŁOTÓW (RÓWNIEŻ ZIMOZIELONYCH), W TYM:
 Posadzenie żywopłotu przy ul. Częstochowskiej wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 61.
 Uporządkowanie i dosadzenie zieleni przy ul. Częstochowskiej 44: przy budynkach garażowych oraz pomiędzy nieruchomościami przy ul. Częstochowskiej 44 i Szczęśliwickiej 25 (zieleń wzdłuż drogi dojazdowej do garaży).
 Wykonanie wygrodzeń trawników żywopłotami oraz ogrodzeniem typu warszawskiego (nasadzenia krzewów, szczególnie po obrzeżach trawników).

5. UPORZĄDKOWANIE WEWNĘTRZNYCH PODWÓREK W WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH WYGRODZIEŃ NA KLOMBY (m.in. ul. Lelechowska 5, ul. Częstochowska 25/27: teren zielony między budynkami garażowymi przy ul. Rokosowskiej 12, a nieruchomością przy ul. Częstochowskiej 25/27).
Uzasadnienie realizacji projektu
REWITALIZACJA POZWOLI NA ODTWORZENIE ALEI DRZEW WZDŁUŻ UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I LELECHOWSKIEJ, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA STAREJ OCHOTY. DODATKOWO DRZEWA I KRZEWY ZŁAGODZĄ SKUTKI SMOGU, WPŁYNĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA, STŁUMIĄ HAŁAS, LATEM OBNIŻĄ TEMPERATURĘ, PODNIOSĄ ESTETYKĘ OTOCZENIA, A TYM SAMYM PRZYCZYNIĄ SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

TRAWNIKI I POZOSTAŁA ZIELEŃ PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I LELECHOWSKIEJ SĄ ZNISZCZONE PRZEZ ROZJEŻDŻAJĄCE JE SAMOCHODY. PODDANE REGENERACJI ZWIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ ZIELENI MIEJSKIEJ, A DZIĘKI ODGRODZENIU NOWE NASADZENIA MAJĄ SZANSĘ NA PRZETRWANIE.

ZIELONE, ZADBANE PODWÓRKA STANĄ SIĘ MIEJSCEM PRZYJAZNYM DLA MIESZKAŃCÓW, PRZYCZYNIĄ SIĘ DO INTEGRACJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA oraz OPRACOWANIE PROJEKTU i KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA 2 ULIC: 15 000 zł (z podziałem na jednostki zarządzające zielenią na danym rewitalizowanym obszarze: WOŚ/ZGN)
- WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW (W TYM O ŚREDNICY 30-35 CM): 45 000 zł
- WYKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW: 30 000 zł
- WYMIANA ZIEMI: 20 000 zł
- URZĄDZENIE TRAWNIKÓW: 40 000 zł
- WYKONANIE WYGRODZEŃ TRAWNIKÓW, ŻYWOPŁOTÓW I KRZEWÓW: 90 000 zł (ogrodzenie typu warszawskiego)

* W zależności od potrzeb planowane kwoty mogą być przesuwane między poszczególnymi częściami składowymi kosztorysu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
240 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
UTRZYMANIE ZIELENI: 10000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki

Modyfikacje

27.01.2017 14:23
Koordynator w dzielnicy Ochota
21.03.2017 10:29
Autor projektu
21.03.2017 20:31
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany