Tablice ogłoszeniowe

2641
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
78 500 zł
Kategoria
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • informacja publ
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Zainstalowanie nowych tablic ogłoszeniowych na poszczególnych osiedlach w Rembertowie poprawi informowanie obywateli przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe oraz domy kultury. Przyczyni się do aktywizacji i integracji mieszkańców. Umożliwienie umieszczania informacji w zabezpieczonych tablicach ogłoszeniowych (gablotach zewnętrznych) poprawi estetykę osiedli, ograniczając żywiołowe wieszanie ogłoszeń na płotach, murach lub słupach elektrycznych itp.
.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Róg ul. Płatnerskiej i ul. Pociskowej (na końcu odcinka drogi wewnętrznej).
2. Róg ul. Pociskowej i ul. Marsa (na skraju skweru).
3. Skwer przy al. Komandosów i ul. Niedziałkowskiego.
4. Ul. Bellony obok wejścia do tunelu pieszego przez tory kolejowe.
5. Róg ul. Cyrulików i ul. Republikańskiej (od strony marketu).
6. Pobliże ronda przy ul. Frontowej i Czeronych Beretów (działaka nr 502).
7. Róg ul. Pontonierów i ul. Emilii Gierczak.
8. Rejon ul. Paderewskiego 146.
9. Ul. Czwartaków 121 – rejon placu zabaw i siłowni plenerowej.
10. Ul. Wał Kościuszkowski - rejon terenu rekreacyjnego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tablice informacyjne byłyby zainstalowane w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców oraz przyjezdne osoby, w szczególności w pobliżu przystanków autobusowych o znacznym nasileniu pasażerów, rejonów obiektów kultury, szkół lub pomników związanych z tradycjami walk niepodległościowych i wolnościowych. Wymienione lokalizacje zostałyby uzgodnione w szczególności z radami poszczególnych osiedli. Tablice zostałyby zainstalowane w oddaleniu od obecnie istniejących, w niewystarczającej liczbie słupów i tablic ogłoszeniowych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zainstalowanie nowych tablic ogłoszeniowych na poszczególnych osiedlach w Rembertowie poprawi informowanie obywateli przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe oraz domy kultury. Przyczyni się do aktywizacji i integracji mieszkańców. Umożliwienie umieszczania informacji w zabezpieczonych tablicach ogłoszeniowych (gablotach zewnętrznych) poprawi estetykę osiedli, ograniczając żywiołowe wieszanie ogłoszeń na płotach, murach lub słupach elektrycznych itp.
.
Opis projektu
Projekt zakłada ustawienie we wskazanych miejscach 10 tablic ogłoszeniowych.
Tablice ogłoszeniowe powinny być ustawione na istniejącym podłożu tak aby nie wymagały pozwolenia na budowę, bez trwałego związania z gruntem.
Pojedyncza tablica ogłoszeniowa powinna być wykonana z rur i blach metalowych oraz szyb z trudnego do zniszczenia tworzywa. Tablica powinna być otwieralna i zamykana po korekcie ekspozycji wewnątrz gabloty.
Konstrukcja całości powinna być trwała i odporna na uszkodzenia, w tym wywrócenie lub popalenie przez wandali.
Zewnętrzna tablica (gablota) jednostronna powinna być o o wymiarach ok. 1 000 x 2 000 mm, dwudrzwiowa, z ramą aluminiową i drzwiami otwieranymi na bok; wymiennymi i odwracalnymi bez użycia narzędzi i zdejmowania gabloty, scalonymi zawiasami, oszkleniem z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia, zamkiem „bezpieczeństwa” z co najmniej 2 kluczami, uszczelnieniem wykonanym z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej, spodem z blachy cynkowanej elektrolitycznie i polakierowanej, wykończeniem anodowanym na srebrny lub malowanym.
Tablica opierałaby się na dwóch aluminiowych słupkach ok. 60 x 40 mm grubości, z czterema elementami łączącymi. Wykończenie gabloty anodowane (srebrne) lub malowane na wybrany kolor. Montaż przez umocowanie bezpośrednio do podłoża poprzez zabetonowanie (wysokość nogi ok. 2 500 mm) lub na płycie mocującej (wysokość nogi ok. 2 200 mm).
Do górnej części tablicy winna być zamontowana tabliczka tytułowa na słupkach, z ramą aluminiową o odpowiednich do tablicy wymiarach aby uzyskać powierzchnię pod napis o wysokości ok. 200 mm.
Uzasadnienie realizacji projektu
Łatwo dostępne i czytelne tablice ogłoszeniowe uzupełniłyby braki informacyjne wynikające z niedostępności lub pomięcia przez część mieszkańców stron internetowych jednostek samorządowych, NGO, domów kultury.
Niedostateczna liczba słupów i tablic ogłoszeniowych, które są zdominowane przez pomioty gospodarcze. Powoduje to m.in. niemożność utrzymania na nich wiadomości, które winny być dostępne przez kilka dni.
Powstanie nowych tablic służyć będzie kształtowaniu świadomości obywatelskiej i społecznej, edukacji prawnej
i ekologicznej. Zwiększą się możliwości dotarcia do mieszkańców przez rady osiedli, władze Dzielnicy i organizacje pozarządowe z promocją działalności statutowej i społecznej, zachęcającą do animacji różnorodnych form życia społecznego, kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego, czy też udzielania wsparcia społecznego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt ramy tablicy (gabloty) anodowanej lub malowanej ok. 3 500 zł.
Słupki anodowane lub malowane do wbetonowania ok. 1 800 zł.
Tablica tytułowa ok. 1 000 zł.
Prace montażowe z zabetonowaniem słupków tablicy ok. 1 500 zł
Wyrównanie terenu pod zestaw – m2 – ok. 50 zł.
Razem koszt zakupu i montażu jednej tablicy ogłoszeniowej – ok. 7 850 zł

Łącznie koszt projektu 10 tablic – ok. 78 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
78 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt oczyszczania tablic kilka razy w roku i ich konserwacji nie powinien przekroczyć dla jednej tablicy ok. 200 zł w ciągu roku.
Razem - 10 tablic = 2 000 zł

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 000,00 zł

Modyfikacje

26.01.2017 14:09
Koordynator w dzielnicy Rembertów
24.03.2017 09:03
Koordynator w dzielnicy Rembertów
24.03.2017 09:04
Koordynator w dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Świetny pomysł. Wyraźnie brakowało do tej pory zadbania o informacje na terenie Dzielnicy. Rozszerzyłabym projekt o dodatkowe 2 tablice na obszarze Wygody w bezpośrednim sąsiedztwie często uczęszczanego miejsca pamięci Bitwy pod Olszynką Grochowską i przystanku autobusowego przy ul. Traczy na początku tzw. Alei Chwały.
    Zmieniłabym także proponowaną lokalizację tablicy przy Sadach Rembertowskich i przeniosła ją bliżej przystanku autobusowego lub przy samym skrzyżowaniu ulicy Czwartaków i Paderewskiego, mając na uwadze planowane poszerzenie ulicy Paderewskiego od ul. Czwartaków do ul. Zdrowotnej. Tak zlokalizowana tablica będzie docierała do większej liczby odbiorców. Ewentualnie uwzględniła drugą tablicę w rejonie przystanku autobusowego Szyszaków, z którego korzystają Ci mieszkańcy Sadów Rembertowskich, których osiedla zlokalizowane są przy ul. Kadrowej.
    Warto także w przyszłości rozważyć lokalizację tablicy w pobliżu LI LO im. Tadeusza Kościuszki i przedszkola przy ul. Kadrowej 9.
    Karolina Wiśniewska  23.02.2017 14:44
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany