Rodzinne warsztaty przyrodnicze po Sielcach.

1741
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Mokotów
Sielce
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
7 260 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Organizacja cyklu 6 plenerowych twórczych warsztatów edukacyjnych nt. fauny i flory Sielc. Ciekawa, kreatywna rozrywka dla całych rodzin. Warsztaty miałyby na celu zaprezentowanie w nietypowy sposób zwierząt mieszkających w okolicy oraz ciekawych roślin występujących na obszarze Sielc, a także twórczą, rozwijającą zabawę na świeżym powietrzu połączoną z integracją rodzinną oraz sąsiedzką.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
Sielce
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Sielce
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dokładna lokalizacja poszczególnych warsztatów zależała będzie od wyboru zwierząt i roślin, których dotyczyć będą zajęcia.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja cyklu 6 plenerowych twórczych warsztatów edukacyjnych nt. fauny i flory Sielc. Ciekawa, kreatywna rozrywka dla całych rodzin. Warsztaty miałyby na celu zaprezentowanie w nietypowy sposób zwierząt mieszkających w okolicy oraz ciekawych roślin występujących na obszarze Sielc, a także twórczą, rozwijającą zabawę na świeżym powietrzu połączoną z integracją rodzinną oraz sąsiedzką.
Opis projektu
Organizacja cyklu warsztatów, podczas których mieszkańcy Sielc będą mogli w ciekawy i kreatywny sposób dowiedzieć się, jakie zwierzęta zamieszkują okolice, poznać ciekawostki na ich temat, dowiedzieć się jak zachowywać się w momencie spotkania z nimi.
Spotkania składały się będą z części edukacyjnej i twórczej, podczas której uczestnicy wykorzystywać będą zdobytą wiedzę.
Główne założenia warsztatów:
- uczestnicy będą mieli okazję pracować indywidualnie i grupowo – integracja rodzinna i sąsiedzka;
- będą stosowane różne techniki twórczej współpracy, czerpiące z muzyki, tańca, prostych form teatralnych, dramy, plastyki, biblioterapii itp.;
- materiały wykorzystywane podczas warsztatów będą w jak największym stopniu naturalne (również z recyklingu, przedmioty codziennego użytku) proste, minimalistyczne - mała ilość narzędzi i materiałów niezwykle pobudza kreatywność.

Na początku konieczne będzie przeprowadzenie przez biologa inwentaryzacji sieleckiej fauny i flory. Analiza powstałej listy pozwoli na wybór konkretnych tematów zajęć, stworzenie scenariuszy i dobór miejsca na warsztaty.
Kluczem będą ciekawostki nt. poszczególnych zwierząt i roślin (konieczna współpraca animatora i biologa), a także znalezienie inspirującego punktu zaczepienia, który można wykorzystać do działań twórczych (np. kształt/budowa gniazda ptaka, które potem można stworzyć używając zaskakujących materiałów).

Ilość warsztatów i czas trwania: 6 zajęć po max 2h (max 30 min. na część edukacyjną, 1,5h na warsztaty twórcze).

Liczba uczestników: 20 osób/zajęcia (łącznie dzieci i dorośli).
Liczba prowadzących: 2
Grupa docelowa: mieszkańcy Sielc, rodziny (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy).
Miejsce warsztatów: plener, obszary Sielc, gdzie spotkać można zwierzęta, miejsca występowania roślinności. W razie niepogody konieczne będzie zabezpieczenie lokalu.
Termin: maj-wrzesień 2019.

Formy promocji:
- plakaty na tablicach informacyjnych Partnerstwa Moje Sielce;
- plakaty w lokalnych przedszkolach/szkołach, bibliotekach, klubokawiarniach, księgarniach;
- informacja na www Urzędu m.st. W-wy;
- informacja na FB, udostępniana na sieleckich grupach sąsiedzkich i stronach tematycznie związanych z Sielcami oraz innych profilach związanych z kreatywnym spędzaniem czasu z dziećmi;
- informacja na www Partnerstwa Moje Sielce (w budowie).
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Zaletą Sielc jest jej zielony charakter - duża ilość trawników, drzew, parków. Chodzi o pokazanie wielowymiarowości Sielc, spojrzenie na nie z innej perspektywy - zwierząt i roślin.
2. Przyroda jest integralną częścią tego obszaru. Potrzebna jest edukacja mieszkańców na temat tego cennego otoczenia - co się w nim konkretnie kryje. Skłoni to ich do traktowania jej z większym szacunkiem oraz dbania o nią. Ważne aby edukować społeczeństwo od samego początku, dlatego warsztaty są skierowane do dzieci i młodzieży.
3. Warsztaty wzbogacą ofertę kulturalną Sielc i uczynią dzielnicę bardziej atrakcyjną.
4. Zajęcia polegające na twórczej współpracy uczestników przyczynią się do integracji sąsiedzkiej i powiększania społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zatrudnienie 2 animatorów (stworzenie scenariusza zajęć we współpracy z biologiem oraz przeprowadzenie 12 h warsztatów): 2 500 zł
Przeprowadzenie analizy występujących gatunków zwierząt i roślin na terenie Sielc: 1 000 zł
Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów: 6x400= 2 400 zł
Promocja warsztatów - projekt i wydruk plakatów oraz ich uprzątnięcie po imprezie, promocja w internecie, mediach społecznościowych: 1 000 zł
Wynajem przestrzeni na warsztaty (opcjonalnie w razie niepogody): 12x30=360 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
7 260,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

20.03.2018 11:32
mdrabarek
20.03.2018 11:52
mdrabarek
20.03.2018 15:52
mdrabarek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany