„Młodzi Szachiści” – cykl turniejów szachowych dla uczniów w wieku 7-15 lat

516
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Białołęka
Obszar 2 - Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Szamocin
Autor pomysłu Mieszkaniec12023
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
23 075 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt ma na celu rozpowszechnienie gry w szachy wśród dzieci w wieku 7 -15 lat i umożliwienie im sprawdzenia umiejętności gry w szachy w cyklu turniejów szachowych. Projekt ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników w danych kategoriach wiekowych i umożliwienie im rywalizacji sportowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 2 - Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Szamocin
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Dziatwy 6
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum nr 333 STO
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu rozpowszechnienie gry w szachy wśród dzieci w wieku 7 -15 lat i umożliwienie im sprawdzenia umiejętności gry w szachy w cyklu turniejów szachowych. Projekt ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników w danych kategoriach wiekowych i umożliwienie im rywalizacji sportowej.
Opis projektu
Realizacja projektu obejmie organizację pięciu turniejów szachowych dla dzieci 7 -15 lat z udziałem sędziów głównych i rundowych. Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, czas 12min. + 3sek. dla zawodnika na partię. Dla uczestników turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy w 4 kategoriach wiekowych: do lat 9, do lat 11, do lat 13, do lat 15. Na każdym turnieju w czasie przerwy zaplanowany jest poczęstunek. Turnieje będą odbywać się w soboty w godzinach 10.00 – 16.00 w terminach:
1. 06.04.2019
2. 18.05.2019
3. 21.09.2019
4. 19.10.2019
5. 16.11.2019
Powyższe terminy mogą zostać zmienione po uprzednim ustaleniu z Dyrekcją Szkoły.
Pozyskiwanie uczestników będzie odbywało się poprzez stronę chessarbiter.com (strona z informacjami o turniejach szachowych), stronę szkoły, FB, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz ogłoszenia na imprezach szkolnych, a także za pośrednictwem plakatów.

Uzasadnienie realizacji projektu
W dzielnicy Białołęka brakuje inicjatyw związanych z propagowaniem gry w szachy wśród dzieci i młodzieży. Cykl turniejów umożliwi popularyzację gry w szachy jako gry strategicznej rozwijającej logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz organizację czasu w weekendy z rówieśnikami, którzy mogą wspólnie spędzić czas na rozgrywkach sportowych. W czasie turniejów dzieci poznają rówieśników o podobnych zainteresowaniach, co wpłynie na rozwój ich pasji, poznanie różnych technik gry oraz integracje środowiska szachowego nie tylko w dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup sprzętu szachowego:
Zegary szachowe DGT 1002 50x 100zł =5000zł
Komplet figur szachowych 50x 80zł = 4000zł
Szachownice 50x20zł = 1000zł
Materiały biurowe 400zł
Łącznie: 10400zł

Koszt organizacji pięciu turniejów:
Nagrody rzeczowe, puchary, medale, dyplomy 3075zł
catering 5 x 300zł = 1500zł
wynagrodzenie dla sędziego głównego (osoba posiadająca uprawnienia sędziego pierwszej klasy lub wyższe) 5 x 400zł = 2000zł;
wynagrodzenie dla sędziego rundowego (osoba posiadająca uprawnienia sędziego trzeciej klasy lub wyższe) 5 x 350zł = 1750zł;
wynagrodzenie dla koordynatora turnieju ds. organizacyjnych (obowiązki: zakup nagród, dyplomów, organizacja cateringu, sprawy administracyjne) 1000zł;
wynagrodzenie dla koordynatora turnieju ds. szachowych (obowiązki: stworzenie regulaminu turniejów zgodnego z przepisami kodeksu szachowego Polskiego Związku Szachowego, przyjmowanie zgłoszeń, stworzenie list turniejowych oraz weryfikacja zawodników, nadzór nad sędziami, osoba decyzyjna w sprawie wszelkiego rodzaju reklamacji ) 5 x 350zł = 1750zł
Koszty sprzątania (środki czystości, koszty osobowe) 5 x 200zł = 1000zł
koszt promocji projektu- zakup plakatów 600zł
Łącznie: 12675zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
23 075,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

01.02.2018 13:41
Koordynator w dzielnicy Białołęka
13.04.2018 16:04
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka
29.05.2018 14:06
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany