Chronimy jerzyki i wróble w Śródmieściu-skrzynki lęgowe

2730
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 1264 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli - przez zamówienie i zawieszenie na ścianach zewnętrznych ok. 25-35 budynków komunalnych 250 skrzynek lęgowych dla ptaków. Ich liczebność systematyczne spada, stąd konieczna jest ich ochrona.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
29.10.2018 08:42

W ramach projektu w pierwszej kolejności została przeprowadzona ekspertyza ornitologiczna. Po otrzymaniu zgody na montaż od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 250 skrzynek lęgowych zostało zainstalowanych na śródmiejskich kamienicach.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała Dzielnica Śródmieście - w miejscach zabudowanych
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje zawieszenia skrzynek będą dotyczyć budynków komunalnych i publicznych (np.szkoły), wyłącznie własność m.st. Warszawy. Zostaną one wskazane do realizacji projektu na podstawie ekspertyzy ornitologa.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli - przez zamówienie i zawieszenie na ścianach zewnętrznych ok. 25-35 budynków komunalnych 250 skrzynek lęgowych dla ptaków. Ich liczebność systematyczne spada, stąd konieczna jest ich ochrona.
Opis projektu
Projekt przewiduje zakup i rozwieszenie na ok 30 budynkach, należących do miasta (mieszkaniowych lub użyteczności publicznej) 250 sztuk jednokomorowych skrzynek dla jerzyków, zajmowanych również regularnie przez wróble, rzadziej szpaki i sikory. Skrzynki będą zawieszone (w liczbie od kilku do kilkunastu na jednym gmachu), po dokonaniu uzgodnień z administratorami komunalnymi tych nieruchomości, na podstawie opinii ornitologa, przygotowanej w uzgodnieniu z Dzielnicą Śródmieście. Przewiduje się lokalizację budek na ścianach zewnętrznych nieruchomości - z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynków, preferencji w wyborze miejsca gniazdowania przez jerzyki i wróbla oraz zasady ogólno-dostępności-tak, aby ptaki przy skrzynkach mogły być bez przeszkód obserwowane z ziemi, z miejsca udostępnionego bez ograniczeń dla przebywania. Do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy typu koszowego, zaś w lokalizacjach - gdzie nie będzie on mógł być użyty - praca wykwalifikowanego alpinisty.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jerzyki i wróble od lat zasiedlają zabudowę Warszawy. Swoją obecnością nie powodują żądnych uciążliwości ani zagrożeń sanitarnych. Latem ptaki te ograniczają plagę owadów - wróbel żywi się szkodnikami zieleni miejskiej, a jerzyk uciążliwymi dla człowieka owadami krwiopijnymi. termomodernizacje i rewitalizacje budynków w Warszawie powodują drastyczny spadek dogodnych miejsc lęgowych dla tych ptaków- np. w szczelinach ścian. Dlatego też ochrona jerzyka i wróbla jest konieczna, aby zachować pożyteczną obecność tych ptaków w mieście.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys projektu po weryfikacji kosztów montażu oraz ekspertyzy
1) Koszt zakupu 250 szt. jednokomorowych skrzynek lęgowych dla jerzyka i wróbla - 1 skrzynka - 65 zł brutto - łącznie 16.250 zł brutto.
2) Koszt opracowania ekspertyzy - w której ustalona zostanie uzgodniona wcześniej lista nieruchomości i szczegółowe lokalizacje skrzynek na budynkach 4.000 zł brutto.
3) Koszt zawieszenia jednej skrzynki, z użyciem podnośnika lub wykorzystaniem pracy alpinisty - 159 zł brutto, łącznie 39.750,00
Całkowity koszt projektu 60.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt przeglądu technicznego (co 3 lata) jednej skrzynki - 130 zł x 250 skrzynek = 32500 zł brutto - więc na 1 rok przypada kwota ok 10840 zł brutto.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 840,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

05.05.2017 14:51
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2017 13:08
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Jak najbardziej jestem na TAK. Ptaki należy w miejskiej "dżungli" chronić. Są niezbędnym elementem miejskiego ekosystemu.
    Mieszkaniec8348  09.05.2017 19:29
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany