Gościniec - utwardzenie pobocza ziemnego

339
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Mokotów
Siekierki Augustówka
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 405 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt obejmuje wybrukowanie fragmentu pobocza w rejonie skrzyżowania ulicy Gościniec i Polskiej. Projekt umożliwia w przyszłych latach rozbudowę o kolejne odcinki w zorganizowany układ miejski odpowiadający wymogom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
02.12.2021 11:44

Opracowano dokumentację projektową i przekazano ją do uzgodnień. W związku z rozbieżnymi opiniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzędu Dzielnicy oraz Biura Polityki Mobilności i Transportu realizacja projektu wymagała rozstrzygnięcia co do dalszego procedowania. Po zatwierdzeniu projektu, zlecono wdrożenie w terminie do końca 2021 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Dróg Miejskich

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
Siekierki Augustówka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Gościniec, rejon skrzyżowania z ulicą Polską
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Planowane miejsce należy zlokalizować w pasie gleby pomiędzy jezdnią a chodnikiem, równolegle do jezdni. Szczegółowe umiejscowienie uzgodnić z ZDM. Proponowany pas lokalizacji w załączniku nr 1.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje wybrukowanie fragmentu pobocza w rejonie skrzyżowania ulicy Gościniec i Polskiej. Projekt umożliwia w przyszłych latach rozbudowę o kolejne odcinki w zorganizowany układ miejski odpowiadający wymogom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Opis projektu
W ostatnim roku wskazane powyżej skrzyżowanie zostało zagospodarowane poprzez budowę skweru wypoczynkowego i wydaje się słuszne sukcesywne porządkowanie przyległych terenów. Do takich przydatnych zagospodarowań należą publiczne miejsca parkingowe.
Proponowane w projekcie miejsce urządzenia takiego postoju jest w chwili obecnej kawałkiem rozjeżdżonego błota, które po każdym deszczu spływa na jezdnię. W dokumentacji Zarządu Dróg Miejskich pas ziemi proponowany w niniejszym projekcie pod budowę miejsca parkingowego jest teoretycznie tzw. pasem zieleni, ale w ostatnich 20 latach służby miejskie nie zadbały tutaj o zieleń. Dość tej fikcji! Realizacja niniejszego projektu sprawi, że zamiast błota mieszkańcy dostaną kawałek ucywilizowanej przestrzeni, którą w przyszłości można rozbudować w układ zorganizowanych publicznych miejsc parkingowych lokalnego centrum Siekierek.
Na niniejszy projekt składają się następujące działania:
- usunięcie we wskazanym miejscu z powierzchni 16 mkw rodzimego gruntu na głębokość 60 cm
- wyłożenie dna wykopu geowłókniną
- usypanie i zagęszczenie warstwy tłucznia o grubości 30 cm
- usypanie i zagęszczenie warstwy klińca o grubości 15 cm
- usypanie i zagęszczenie podbudowy z piasku o odpowiedniej grubości
- ułożenie ze stosownym spadkiem kostki betonowej o grubości 10 cm
Uzasadnienie realizacji projektu
Rejon przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ulicy Gościniec i Polskiej stanowi ścisłe centrum osady Siekierki i leży w pasie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren mieszkaniowo-usługowy z dominacją usług co najmniej w parterach nowopowstających budynków. Takie budynki już powstają i w krótkim czasie zaczną funkcjonować generując ruch kliencki. MPZP przewiduje również organizację na tym terenie publicznych miejsc postojowych. W chwili obecnej takich miejsc nie ma wcale, a parkowanie odbywa się w większości „na dziko” i bezpośrednio w błocie. Budowa publicznych miejsc parkingowych jest więc w powyższych względów zasadna i może się odbywać sukcesywnie, w miarę rozwoju okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- usunięcie we wskazanym miejscu z powierzchni 16 mkw rodzimego gruntu na głębokość 60 cm, wyłożenie dna wykopu geowłókniną, usypanie i zagęszczenie warstwy tłucznia, klińca i podbudowy z piasku o odpowiedniej grubości, ułożenie ze stosownym spadkiem kostki betonowej o grubości 10 cm
Łącznie - 4000 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty bieżącej konserwacji
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
100,00 zł

Modyfikacje

15.03.2018 13:09
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany