Remont drogi osiedlowej przy ul. Nowolipki 25, 25a, 25b i Smoczej 3

2558
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
272 500 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • Bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Rozebranie starej nawierzchni drogi, remont odwodnienia liniowego, ułożenie nowej nawierzchni.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nowolipki 25, 25a, 25b, Smocza 3.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rejon podwórka ograniczonego budynkami przy ulicach podanych w nazwie projektu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rozebranie starej nawierzchni drogi, remont odwodnienia liniowego, ułożenie nowej nawierzchni.
Opis projektu
Osiedle Muranów jest objęte ochrona konserwatorską, gdyż to jedyne na taka skalę, powojenne, kompleksowe założenie urbanistyczne w Warszawie, powstałe na gruzach getta. Przedmiotem projektu jest jedno z podwórek, które jest zaniedbane i nie harmonizuje z odnowionymi budynkami.
Projekt przewiduje:
1. Remont drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami ul. Smocza 3, Nowolipki 25, 25A, 25B ok. 500m2 wraz z wymianą konstrukcji
2. Wykonanie dodatkowego punktu odwodnienia terenu wraz z udrożnieniem lub naprawą istniejącej instalacji odwodnienia terenu
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia terenu
4. Usunięcie drzew kolidujących lub niszczących drogę – przyjęto 6 szt.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jest to teren, na którym od 60 lat nie był przeprowadzany żaden remont. Droga zapadnięta i uszkodzona przez korzenie. Pokruszone płyty betonowe, nierówności, zniszczone obrzeża, ubytki. Istnieje zagrożenie upadków i kontuzji z uwagi na zły stan techniczny infrastruktury. Teren jest zamieszkiwany przez osoby starsze, rodziny z dziećmi. Rewitalizacja drogi przywróci walory estetyczne, funkcjonalne, poprawi bezpieczeństwo i jakość życia.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Remont drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami ul. Smocza 3, Nowolipki 25, 25A, 25B ok. 500m2 (500zł./m2 = 250 000 zł.) wraz z wymianą konstrukcji
2. Wykonanie dodatkowego punktu odwodnienia terenu wraz z udrożnieniem lub naprawą istniejącej instalacji odwodnienia terenu (10 000 zł.)
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia terenu (6 000 zł.)
4. Usunięcie drzew kolidujących lub niszczących drogę – przyjęto 6 szt. (1 000zł./szt. = 6 000 zł.)
5. Oznakowanie budżetu partycypacyjnego – 500 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
272 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

07.02.2017 15:59
Koordynator w dzielnicy Wola
21.04.2017 09:59
Koordynator w dzielnicy Wola
30.05.2017 12:35
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany