Mini park międzyblokowy

2575
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
316 680 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • odpoczynek
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami przy ul. Anielewicza, Esperanto i Pawiej. Dz. ew. nr 10, obręb 6-02-04.
Celem jest odremontowanie zniszczonego terenu i stworzenie na nim miejsca do odpoczynku dla mieszkańców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Anielewicza 37, Pawia 40, Pawia 36.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 10, obręb 6-02-04.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami przy ul. Anielewicza, Esperanto i Pawiej. Dz. ew. nr 10, obręb 6-02-04.
Celem jest odremontowanie zniszczonego terenu i stworzenie na nim miejsca do odpoczynku dla mieszkańców.
Opis projektu
Projekt rewitalizacji podwórka pomiędzy blokami przy ulicach Anielewicza, Esperanto, Pawiej. Zamiarem jest, aby podwórko stało się przestrzenią wzorcową, co pozwoli na nowo mieszkańcom cieszyć się i korzystać z tego miejsca.
Żeby to uzyskać potrzebne są:
- remont nawierzchni poprzez usunięcie asfaltu, który jest popękany i wybrzuszony przez korzenie drzew,
- położenie nowej nawierzchni,
- usunięcie dwóch drzew, których korzenie uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się,
- posadzenie dwóch nowych drzew,
- usunięcie resztek żywopłotu i krzewów, które są stare, nieestetyczne i poprzerastane,
- posadzenie żywopłotów, krzewów i kwiatów,
- usunięcie starego trzepaka wraz z pozostałościami dwóch ławek,
- remont ciągów komunikacyjnych i w razie potrzeb utworzenie nowych ścieżek,
- renowacja starych trawników,
- zagospodarowanie mini ogródków przy klatkach wejściowych do budynków (założenie klombów z krzewów, podsypanie ich korą średnio-mieloną z drzew iglastych oraz wygrodzenie ich np. siatką europłot lub niskim płotkiem),
- utworzenie małych wysp zieleni,
- ustawienie małej architektury: 2 leżaków, 2 krzeseł parkowych ze stolikiem, ławek, stolika do gry w szachy-warcaby, trzepaka z małą ławeczką na przybory czyszczące, dwóch koszy na śmieci oraz stojaka rowerowego.

UWAGA!
Wnioskodawca dopuszcza różne materiały na powierzchnię utwardzoną oprócz kostki Bauma.


Uzasadnienie realizacji projektu
Podwórko od wielu lat jest zdewastowane. Asfalt jest wybrzuszony i popękany co utrudnia poruszanie się osobom starszym, których w okolicy nie brakuje. Z dziur w asfalcie wyrastają rośliny, które uniemożliwiają zabawę dzieciom. Chodzi o uporządkowanie tej przestrzeni. O stworzenie miejsca do odpoczynku, wyciszenia. Bardziej zielonego i przyjaznego zarówno dla okolicznych mieszkańców jak i przechodniów. Żeby powstał mini-park, w którym warto zatrzymać się choć na chwilę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu – 10 000 zł.
Wykonanie placu o wym. 15m x 23m z płyt chodnikowych, wraz z zerwaniem istniejącej nawierzchni oraz przygotowaniem podłoża (pow. ok. 345 m2) – 103 500 zł.
Wykonanie chodników – dojść do placu z kostki bazaltowej, wg proponowanego wzoru, wraz z zerwaniem istniejącej nawierzchni i przygotowaniem podłoża (pow. ok. 150m2) – 87 000 zł.
Wykonanie przestrzeni wypoczynkowej, wg wzoru z nawierzchnią utwardzoną żwirową (ok. 40m2) oraz z kostki bazaltowej (ok. 36m2) wraz z zerwaniem istniejącej nawierzchni i przygotowaniem podłoża – 24 880 zł.
Wykonanie nawierzchni – dojść z elementów ozdobnych imitujących drewno – 1 000 zł.
Ustawienie słupków na końcu drogi wewnętrznej (wydzielenie przestrzeni na stojaki rowerowe) – 500 zł
Wykonanie wygrodzeń ogródków o wys. 0,5m przy wejściach do budynków ul. Pawia 40 oraz ul. Anielewicza 37 (przyjęto długość ok. 100mb) – 8 000 zł.
Montaż elementów małej architektury – leżaki 2 szt. wg wzoru – 6 000 zł.
Montaż elementów małej architektury – ławki parkowe 5 szt. wg wzoru – 6 000 zł.
Montaż elementów małej architektury – krzesła 2 szt. + stolik wg wzoru - 4 000 zł.
Montaż elementów małej architektury - stół do gry w szachy + krzesła (kpl.) wg wzoru – 4 000 zł.
Montaż elementów małej architektury – stojak rowerowy (zintegrowany na 6 stanowisk) – 1 000 zł.
Montaż elementów małej architektury – trzepak zintegrowany z ławeczką – 1 000 zł.
Montaż elementów małej architektury – kosze na śmieci 2 szt. - 2 200 zł.
Zagospodarowanie terenu zielenią z przygotowaniem gruntu wraz z kompozycją roślinną określoną w projekcie krajobrazu wg wzoru (pow. 1000m2), roślinność niewymagająca dodatkowej pielęgnacji (bez konieczność wykonania przyłącza wodociągowego) – 56 100 zł., w tym:
usunięcie 2-ch drzew - 2.000zł
posadzenie 2-ch nowych drzew (obwód pnia 20cm) - 2.000zł
usunięcie resztek żywopłotu i krzewów - 150zł
posadzenie żywopłotu jednorzędowego (wraz z roczną pielęgnacją 125m) - 25.000zł
posadzenie 50szt. krzewów ( wraz z roczną pielęgnacją ) oraz kwiatów - 6.000zł
renowacja starych trawników - 15.000zł.
zagospodarowanie mini ogródków przy klatkach wejściowych do budynków, (założenie klombów z krzewów, podsypanie ich korą średnio-mieloną z drzew iglastych 135m2) - 2.000zł
utworzenie trzech małych wysp zieleni z kompozycji krzewów wysokich z niskimi z wykorzystaniem japońskich traw ozdobnych - 3000zł.
3 donice z zielenią [na powierzchni utwardzonej żwirowej -opis graficzny (A1)] - 1000zł
Oznakowanie budżetu partycypacyjnego – 1 500 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
316 680,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszenie trawy 4 cykle/rok 2200 m2 x 0,15 zł = 1320 zł,
Przycinanie żywopłotów 2 cykle/rok 125 m x 1 zł = 250 zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 570,00 zł

Modyfikacje

27.01.2017 12:47
Koordynator w dzielnicy Wola
31.01.2017 12:16
Koordynator w dzielnicy Wola
31.01.2017 12:19
Koordynator w dzielnicy Wola
21.04.2017 12:21
Koordynator w dzielnicy Wola
24.04.2017 10:59
Koordynator w dzielnicy Wola
24.04.2017 14:05
Koordynator w dzielnicy Wola
25.04.2017 16:21
Koordynator w dzielnicy Wola
25.04.2017 16:22
Koordynator w dzielnicy Wola
30.05.2017 12:36
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany