Miejsce aktywności lokalnej na Saskiej Kępie! :-)

1338
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
220 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt zakłada utworzenie, uruchomienie i poprowadzenie pierwszego miejsca aktywności lokalnej na Saskiej Kępie, jako miejsca spotkań, zawiązywania i umacniania relacji międzyludzkich. Miejsca otwartego na inicjatywę, pomysły i potrzeby mieszkańców i bywalców. Otwartego na współpracę pro bono ze społecznikami, artystami, rzemieślnikami, organizacjami pozarządowymi itd.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokal w zasobach m.st. Warszawy w rejonie pomiędzy rondem Waszyngtona a ulicą Ateńską i pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a ulicą Międzynarodową.
Proponowana wstępna lokalizacji na realizację projektu to obecna siedziba Rady Osiedla Saska Kępa ul. Walecznych 42 03-916 Warszawa o metrażu ok. 45 m2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja zależna od aktualnego zasobu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przedstawiciele Dzielnicy w porozumieniu z innymi jednostkami m.st. Warszawy (ZGN Praga-Płd AN-1, Biblioteki m.st. Warszawy, PROM Kultury Saska Kępa, OPS Praga-Płd Filia II, OSiR/MOS/OPP itp.) znajdą, wskażą i przeznaczą na ten cel lokal przynajmniej dwupokojowy (preferowane na parterze/z windą, umożliwiający dostęp osobom z ograniczoną sprawnością ruchową) z wejściem od ulicy w rejonie: pomiędzy rondem Waszyngtona a ulicą Lotaryńską i pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a ulicą Międzynarodową.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie, uruchomienie i poprowadzenie pierwszego miejsca aktywności lokalnej na Saskiej Kępie, jako miejsca spotkań, zawiązywania i umacniania relacji międzyludzkich. Miejsca otwartego na inicjatywę, pomysły i potrzeby mieszkańców i bywalców. Otwartego na współpracę pro bono ze społecznikami, artystami, rzemieślnikami, organizacjami pozarządowymi itd.
Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie, uruchomienie i poprowadzenie pierwszego MAL na Saskiej Kępie w wybranym przez Dzielnicę lokalu mieszkalnym/ użytkowym, w którym cała przestrzeń, składająca się minimum z dwóch sal, udostępniona zostanie do dyspozycji mieszkańców i bywalców Saskiej Kępy.
Miejsce będzie otwarte na inicjatywę mieszkańców np.: od wtorku do soboty włącznie w godz. 11:00 - 21:00. Będzie to przede wszystkim miejsce spotkań, zawiązywania i umacniania relacji międzyludzkich, podejmujące aktywną współpracę pro bono z lokalnie działającymi społecznikami, organizacjami pozarządowymi, artystami, rzemieślnikami, przedsiębiorcami itd.
Ze względu na seniorów zamieszkałych w okolicy, w godz. przedpołudniowych odbywały się spotkania i zajęcia im dedykowane np.: gry karciane/szachy, zajęcia rękodzielnicze itp. W drugiej sali, w tych godzinach mogłyby się odbywać spotkania i zajęcia dla młodych rodziców i ich dzieci.
Mając na uwadze okoliczną młodzież i studentów, którzy po skończeniu zajęć gromadnie przesiadują w tańszych barach lub w podwórkach, zasadnym wydaje się, by pomiędzy godziną 13:30 a 18:00 jedno pomieszczenie było dostępne dla młodzieży i młodych dorosłych.
Od godziny 16:00 mogłyby być realizowane równolegle w różnych salach np.: niezobowiązujące/okolicznościowe spotkania mieszkańców; różne zajęcia i warsztaty, wystawy, wykłady i projekcje, występy amatorskich grup itp.
Nad działalnością miejsca powinny stale czuwać 2 osoby (koordynatorzy/animatorzy). Ww. zajęcia powinny odbywać się w oparciu o zgłoszone przez mieszkańców potrzeby (konsultacje społeczne), prowadzone mogą być zarówno przez mieszkańców/bywalców, koordynatorów czy wolontariuszy, organizacje pozarządowe, jak i inne podmioty zewnętrzne. Udział w zajęciach będzie bezpłatny.
Miejsce i działania w nim podejmowane będą wspierać i rozwijać lokalny wolontariat i działania animacyjne w terenie, będą miały charakter całkowicie apolityczny i areligijny.
Miejsce będzie miało swoją reprezentację w postaci stoiska w czasie Święta Saskiej Kępy, nieodpłatnie zabezpieczonego na ten cel przez Dzielnicę.
Lokal przeznaczony pod realizację tego projektu powinien składać się z przynajmniej 2 sal/pokoi, posiadać dostęp do pomieszczenia gospodarczego/schowku, WC,aneksu kuchennego. Powinien umożliwiać dostęp osobom z ograniczoną sprawnością ruchową.
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Potrzeba lokalnej integracji społecznej.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, młodzieży i dorosłych ze względu na samotność, trudną sytuację materialną czy rodzinną.
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i młodych dorosłych.
4. Brak miejsca o takim charakterze w obrębie osiedla i w bliskiej okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W roku powstania i uruchomienia miejsca należny uwzględnić koszty:
1. Przeprowadzenia konsultacji społecznych dla mieszkańców celem dookreślenia sposobu i ram czasowych działania, wyposażenia, nazwy miejsca.
2. Przed przekazaniem do dyspozycji mieszkańców, lokal należy dostosować/odnowić/odświeżyć/wyremontować oraz wyposażyć w sprzęt, który umożliwiałby realizację przeróżnych aktywności i projektów mieszkańców (zależnie od wielkości i ostatecznej koncepcji lokalu, m.in: składane krzesła i wieloosobowe stoły/czteroosobowe stoliki, materace/maty/poduchy, regały/szafy, art. oświetleniowe, nagłośnienie, rzutnik/projektor i ekran, komputer, monitor, laptop, oprogramowanie, drukarka, gry i materiały/akcesoria do zajęć, akcesoria kuchenne i AGD, art. czystościowe i chemię gospodarczą, art. spożywcze typu: woda, herbata, cukier itp.);
2. Czynsz najmu lokalu, opłaty za media (gaz, prąd, woda, c.o., Internet, telefon/doładowanie tel. komórkowego, ochrona/monitoring - jeśli jest w budynku itd.), podatek od nieruchomości/gruntu;
3. Praca koordynatorów - wynagrodzenie dla 2 osób wraz z pokryciem składek ZUS i US (zadania: bieżąca koordynacja i animacja, eventy, opracowywanie planów wydarzeń i tworzenie harmonogramu działań, ewaluacja projektu);
4. Ubezpieczenie OC i NNW;
5. Promocja projektu (utworzenie i prowadzenie strony internetowej/FB, opracowanie i wydruk ulotek i plakatów, ogłoszenia/wywiady w lokalnej prasie, konkurs na stworzenie identyfikacji wizualnej lokalu, realizacja i montaż od strony zewnętrznej budynku);
6. Praca pozostałych osób w charakterze: osoby/osób sprzątającej/-ych; wolontariuszy - animatorów społeczności lokalnej (działania animacyjne w terenie przez 2 miesiące po otwarciu miejsca w wymiarze do 10 godzin/osoba/tydzień będących kolejno przedstawicielami grup społecznych: dwoje młodych rodziców, dwoje uczniów gimnazjum/liceum, dwoje studentów, dwoje dorosłych w średnim wieku i dwoje seniorów, którzy zapoznają z ideą miejsca i jego działaniami otoczenie oraz je wypromują w drodze komunikacji bezpośredniej/marketingu szeptanego); praca dodatkowych animatorów w trakcie trwania Święta Saskiej Kępy i przy innych wydarzeniach specjalnych np. potańcówki czy zajęcia plenerowe; praca wolontariusza-złotej rączki i wolontariusza-informatyka (na żądanie w sytuacji awaryjnej);
9. Obsługa finansowo-księgowa, biurowa projektu;
10. Inne, nieprzewidziane koszty np. napraw/serwisu sprzętu, mebli.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
220 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koordynatorzy Domu Saskiego - wynagrodzenie dla 2 osób
Związani z miejscem wolontariusze - wynagrodzenia godzinowe w ramach "Ochotników Warszawskich" (sprzątanie, animacje w terenie, Święto Saskiej Kępy itp.)
Czynsz najmu lokalu + koszty mediów (woda, gaz, prąd, c.o., Internet, wywóz śmieci itp.) + podatek od nieruchomości/gruntu
Zakupy bieżące artykułów czystościowych i chemii gospodarczej, zakupy drobnych art. spożywczych: woda, herbata, kawa, cukier, mleko itp.
Zakup materiałów niezbędne do cyklicznych zajęć (artykuły biurowe, plastyczne i inne przemysłowe itp.)
Koszty promocji (np.: plakaty/ulotki okolicznościowe, prowadzenie strony www/FB)
Koszty administracyjne (telefon, księgowość)
Inne, nieprzewidziane koszty np. koszty napraw/serwisu sprzętu i mebli, zakupu i nasadzeń roślin (w przypadku utworzenia w dalszej kolejności ogródka sąsiedzkiego) itp.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
180 000,00 zł

Modyfikacje

15.02.2018 08:41
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
12.04.2018 13:22
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe
12.04.2018 13:23
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe
12.04.2018 13:25
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe
12.04.2018 13:27
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe
12.04.2018 13:29
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe
12.04.2018 13:30
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe
04.05.2018 17:44
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (13)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Moim zdaniem to zadanie dla organizacji pozarządowych, a nie budżetu partycypacyjnego.
  Mieszkaniec14174  27.02.2018 14:26
  • Proszę Pani, urzędy same z siebie nie przeznaczają na takie działania pieniędzy dopóki nie mają zgłoszenia zapotrzebowania na to od mieszkańców. Stąd, jak najbardziej jest to zadanie właściwe dla Budżetu Partycypacyjnego. Oczywiście docelowo MAL może prowadzić np. organizacja pozarządowa/inna organizacja pożytku publicznego, której się to zadanie powierzy. Jednak urząd nie skonstruuje takiego zadania, nie zaplanuje go w swoim budżecie, ani nie uruchomi, jeżeli mieszkańcy nie zgłoszą takiej potrzeby.
   Mieszkaniec  28.02.2018 16:27 Autor projektu
  • P.S. Nie wiem, jaka jest Pani wiedza w tym temacie, ale warto przy tym wspomnieć, że wszystkie zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego pomysły i następnie wybrane przez mieszkańców w głosowaniu, w efekcie realizowane są przez Zleceniobiorcę/-ów lub Wykonawców dla właściwych jednostek m.st. Warszawy - wyłonionych na skutek rozstrzygnięcia albo zamówienia publicznego albo otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego.
   Mieszkaniec  28.02.2018 16:35 Autor projektu
 • Wspaniały pomysł, bardzo potrzebny. Może na początek siedziba rady osiedla SK mogłaby posłużyć za takie miejsce, póki się nie rozkręci na tyle, by potrzebować osobnego, czy większego lokalu? Jeśliby się udało dogadać...
  Dorota Jankowska Lamcha  11.03.2018 14:16
  • Bardzo dziękuję za ten miły, wspierający projekt głos! Pozdrawiam :)
   Mieszkaniec  23.03.2018 16:29 Autor projektu
 • Na razie urocza i niekonkretna wizja. Projektodawca powinien jednak wskazać lokalizację, a nie może tu może tam. Jak dla mnie na razie nie warto popierać.
  Mieszkaniec10148  12.03.2018 14:55
  • Dzień dobry :) Wysłałam maile do PROM Kultury Saska Kępa, ZGN Praga-Płd oraz OPS Filia II przy ul. Walecznych, z zapytaniem o możliwość znalezienia pomieszczeń/lokalu na te inicjatywę. Czekam na oficjalne odpowiedzi z tych miejsc. Pozdrawiam :)
   Mieszkaniec  23.03.2018 16:28 Autor projektu
  • Wg odpowiedzi ustnej udzielonej mi w ub. miesiącu przez pracowników UD jest już kilka opcji lokalu z przeznaczeniem na tę działalność w określonym przeze mnie obszarze :) Konkretne miejsce zostanie wskazane ostatecznie pod koniec bieżącego/w nowym roku (ze względu na terminy wypowiedzenia najmu lokali).
   Mieszkaniec  08.06.2018 11:06 Autor projektu
  • Czyli mamy głosować nie wiedząc gdzie ten MAL będzie zorganizowany? Urocze. Nasz urząd bije w tym roku rekordy pomysłowości. Rozumiem że wyszli z założenia ze lokalu nie ma ale będą się martwić jak projekt przejdzie - bo przecież pewnie nie przejdzie to po co się martwić.

   Szczerze mówiac ja nie widzę jak ludzie mieli by na akurat taką rzecz głosować nie wiedząc gdzie się będzie mieścić. To jest różnica czy będzie się miało dwa kroki czy ma to być na drugim końcu dzielnicy w końcu
   Mieszkaniec10148  12.06.2018 14:38
  • Proszę przeczytać jeszcze raz uważnie treść projektu - obszar, w którym będzie wskazany ostatecznie lokal na MAL został uściślony, nie jest to obszar całej dzielnicy. Padła również 1 konkretna propozycja - w tym samy budynku co Samorząd Saskiej Kępy.
   Mieszkaniec  12.06.2018 18:05 Autor projektu
 • A czy na deklarowane potrzeby nie można wykorzystać PROMu Kultury? Projekt brzmi, jakby ktoś chciał sobie zrobić remont za publiczne pieniądze.
  Mieszkaniec4858  16.06.2018 16:08
  • Komentarz został usunięty przez autora

   Mieszkaniec  16.06.2018 16:32 Autor projektu
  • Koszty przeznaczone w projekcie na remont można w razie czego wykorzystać na więcej rodzajów zajęć i materiałów, jeżeli Dzielnica przekaże na ten cel lokal w dobrym stanie.
   Mieszkaniec  16.06.2018 16:35 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany