Młodzi Bielańczycy

2736
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Bielany
Piaski
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
51 860 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 221 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do bielańskich szkół. Cel: poszerzenie wiedzy młodych mieszkańców Bielan na temat własnej dzielnicy, budowanie świadomości lokalnej, kształtowanie proaktywnych postaw obywatelskich i tworzenie więzi z Bielanami. Projekt przewiduje: zajęcia edukacyjne, pracę twórczą, działania grup projektowych i stworzenie kompendium Młodego Bielańczyka.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.01.2019 10:00

W ramach projektu zostały przeprowadzone IV cykle edukacyjnych spotkań. Każdy cykl składał się z jednego spotkania w plenerze (pikniku/wycieczki) oraz jednego spotkania stacjonarnego. Tematy cykli: Historyczne Bielany, Zielone Bielany, Dzisiejsze Bielany, Tradycyjne Bielany.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty dla Dzielnicy Bielany

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Piaski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Kochanowskiego 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 293, im. J. Kochanowskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do bielańskich szkół. Cel: poszerzenie wiedzy młodych mieszkańców Bielan na temat własnej dzielnicy, budowanie świadomości lokalnej, kształtowanie proaktywnych postaw obywatelskich i tworzenie więzi z Bielanami. Projekt przewiduje: zajęcia edukacyjne, pracę twórczą, działania grup projektowych i stworzenie kompendium Młodego Bielańczyka.

Opis projektu
Projekt o charakterze edukacyjno-kulturalnym, pozainwestycyjnym, lokalny.
Tytuł: „Młodzi Bielańczycy”
Adresaci: Projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do bielańskich szkół.
Miejsce realizacji zajęć grupowych: Szkoła Podstawowa nr 293, im. J. Kochanowskiego

Forma działań w ramach projektu:
1. Zorganizowane cykliczne zajęcia edukacyjne, artystyczne oraz możliwe wycieczki plenerowe, pozwalające na poznanie Bielan dzisiejszych i dawnych.
2. Tworzenie przez młodych i dla młodych mieszkańców: prac plastycznych, mini-przewodników, reportaży i innych nośnych form.
3. Działania edukacyjne oparte o program merytoryczny opracowany specjalnie na ten cel z myślą o młodych odbiorcach.

Na zakończenie uczestnik:
- poznał ogólną historię Bielan,
- przybliżył sobie ogólną wiedzę o współczesnych Bielanach,
- tworzył prace artystyczne na temat Bielan (zawierający opracowania i efekty pracy twórczej, np. wernisaż on-line),
- tworzył i relacjonował plany aktywnego spędzania czasu na Bielanach (kompendium Młodego Bielańczyka, zawierające stworzone przez uczestników programy rekreacyjno-edukacyjne i mini-prezentacje on-line).

Forma zajęć w zamierzeniu dopasowana do 3 grup wiekowych (6-9, 10-12,13-15) po 2 grupy w każdym przedziale wiekowym- razem 6 grup. Przewidziane: zajęcia wykładowo-interaktywne na sali, praca własna uczestników, przygotowywanie mini-prezentacji, programy krótkich wycieczek plenerowych. W każdej grupie zajęcie będzie prowadziło 2 instruktorów. Wyprodukowanie w grupach zawartości strony internetowej (np. wernisaż prac plastycznych, cząstkowe programy odkrywania (na nowo) Bielan). Do rozważenia: produkowanie new-lettera on-line.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
Cały program to 4 cykle zajęć stacjonarno-plenerowych, łącznie 9 spotkań, organizowanych raz na miesiąc.
W programie weźmie udział około 480 uczestników: do każdego cyklu warsztatowego rekrutowanych będzie 120 osób (6 grup po 20 osób).
Każdy cykl zajęć dedykowany jest nowej grupie i prowadzony jest na inny temat. Cykl zajęć składa się z 1-2 spotkań stacjonarnych i 1 plenerowego.
Czas trwania warsztatów stacjonarnych: 2 godziny lekcyjne, czas trwania warsztatów plenerowych: 4 godziny lekcyjne.
Projekt przewiduje równoległą pracę 6 grup, co oznacza łącznie 156 godzin lekcyjnych.
Na każdy cykl prowadzona jest odrębna rekrutacja.
Informacja o projekcie, możliwość zgłaszania się na wybrane cykle tematyczne, będą publikowane na stronie internetowej projektu, do której linki znajdą się m.in. na stronie Dzielnicy i SP 293.
Uzasadnienie realizacji projektu
Do bielańskich szkół uczęszcza obecnie ogółem ponad 7000 uczniów. W perspektywie kilku lat będą to dorośli obywatele i pełnoprawni członkowie lokalnych społeczności. Projektowi przyświeca idea poszerzania wiedzy i budowania tożsamości lokalnej, krzewienia w dzieciach i młodzieży postaw zaangażowania i współdziałania w celu tworzenia na rzecz innych.
Podsumowując: wychowujemy przyszłych proaktywnych, dbających o dzielnicę i świadomych swoich korzeni Bielańczyków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- 2 000,00 zł - wynagrodzenie dla osób opracowujących program (przewodnik - 1 000,00 zł, warsawianista - 1 000,00 zł).
- 4 000,00 zł -zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, gości na niektórych zajęciach (2 historyków - po 1 000,00 zł, 2 artystów - po 1 000 zł - jednorazowa obecność na każdej z 6 równoległych grup).
- 3 900,00 zł - wynagrodzenie dla koordynatora projektu, za działania związane z wdrożeniem projektu (uruchomienie procesu opracowania merytorycznego, powołanie zespołu autorów programowych, ustalenie składu zespołu realizującego i przygotowanie ich do realizacji, ustalenie warunków organizacyjnych do realizacji działań, koordynacja przygotowania materiałów, pomocy dydaktycznych itp).- 10 msc x 6 godz/msc x 65 zł
- 60,00 zł - domena i hosting strony internetowej (rok).
- 1 000,00 zł - wynagrodzenie dla informatyka (działania w okresie styczeń-grudzień 2018: stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wsparcie w administracji treścią).
- 20 280,00 zł - instruktorzy realizujący zajęcia grupowe: 65,00 zł stawka za godzinę lekcyjną 1 instruktora, liczba instruktorów na 20 osobową grupę: 2 osoby, liczba godzin lekcyjnych w skali całego projektu: 156.
- 560,00 zł - koszt 1 dozorcy w przypadku zajęć sobotnich w szkole (stawka 16 zł/godzina; 5 sobót po 4 godziny i 5 sobót po 3 godziny => 35 godzin łącznie na 10 sobót).
- 14 000,00 zł - koszt materiałów dydaktycznych (artykuły biurowe, gadżety na podsumowanie projektu).
- 700,00 zł - opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody)
- 800,00 zł - zakup środków czystości dla szkoły, w której realizowany jest projekt
- 600,00 zł - reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp.
- 3959,60 zł - pochodne od wynagrodzenia (19%) x (550+2028)

Całkowity koszt: 51 860

Powyższe stawki wynikają z informacji zaczerpniętych w szkole oraz orientacyjnych kosztów rynkowych. Zakładam, że trakcie weryfikacji projektu zostaną doprecyzowane stawki cząstkowe, oparte o doświadczenia Dzielnicy w realizacji projektów edukacyjnych z ubiegłych lat.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
51 860,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie domeny i hosting strony internetowej: 200 pln

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
200,00 zł

Modyfikacje

27.01.2017 09:30
slacek
09.02.2017 11:59
aarabadzic
16.03.2017 15:32
slacek
16.03.2017 15:33
slacek
16.03.2017 15:33
slacek
16.03.2017 15:33
slacek
21.03.2017 11:03
slacek
21.03.2017 11:04
slacek
21.03.2017 11:08
slacek
07.04.2017 13:09
slacek
20.04.2017 17:36
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany