I Ty możesz uratować życie! - pierwsza pomoc przedmedyczna

378
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Słodowiec
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
16 224 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 242 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Uświadomienie potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Młodzi mieszkańcy Słodowca, ale także seniorzy będą mogli nauczyć się jak wezwać pomoc, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji w oczekiwaniu na przyjazd fachowej pomocy lekarskiej. Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży i seniorów z dzielnicy Bielany.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
01.04.2020 15:42

W projekcie z nauki pierwszej pomocy skorzystało 125 przedszkolaków w wieku 5-6 lat z bielańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz 98 uczniów klas 1-5 z SP nr 214. W popołudniowych i sobotnich zajęciach uczestniczyło 16 dorosłych - rodziców i dziadków. Podczas zajęć wykorzystano zakupione tablice edukacyjne, fantomy, apteczki, środki opatrunkowe, papierowe telefony do ćwiczeń, karty pracy. Zajęcia były prowadzone dwutorowo, dzieci z nauczycielem, a dorośli z ratownikiem medycznym. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy. Dzięki rozpowszechnianiu wiedzy o ratowaniu życia i nabywaniu umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym,na Bielanach można czuć się bezpiecznie.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Szkoła Podstawowa nr 214

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Słodowiec
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Fontany 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uświadomienie potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Młodzi mieszkańcy Słodowca, ale także seniorzy będą mogli nauczyć się jak wezwać pomoc, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji w oczekiwaniu na przyjazd fachowej pomocy lekarskiej. Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży i seniorów z dzielnicy Bielany.
Opis projektu
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i seniorzy w oddzielnych grupach) po 15 osób w grupie, czyli łącznie 3 godziny w tygodniu w kilku cyklach rocznie tak, aby mogła z zajęć skorzystać jak największa liczba osób, około 140 uczestników (40 przedszkolaków, 60 uczniów szkół podstawowych, 40 seniorów). Każda z 3 grup ma zajęcia przez 2 m-ce (8 tygodni x 1 godz. x 3 grupy=24 godz. po czym jest nowy nabór-łącznie 4 razy czyli 24 godz. x 4 nabory = 96 godz.
Kurs będzie obejmował:
-Zajęcia z pierwszej pomocy, kształtujące postawę młodych ratowników.
-Spotkania z przedstawicielami służb medycznych, policji, straży pożarnej.
-Nauka reagowania na sytuacje zagrożenia.
-Nauka numerów alarmowych (autorską metodą z elementami muzyki).
-Nauka wzywania pomocy i odpowiedniego zabezpieczenia osoby poszkodowanej.
-Nauka resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomach - autorską metodą liczenia czasu ucisków z elementami muzyki (zgodnie z europejskimi standardami).
-Nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacji: poparzeń, skaleczeń, złamań, utraty przytomności, porażenia prądem- założenie opatrunku.
-Uświadomienie dzieciom i dorosłym konieczności dbania o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy innym.
-Nauka kompletowania apteczki.
-Kształtowanie postawy empatycznej i wrażliwości na drugiego człowieka.
Uzasadnienie realizacji projektu
Po zakończeniu projektu osoby w nim uczestniczące będą wiedziały jak wezwać karetkę i jak pomóc zanim ta fachowa pomoc nadejdzie, nauczą się prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu; będą wiedziały jak zabezpieczyć poszkodowanego, sprawdzić funkcje życiowe i wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, prawidłowo założyć opatrunek, ułożyć w pozycji bezpiecznej, wezwać pogotowie poznając wcześniej nr alarmowe.
Każdy może uratować życie innej osobie musi tylko wiedzieć jak to zrobić i tego będziemy uczyć na zajęciach.
Przewidujemy możliwość łączenia zajęć dzieci i seniorów, dla lepszej integracji środowiska lokalnego i oswojenia się dzieci z pomocą dorosłym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Wynagrodzenia - 8 120,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (ok.20 % od 8 120,00 zł) - 1 624,00 zł
- Fantomy (4 szt.) - 3 000,00 zł
- Środki do dezynfekcji, opatrunkowe - 500,00 zł
- Poradniki, plansze edukacyjne - 200,00 zł
- Dyplomy dla dzieci uczestniczących w projekcie - 280,00 zł
- Reklama projektu: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. - 800,00 zł
- Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł
- Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
16 224,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.01.2018 12:25
Koordynator w Dzielnicy Bielany
29.01.2018 15:57
Koordynator w Dzielnicy Bielany
22.03.2018 14:46
Koordynator w Dzielnicy Bielany
04.04.2018 15:44
slacek
04.04.2018 15:45
slacek
04.04.2018 15:46
slacek
04.04.2018 15:48
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany