Cykl spektakli teatralnych nawiązujących do historii Śródmieścia, zrealizowanych na podstawie pomysłów mieszkańców

2416
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Mieszkańcy dzielnicy wybiorą tematy dotyczące historii Śródmieścia (znanych ludzi, legend miejskich, wydarzeń historycznych), na podstawie których teatr niezależny zrealizuje pięć spektakli. Każdy spektakl zostanie zaprezentowany dwukrotnie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W projekcie założyłem wykorzystanie Domu Kultury Śródmieście, jednak gdyby mieszkańcy wraz z władzami dzielnicy uznali inną lokalizację za właściwą (również plenerową), to powinno być to możliwe.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Mieszkańcy dzielnicy wybiorą tematy dotyczące historii Śródmieścia (znanych ludzi, legend miejskich, wydarzeń historycznych), na podstawie których teatr niezależny zrealizuje pięć spektakli. Każdy spektakl zostanie zaprezentowany dwukrotnie.
Opis projektu
Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom bogatej historii dzielnicy Śródmieście poprzez przygotowanie i prezentację pięciu spektakli teatralnych. Mieszkańcy nie tylko będą mogli uczestniczyć w projekcie jako jego widzowie, ale również wskazać twórcom kierunki tematyczne – na przykład wybitną postać – mieszkańca Śródmieścia, wydarzenie historyczne, które miało miejsce w dzielnicy lub legendę miejską, związaną z tym obszarem Warszawy.
Po wyborze pięciu tematów, dokonanym przez mieszkańców, napisane zostaną scenariusze pięciu spektakli. Spektakle będą wystawiane co miesiąc, w wybranym wspólnie z władzami dzielnicy i mieszkańcami obiekcie.
Realizację zlecenie warto powierzyć jednemu z prężnie działających warszawskich teatrów niezależnych, obecnych na warszawskiej scenie kulturalnej co najmniej od 5 lat i z dorobkiem co najmniej 5 premier. Teatr składa oświadczenie o dotychczasowym dorobku i współpracy z instytucjami Kultury.
Istotne jest, by w ten sposób wesprzeć kulturę nieinstytucjonalną w Warszawie, ale jednocześnie mieć pewność, że zadanie zostanie wykonane na należytym poziomie. Firma, Stowarzyszenie lub Fundacja reprezentujące dany Teatr, których podstawową działalnością jest działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z) powinny móc udokumentować swój dorobek w zakresie realizacji spektakli teatralnych na zamówienie,. Jednocześnie taka firma powinna przedstawić co najmniej jedną referencję uznanej instytucji kultury, która będzie rękojmią dobrego poziomu wykonania projektu.
Dopuszcza się teatry, które nie mają zewnętrznej reprezentacji, i których działania koordynować będzie bezpośrednio DKŚ jako realizator projektu.
Teatr zostanie wybrany przez komisję, złożoną z przedstawicieli (po jednym):
-Komisji Dialogu Społecznego, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
-Akademii Teatralnej (z grona wykładowców),
-Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego,
-Domu Kultury Śródmieście,
oraz projektodawcy.
Założono, że DKŚ może być bezpośrednim koordynatorem projektu.


Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki projektowi zostaną zrealizowane następujące cele:
- zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat historii Śródmieścia
- wsparcie dla kultury niezależnej poprzez wsparcie dla jednego teatru niezależnego
- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu dzielnicy poprzez wskazanie tematów do spektakli

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wszystkich pięciu spektakli brutto: 50000 zł
Koszt jednego spektaklu brutto: 10000 zł
Części składowe (wszystkich pięciu spektakli):
- koszty wynagrodzeń artystów (aktora, reżysera, scenarzysty): 30000 złotych
- koszty organizacyjne (obsługa spektakli, w tym promocja): 7500 złotych
- koszty kostiumów i rekwizytów: 6500 złotych
- wynagrodzenie za koordynację projektu dla firmy, stowarzyszenia lub fundacji reprezentujących wybrany Teatr: 6000 złotych.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

05.05.2017 15:06
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
05.05.2017 15:08
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
08.05.2017 12:25
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 13:04
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany