Otwarty Uniwersytet Jazdów - nowy wymiar edukacji

2382
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
160 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • społ. obywatels
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Otwarty Uniwersytet Jazdów - budżet obywatelski na edukację, to połączenie idei istniejących projektów: "Banku Pomysłów" realizowanego w Domu Kultury Śródmieście oraz Budżetu Partycypacyjnego. Projekt zakłada stworzenie oferty edukacyjnej dla mieszkańców Śródmieścia w oparciu o zasady "Banku Pomysłów" - w formie szerokiego naboru oraz społecznego decydowania o ofercie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pomysły realizowane ze środków “Otwartego Uniwersytetu Jazdów” będą organizowane na Jazdowie, tzn. w przestrzeni: Osiedla Jazdów - w Domkach Fińskich oraz plenerach między Domkami, a także na terenach Parku Jazdów i Parku Ujazdowskiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Otwarty Uniwersytet Jazdów - budżet obywatelski na edukację, to połączenie idei istniejących projektów: "Banku Pomysłów" realizowanego w Domu Kultury Śródmieście oraz Budżetu Partycypacyjnego. Projekt zakłada stworzenie oferty edukacyjnej dla mieszkańców Śródmieścia w oparciu o zasady "Banku Pomysłów" - w formie szerokiego naboru oraz społecznego decydowania o ofercie.
Opis projektu
“Otwarty Uniwersytet Jazdów - budżet obywatelski na edukację” to połączenie i rozwinięcie idei trzech istniejących, dzielnicowych/miejskich projektów. “Bank Pomysłów” realizowany w Domu Kultury Śródmieście zakłada wspólną realizację przez DKŚ oraz organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne projektów społeczno-kulturalnych oraz kulturalnych zgłaszanych przez nie i wybieranych do realizacji przez mieszkańców w drodze dyskusji i głosowania. Budżet Partycypacyjny to pula środków, o której wydawaniu decydują mieszkańcy dzielnic. “Otwarty Uniwersytet Jazdów - budżet obywatelski na edukację” zakłada pozyskanie środków na utworzenie “Banku Pomysłów” dedykowanego działaniom edukacyjnym w przestrzeni Jazdowa, włącznie z domkami fińskimi będącymi pod opieką licznych organizacji pozarządowych. Obok prowadzonej przez nie działalności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej udostępniają one przestrzeń organizacjom, instytucjom, grupom nieformalnym, osobom prywatnym zainteresowanym zorganizowaniem własnego wydarzenia.
Proponowane są jedynie ramowe zapisy regulaminu “Otwartego Uniwersytetu Jazdów - budżetu obywatelski na edukację”. Jest on wzorowany na funkcjonującym regulaminie “Banku Pomysłów w DKŚ”, który powstał przy współudziale mieszkańców w 2014 roku. Społeczność Jazdowa realizowała według niego, wspólnie z DKŚ, projekt “Jazdów Zdrój/Otwarty Jazdów”.

Pomysł “Otwartego Uniwersytetu Jazdów - budżetu obywatelski na edukację” zakłada wspieranie projektów edukacyjnych na Jazdowie w podobny, konkursowy, partycypacyjny sposób. Powstanie zespół ds. budżetu obywatelskiego, którego większą część stanowić będą przedstawiciele strony społecznej - Otwartego Jazdowa - Partnerstwa dla Osiedla Jazdów. Również ostateczny regulamin zostanie wypracowany we współpracy z mieszkańcami Śródmieścia i społecznością jazdowską.

Pula środków wynosiłaby maksymalnie 8 tysięcy złotych miesięcznie, bez określania maksymalnej liczby projektów możliwych do zrealizowania, konkursy realizowane byłyby w co najmniej 3 turach, np.
I tura) - do 28 lutego na projekty rozpoczynające się do 31 marca,
II) - do 30 kwietnia na projekty rozpoczynające się do 31 maja,
III) - do 31 lipca na projekty rozpoczynające się do 31 sierpnia;

Pula środków niewykorzystanych w danym miesiącu przechodzi automatycznie do puli środków dostępnych na następny miesiąc; pod koniec roku niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na niewielkie inwestycje o charakterze edukacyjnym;
Uzasadnienie realizacji projektu
Osiedle Jazdów, leżące w centrum dzielnicy, a jednocześnie mające charakter enklawy, jest terenem na którym podejmowane są różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne, społeczne, kulturalne.

Formuła “Banku Pomysłów” jest ciekawa i prosta w realizacji. Jasne zasady, społeczne decydowanie i szeroki wachlarz podmiotów, które dzięki projektowi mogą realizować swoje pomysły powodują, że jest to dobry pomysł zarówno na ożywienie tego fragmentu dzielnicy, przyciągnięcie do niego mieszkańców Śródmieścia, jak i aktywizację wielu środowisk - lokalnej społeczności, aktywistów i organizacji działających w sferze kultury.

Wykorzystanie doświadczeń Dom Kultury Śródmieście, wspierającego aktywne osoby i organizacje, pozwoli uniknąć problemów wynikających z wymyślaniem "Budżetu Partycypacyjnego” od początku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
I) Co najmniej 96 tys. zł - pula środków na realizację projektów edukacyjnych
II) Pozostałe 64 tys. zł - mogą być przeznaczone na koszty:
1) administracji, koordynacji i obsługi projektów (koordynacja, obsługa techniczno-księgowa, zezwolenia, prawa autorskie, sprzątanie terenu, ochrona wydarzeń, materiały techniczne i higieniczne, promocja itp.)
2) wynajem sceny, sprzętu itp.
Środki niewykorzystane w poz. II) zasilą pulę środków dostępnych w Banku Pomysłów.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
160 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Modyfikacje

24.01.2017 00:17
Autor projektu
05.05.2017 15:23
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 12:08
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany