Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej

2598
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Żoliborz
Obszar 3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
9 520 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 433 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt służy ochronie parkowych ptaków (sikor, szpaków, mazurków), jak również nietoperzy i wiewiórek - nielicznie występujących na Kępie Potockiej. Zakłada utrzymanie (konserwację) skrzynek lęgowych, zawieszonych tam w przeszłości oraz zakup i rozwieszenie skrzynek nowych - gdyż wciąż młody drzewostan tego terenu nie zapewnia zwierzętom koniecznych dla nich okryć dziupli.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.12.2018 14:51

W dniu 12.02.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Dotychczas zawieszone w parku Kępa Potocka skrzynki lęgowe zostały wyczyszczone. Rozwieszone zostały nowe skrzynki w liczbie 82 sztuk. W ramach projektu do dnia 30.11.2018 r., przeprowadzono pod nadzorem ornitologa drugą kontrolę polegającą na usunięciu starych gniazd ze skrzynek lęgowych.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
na południe od Trasy Grota Roweckiego wzdłuż Wybrzeża Gdyńskiego (Wisłostrady)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park Kępa Potocka - część żoliborska (południowa)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt służy ochronie parkowych ptaków (sikor, szpaków, mazurków), jak również nietoperzy i wiewiórek - nielicznie występujących na Kępie Potockiej. Zakłada utrzymanie (konserwację) skrzynek lęgowych, zawieszonych tam w przeszłości oraz zakup i rozwieszenie skrzynek nowych - gdyż wciąż młody drzewostan tego terenu nie zapewnia zwierzętom koniecznych dla nich okryć dziupli.
Opis projektu
Projekt zakłada radykalną poprawę warunków gniazdowania ptaków w skrzynkach lęgowych a także stworzy bezpieczne miejsca pobytu dziennego dla bytujących tam nietoperzy. Działania będą polegać na:
- dwukrotnej kontroli (I - II oraz 15 X - 15 XII 2018) około 70 skrzynek powieszonych w parku w przeszłości - celem usunięcia z nich starych i niepotrzebnych już ptakom gniazd (przed i po sezonie lęgowym 2018 r.)
- zakupie i rozwieszeniu w I kwartale 2018 r. 82 sztuk nowych skrzynek (w tym: skrzynek typu "B" (dla szpaków) - 50 sztuk ,skrzynek typu "D" (dla kawek) - 15 sztuk
skrzynek dla nietoperzy - 10 sztuk, skrzynek dla wiewiórek (5 sztuk) oraz typu "E" (dużych) - dla kaczek krzyżówek lub puszczyka (2 szt.).
- usunięciu starych gniazd z nowo - zwieszonych skrzynek, po sezonie lęgowym, czyli w IV kwartale 2018 r.
- sporządzeniu końcowego sprawozdania o zajęciu wszystkich skrzynek w tym parku w 2018 r.
Wyżej wymienione działania będą zrealizowane pod nadzorem specjalisty - ornitologa.
Uzasadnienie realizacji projektu
Postulowane działanie jest niezbędne dla ochrony ptaków w parku Kępa Potocka, gdzie stosunkowo młody drzewostan nie zapewnia im (jak również nietoperzom i wiewiórkom)
wystarczającej liczby dziupli - koniecznych do gniazdowania niektórym gatunkom. Jednocześnie projekt ten przyczyni się do przedłużenia żywotności skrzynek już rozwieszonych i będzie skutkował wzrostem liczebności gatunków zwierząt, lubianych przez publiczność parku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Urealniony kosztorys:
1) Dwukrotna kontrola, połączona z usunięciem starych gniazd ze skrzynek już powieszonych w parku.
- 70 skrzynek x 8 zł brutto za 1 skrzynkę x 2 kontrole - 1120 zł brutto
2) Zakup i zawieszenie 50 skrzynek typu "B' 3000 zł, 15 skrzynek typu "D" - 2100 zł, 2 skrzynek dla puszczyka i kaczek - 300 zł, 5 skrzynek dla wiewiórek - 300 zł, 10 szt. skrzynek dla nietoperzy - 900 zł
3) Oczyszczenie skrzynek nowych - 800 zł
4) Nadzór ornitologa wykonanie końcowego sprawozdania 500 zł
5) koszty oznakowania projektu - 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
9 520,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Coroczne czyszczenie ok. 152 skrzynek w latach następnych - około 1360 zł rocznie.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 360,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

17.03.2017 10:51
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
10.04.2017 13:30
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
10.04.2017 13:31
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany