Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w Parku Cm. Żołnierzy Redzieckich

2768
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2018
Lokalizacja Mokotów
rejon 1
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
10 900 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 458 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt polega na zmianie zasad koszenia parkowych trawników tak aby stały się one przyjazne przyrodzie i umożliwiły zakwitnięcie roślin kwiatowych oraz dały schronienie zwierzętom bytującym w trawie. W celu informacji o podjętych działaniach przy wejściach do parku zostaną ustawione tablice informacyjne.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.01.2019 15:44

W ramach projektu wykonano koszenia trawników i ich pielęgnację.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon 1
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Zwirki i Wigury, ul. Racławicka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park Cm. Żołnierzy Radzieckich - po wschodniej stronie Alei Żwirki i Wigury.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na zmianie zasad koszenia parkowych trawników tak aby stały się one przyjazne przyrodzie i umożliwiły zakwitnięcie roślin kwiatowych oraz dały schronienie zwierzętom bytującym w trawie. W celu informacji o podjętych działaniach przy wejściach do parku zostaną ustawione tablice informacyjne.
Opis projektu
Projekt polega na zmianie zasad utrzymania zieleni trawiastej trawników i powierzchni trawiastych na ok. 15 ha parku - czyli znaczącej jego powierzchni. Działania nie będą dotyczyć grobów ziemnych (trawiastych) żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w czasie wyzwalania Warszawy w ciągu II wojny światowej, którymi aktualnie opiekuje się Zarząd Terenów Publicznych m.st. Warszawy.
Projekt przewiduję opóźnienie pierwszego koszenia trawników w sezonie wegetacyjnym 2018 r. aż do dnia 15 lipca 2018 r - przez co uzyska się naturalną, przyjazną parkowej przyrodzie powierzchnię trawiastą z licznymi kwitnącymi roślinami - jak fiołki, stokrotki i chabry. Koszenie trawników po 15 lipca 18 r. będzie realizowane jak dotychczas - co zapobiegnie schnięciu powstałej łąki w ciągu lata. Dla pomyślnej realizacji projektu przewidziano ustawienie przy wejściach do parku 5 tablic informacyjnych z tekstem informującym parkową publiczność o celach podjętych, wyżej wymienionych działań i ich pożyteczności dla przyrody parku oraz osób w nim odpoczywających.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowe, intensywne (nieraz 4- krotne w roku począwszy od maja) koszenie trawników w tym parku jest niezmiernie uciążliwe dla środowiska - gdyż emituje hałas i emisje spalin, zaś ruch pojazdów mechanicznych, w tym maszyn koszących zakłóca spokój wypoczywających osób. Jednocześnie taki system koszenia nie daję w okresie rozrodu zwierząt, w tym wychowu młodych przez ptaki możliwości ukrycia się w trawie, powoduję także śmiertelność drobnych zwierząt bytujących w parku.
Wiosenne wykaszanie trawników eliminuje również kwitnienie wielu roślin np. fiołków, stokrotek i chabrów. Zmiana systemu koszenia - poprzez opóźnienie jego rozpoczęcia dopiero w lecie przyniesie też oszczędności dla budżetu Dzielnicy przeznaczonego na utrzymanie mokotowskiej zieleni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu będą stanowiły:
1. Przygotowanie tekstu informacyjnego, wraz z grafiką, który zostanie umieszczony na tablicach - 900 zł
2. Wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych o rozmiarze co najmniej 1m x 1m każda. - 10.000 zł
Opóźnione koszenie trawników (po 15 lipca 2018 r) zostanie sfinansowane - tak jak dotychczas z budżetu Dzielnicy Mokotów na utrzymanie zieleni miejskiej.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie i konserwacja tablic informacyjnych
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

21.04.2017 14:38
WOŚ_Mokotów_1

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany