Nieodpłatne zajęcia naukowe uniwersytetu dziecięcego w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

915
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Południe
Grochów Centrum
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
29 500 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Południe
Obszar objęty pomysłem:
Grochów Centrum
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Centrum Promocji Kultury dz. Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą odbywały się na terenie Centrum Promocji Kultury na dobrze wyposażonej sali widowiskowej (pokazy) i w pomieszczeniu w podziemiu lub galerii (warsztaty). Centrum jest dogodnie położone, w gęsto zaludnionej części dzielnicy, z dobrym dojazdem (bliskość licznych tramwajów i autobusów z ul. Grochowskiej).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe.
Opis projektu
Projekt będzie polegał na organizacji nieodpłatnych zajęć naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów i pokazów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w sposób odbiegający od rutyny szkolnej. Warsztaty będą maksymalnie aktywizowały uczestników: dawały dzieciom możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, zadawania pytań.
Przewidywane przykładowe dziedziny: biologia, chemia, fizyka, ekologia, geografia, geologia, historia, archeologia, filozofia, technologia, zoologia, matematyka, archeologia, medycyna.
Warsztaty będą odbywać się w cyklach po 2-3 spotkania z wybranych dziedzin nauki.
Przewiduje się spotkania w małych grupach warsztatowych (do 20 osób) i większych grupach (pokazy naukowe do 150 osób) - tu uczestniczyć mogą również rodzice małych studentów.

Miejsce:
Kiedy? W czasie roku szkolnego, ewentualnie również w czasie wakacji i ferii (jeśli będzie zainteresowanie).
Liczba spotkań: 25 tematów w małych grupach, po dwie grupy na temat (razem 50 warsztatów)
oraz
5 pokazów w dużej grupie do 150 osób (dzieci + rodzice).
Czas trwania spotkań: 60-90 minut.
Uzasadnienie realizacji projektu
Uniwersytety dziecięce są bardzo atrakcyjną i efektywnie rozwijającą zainteresowania dzieci formą edukacyjną, znakomicie uzupełniającą podstawową naukę w szkole.
Organizacja nieodpłatnych zajęć tego typu da możliwość najmłodszym mieszkańcom pobudzenia ich zainteresowań w kierunku naukowym, z wielką korzyścią dla ich dalszej edukacji. Lokalizacja zajęć dodatkowo przyciąga i oswaja dzieci ze światem wyższych wartości, czyniąc z CPK miejsce żywego spotkania z naukowcami i pasjonatami.
Nieodpłatny charakter zajęć ma walor zwiększający szanse edukacyjne dzieci z rodzin mniej zamożnych czy wielodzietnych. Zaproszenie rodziców na niektóre ze spotkań stwarza okazję do konstruktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu, dając impuls do rozmów i rozwijania zainteresowań rodziców i dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych
1. Organizacja 50 warsztatów na 25 tematów o łącznym koszcie 22 500 zł.
Koszt jednej jednostki warsztatowej, na który składać się będą honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, wypożyczenie sprzętu, opieka = 450 zł
2. Organizacja 5 pokazów o łącznym koszcie 6500 zł.
Koszt jednego pokazu, na który będą się składać honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka, rekwizyty = 1300 zł
3. Artykuły sponsorowane w mediach społecznościowych: 500 zł
Razem 29500
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
29 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany