Sport dla wszystkich.

147
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Północ
Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
80 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt „Sport dla wszystkich ” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów sportowych. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
DOSIR Jagiellońska 7 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
sala sportowa z wyposażeniem na terenie DOSIR Jagiellońska 7 Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt „Sport dla wszystkich ” ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów sportowych. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.
Opis projektu
Zajęcia prowadzone będą w 50 blokach po 4 godziny dostosowanych do warunków fizycznych i umiejętności
sportowych uczestników. W programie przyjęto podział: 2 godziny – dzieci i młodzież, 2 godziny – dorośli i seniorzy.
Projekt „Sport dla wszystkich” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i
młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z
wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie
bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych
ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki
wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi
rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej . Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności
społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w
grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu
nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach.
Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Sali Sportowej oraz jej
wykorzystanie do zajęć. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych,
krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i
młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez
licencjonowanych instruktorów oraz trenera. Przewiduje się realizację zadania przez 2 osoby szkolące w grupach
dzieci młodzieży i ew. seniorów oraz jedną w grupach dorosłych. Umożliwi to bardziej bezpośrednie przekazywanie
wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy
niezbędny do realizacji zadań.
Proponowane zajęcia: Gimnastyka dla dzieci, crosbox dla dzieci, zumba dla dzieci - proponowane godziny zajęć 15 – 17.00 zumba dla dorosłych, crosbox dla dorosłych, gimnastyka 45+ -proponowane godziny zajęć: 18.00 – 20.00

Uzasadnienie realizacji projektu
Sport dla wszystkich. realizowany będzie w ramach współpracy społeczności lokalnej, wykwalifikowanych
instruktorów i trenerów oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Praga
Północ. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu
życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję sportu powszechnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Sport dla wszystkich
1. Wynajem Sali: 300 godzin zajęć x 185 zł/1 h = 55 500
2. Opłaty instruktora / trenera: 300 godzin zajęć x 80 zł/ godz = 24 000 zł.
3. plakaty 500
Koszt całościowy: 80 000

Koszt całościowy: 57 000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

30.05.2018 10:16
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ
30.05.2018 10:17
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • jakie to mają właściwie być zajęcia; po przeczytaniu wstępu sądziłam, że ogólnorozwojówka, ale dalej jest o wyłanianiu talentów oraz turnieju badmintona - więc reasumując, zupełnie nie wiem o co chodzi - czy można poprosić o doprecyzowanie?
  Mieszkaniec12736  13.03.2018 23:06
  • Faktycznie, powinno być że turnieje ogólne z każdej dyscypliny która będzie prowadzona.
   Mieszkaniec1307  14.03.2018 17:30 Autor projektu
  • a jakie to dyscypliny będą?
   Mieszkaniec12736  14.03.2018 22:43
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany