Plac zabaw i miejsca rekreacyjne przy Nocznickiego 25

539
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Wawrzyszew
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
257 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Stworzenie placu zabaw i miejsc do odpoczynku dla mieszkańców przy ulicy Nocznickiego 25 (Metro Bielany bud. B)

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wawrzyszew
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nocznickiego 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obszar pomiędzy chodnikiem a budynkiem Nocznickiego 25 (osiedle Metro Bielany, budynek B). Działka nr 339/1.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Stworzenie placu zabaw i miejsc do odpoczynku dla mieszkańców przy ulicy Nocznickiego 25 (Metro Bielany bud. B)
Opis projektu
- budowa 16 mb chodnika (szerokość 2m) łączącego podjazd do bloku Nocznickiego 27 oraz drogę pożarową pomiędzy Nocznickiego 25 i 25a w stronę Lekkiej - południowy kraniec działki (z podjazdem dla wózków dziecięcych i inwalidzkich do drogi pożarowej - jest ona około 1 metr wyżej niż reszta terenu) - celem jest umożliwienie łatwego dostępu do placu zabaw zarówno od strony ulicy Nocznickiego, jak i Lekkiej.
- ustawienie 3 ławek wzdłuż wschodniego krańca działki 339/1
- położenie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw na obszarze 250 m2 - od chodnika (punkt 1) na podłudniowym krańcu działki
- założenie trawnika na pozostałej części działki (tj. ~30x8 metrów) - ustawienie na niej kolejnych 4 ławek
- zestaw urządzeń na plac zabaw zgodny z opisem w kosztorysie
- ogrodzenie całej działki z trzema bramkami wejściowymi - od strony chodnika przy ulicy Nocznickiego, od strony podjazdu do budynku Nocznickiego 27 oraz od strony drogi pożarowej pomiędzy budynkami Nocznickiego 25 i 25a (Metro Bielany - bud. B i C).

Projekt przedstawia możliwości dalszej rozbudowy w kolejnych latach na działkach 147, 148/1 oraz 149 (w stronę ulicy Cienkiej) - na przykład poprzez budowę siłowni plenerowej, boiska do koszykówki, drugiej części placu zabaw czy innych miejsc lokalnej rekreacji na świeżym powietrzu.
Uzasadnienie realizacji projektu: Istniejący plac zabaw jest zdewastowany, a urządzenia zniszczone i niekompletne, zagrażające bezpieczeństwu dzieci. W pobliżu jest wiele bloków mieszkalnych, w tym nowo budowane m.in. na ulicy Sokratesa, które są zamieszkiwane przez rodziny z dziećmi. Pomimo, że obecny plac zabaw jest zniszczony i zdewastowany i tak bawi się na nim codziennie duża grupa dzieci. Nowy plac zabaw będzie dostępny dla wszystkich dzieci z okolicznych bloków i nie tylko, będzie zapewniał miejsce do aktywnego spędzania czasu dla dzieci i ich rodziców.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obszar pomiędzy ulicami Nocznickiego, Sokratesa, Kasprowicza oraz Wółczyńską to stare tereny przemysłowe, które obecnie bardzo szybko się zabudowują. W promieniu 200 metrów powstało lub powstaje ponad 2000 mieszkań, a w okolicy kompletnie brakuje placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Najbliższe miejsce wypoczynku z placem zabaw dla dzieci to Stawy Brustmana - oddalone o 1 km spaceru.

Do nowych mieszkań wprowadza się bardzo wiele rodzin z dziećmi. Brakuje dla nich miejsc do spędzania wolnego czasu na powietrzu. Zagospodarowanie wskazanego terenu (a docelowo również kolejnych działek - 148/1 i 149 w kierunku ul. Cienkiej) pozwoliłoby stworzyć na tym terenie lokalny punkt wypoczynku na świeżym powietrzu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem oraz zapewnienie nadzoru autorskiego - 12 000,00 zł.
- Prace porządkowe, niwelacyjne, trzebież samosiewów, ewentualne cięcia pielęgnacyjne drzew (co wynikać może bezpośrednio z przeprowadzonej dokumentacji) w celu zachowania bezpieczeństwa placu zabaw - 11 000,00 zł.
- Ogrodzenie placu zabaw wraz z wejściami - 21 000,00 zł.
- Nawierzchnia placu zabaw (mieszana, tj. nawierzchnia bezpieczna, poliuretanową w zasięgu stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych) oraz nawierzchnia naturalna z obrzeżami (tj. powierzchnia biologicznie czynna, zieleni urządzonej z wkomponowanymi obiektami małej architektury tj. koszami i ławkami, zdjęcie nadkładu +trawnik z rolki/trawnik z siewu i zapewnienie rocznej pielęgnacji) – 87 000,00 zł.
- Budowa chodników – 39 000,00 zł.
- 7 ławek oraz kosze na śmieci - 13 500,00 zł.
- Tablica regulaminowa (x1) - 500,00 zł.
- Wyposażenie: urządzenia zabawowe dla dzieci (w tym: podwójna huśtawka, karuzela, piaskownica, domek z mostem i dwoma zjeżdżalniami, samochód umożliwiający wejście kilku dzieciom do środka i kilka pojedynczych zabawek) wraz z transportem i montażem - 73 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
257 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty sprzątania - 2000 zł
Koszty konserwacji i ewentualnych remontów ławek i urządzeń na placu zabaw - 3000 zł
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
5 000,00 zł

Modyfikacje

19.01.2018 07:39
Autor projektu
25.01.2018 10:09
Koordynator w Dzielnicy Bielany
13.04.2018 14:59
slacek
13.04.2018 14:59
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany