Nowoczesna Bernardyńska - bezpieczne i funkcjonalne chodniki

2607
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 9
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
230 970 zł
Kategoria
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Wymiana nawierzchni chodników na nowe z kostki Holland w kolorze szarym, o grubości 6 cm/ 8 cm z obrzeżami; na całej powierzchni chodnika położonego od ul. Bernardyńskiej, należy ułożyć w jednym rzędzie po obu jego stronach, kostkę czerwoną z wypustkami / lub zwykłą dla osób niepełnosprawnych. Renowacja trawników po wykonanych robotach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 9
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Bernardyńska i ul. Gołkowska na terenie Dzielnicy Mokotów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ciągi komunikacji pieszej położione w rejonie: 1. ul. Bernardyńska od nr 5 do nr 9 od strony ul. Bernardyńskiej na dz. ew. nr 13-cz, 17-cz, z obrebu 1.05.11; 2. ul. Bernardyńska nr 7, 11, 13, 17, 21, 23 - od strony ul. Gołkowskiej, na dz. ew. nr 5-cz, nr 9-cz, z ob. 1.05.11; nr5/4 - cz z ob. 1.05.12 i nr 1-cz z ob. 1.05.10
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wymiana nawierzchni chodników na nowe z kostki Holland w kolorze szarym, o grubości 6 cm/ 8 cm z obrzeżami; na całej powierzchni chodnika położonego od ul. Bernardyńskiej, należy ułożyć w jednym rzędzie po obu jego stronach, kostkę czerwoną z wypustkami / lub zwykłą dla osób niepełnosprawnych. Renowacja trawników po wykonanych robotach.
Opis projektu
Parametry techniczne układu drogowego
Zaprojektowany remont nawierzchni chodników zakłada:
- rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt betonowych 50x50 i obrzeży,
- korytowanie i profilowanie podłoża gruntowego,
- wykonanie nowych obrzeży i warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników.
Spadki poprzeczne 2% oraz podłoże (istniejące) w granicach 0,3 - 2,0% zapewniają szybkie odprowadzenie wód deszczowych do odbiorników. Szerokość chodników wynosi od 1,5 m do 3,0. W zakresie remontu nawierzchni chodników należy dowiązać się do istniejących rzędnych wysokościowych.
W miejscach dowiązania się do nawierzchni bitumicznych po których poruszają się pojazdy - należy wykonać nawierzchnie (kostka z wypustkami) szerokości 30 cm ukształtowana poprzecznie do chodnika.
Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia chodników:
- kostka betonowa typu Holland - kolor szary, grubość 6 cm, zaś na chodniku o szerokości 3 m - 8 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (chudziak) grubość 3 cm;
- podbudowa z klińca 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość 10cm.
Zewnętrzne krawędzie chodników należy wykonać z obrzeży betonowych ulicznych 8x30, ustawionymi na podsypce cementowo - piaskowej (chudziak) grubość 10 cm.
Na chodniku położonym na odcinku Bernardyńska 5 -9 od strony ul. Bernardyńskiej, ułożyć w jednym rzędzie po obu stronach chodnika czerwoną kostkę z wypustkami / lub zwykłą dla osób niepełnosprawnych.
Odwodnienie nawierzchni:
Teren nawierzchni drogowych ukształtowano spadkami 2,0% i podłużnymi od 0,3% do 2%. Kierunek spływu wód opadowych zaprojektowano na przyległy teren, który na szerokości 0,5 m od krawędzi chodnika należy ukształtować 5 cm niżej względem nawierzchni chodnika. Projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne zapewniają właściwy spływ wody deszczowej. Teren wokół chodników na szerokości ok 0,5 m należy wyrównać humusem grubości 10 cm i obsiać trawa.
Uzasadnienie realizacji projektu
Remont chodników z budżetu partycypacyjnego będzie dopełnieniem wcześniej rozpoczętego przez MSM "Energetyka" Osiedle Bernardyńska oraz Dzielnice Mokotów m.st. Warszawy, remontu ciągów pieszo - jezdnych oraz chodników, które od 40 lat nie były remontowane i są w złym stanie technicznym. Z uwagi na duży zakres tych prac, w roku 2017 Osiedle Bernardyńska będzie kontynuować remont dróg i chodników lecz tylko na terenach spółdzielczych.
Realizacja projektu pozwoli uporządkować na wiele lat infrastrukturę komunikacji pieszej m.in. poprawi stan techniczny nawierzchni, równość podłużną i poprzeczną, odprowadzenie wód opadowych, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, podniesie walory estetyczne otoczenia budynków, a tym samym wizerunek Dzielnicy Mokotów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.Remont chodnika 1100 m2 x 148zł/m2 = 162800,00 zł
2. Likwidacja chodnika na pow. 40,9 m2 przy ul. Bernardyńskiej 21 od strony ul. Gołkowskiej oraz renowacja trawnika 500 zł
3. Renowacja trawników po remoncie chodników 300m2 x 7,00 zł/m2 = 2100,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
230 970,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.04.2017 15:21
Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Mokotów
01.06.2017 15:25
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Zgodnie ze standardami ruchu pieszego w Warszawie chodniki są wykonywane z płyt betonowych 50 x 50 cm, co jest tańsze.
  Robert Buciak  26.01.2017 11:42
  • Chodniki gminne wzdłuż ul. Gołkowskiej jak i chodniki wykonane na terenie osiedla są wykonane z kostki brukowej więc połączenia pomiędzy nimi (co zakłada projekt) powinny być wykonane z takiego samego materiału.
   Szacunki cenowe z płyt i kostki były porównywalne.
   Mieszkaniec10340  02.02.2017 11:26
 • Bardzo popieram ten projekt.
  Wyremontowanie chodników od dróg osiedlowych do przystanków i sklepów przez teren "niczyj" może już nie będzie sprawiał problemów.
  Mieszkaniec10345  02.02.2017 15:49
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany