Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza

2305
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Przywiśle
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
107 490 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 462 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także posadzenie przy ulicy nowych drzew.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2019 14:53

W ramach projektu dokonano poszerzenia mis istniejących drzew oraz przygotowano grunt do posadzenia nowych roślin. W kwietniu 2019 r. planowane jest dokończenie projektu - zasadzenie drzew.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Przywiśle
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice: Jaracza, Solec
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
-
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także posadzenie przy ulicy nowych drzew.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd szerzej w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.

Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2 (ostateczne wielkości wynikać będą ze szczegółowego projektu). Ponadto zostanie dosadzonych 8 nowych drzew. Wszystkie misy i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). Misy drzew w ul. Jaracza zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych. Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC. Kształt modernizowanych mis przy drzewach oraz możliwość wykonania nowych nasadzeń drzew bezwzględnie wymaga szczegółowej analizy uzbrojenia podziemnego oraz możliwości wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, co dokonane zostanie na etapie projektowania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.

Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: 107 490,00zł brutto, w tym:

- wykonanie projektu – 15 000,00 zł brutto
- projekt organizacji ruchu: 6 000,00zł brutto
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami istniejącymi : 10 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 5);
- materiał roślinny wraz z sadzeniem: 12 000,00zł brutto (1 500, 00zł x 8szt.);
- wymiana - podłoże strukturalne- pod drzewami nowo posadzonym: 16 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 8);
metalowe wygrodzenie mis drzew: 15 600,00zł brutto (1200,00zł x 13szt.);
- korekta mis i krawężniki : 26 000,00zł brutto (2 000,00zł x 13szt.);
- nasadzenia pod drzewami : 6 500,00zł brutto (10x50,00zł x 13szt.);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 390,00zł brutto
(30,00zł x 13szt.).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
107 490,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
•Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 865,00zł.
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 1690,00zł brutto (130,00zł x 13);
- mulczowanie mis drzew: 1 105,00zł brutto (85,00zł x 13);
- pielenie: 1 950,00zł brutto (150,00zł x13);
-naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 3 120,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
7 865,00 zł

Modyfikacje

20.03.2017 17:27
Autor projektu
06.05.2017 17:40
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
06.05.2017 17:40
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
06.05.2017 17:44
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
08.05.2017 14:02
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 14:45
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany