Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Próżna 10,12;

644
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Śródmieście
Śródmieście Północne
Autor pomysłu Mieszkaniec12059
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
155 600 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • integracja społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 250 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona
Projekt zakłada utworzenie skweru z urządzoną zielenią miejską w miejsce zdegradowanej przestrzeni w samym sercu miasta. Celem projektu jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla różnych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem integracji lokalnej społeczności oraz usunięcia barier dla osób z ograniczoną mobilnością ruchową - seniorzy. W efekcie planowanych działań okoliczni mieszkańcy zyskają przestrzeń wspólną.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
24.03.2020 14:22

Wybrano wykonawcę robót związanych z przebudową skweru. Wykonano rekultywację trawników, Dokonano nowych nasadzeń (drzewka, krzewy). Wykonano nowe nawierzchnie chodników. W ramach realizowanego zadania: zbadano grunt pod względem występowania pustych przestrzeni, wykonano projekt zagospodarowania skweru, zabezpieczono istniejące drzewa, rozebrano istniejącą nawierzchnię oraz zdjęto darń, zdemontowano zniszczone elementy małej architektury, dowieziono ziemię urodzajną oraz użyźniono pozostawioną glebę (pod drzewami), posadzono drzewa liściaste 6 szt., krzewy liściaste 442 szt., byliny 108 m2 oraz cebule 520 szt., wykonano korowanie pod nasadzeniami, założono trawniki na powierzchni 398 m2., wykonano nawierzchnię z płyt betonowych o powierzchni ok. 170 m2., zakupiono i zamontowano ławki, fotele, stolik szachowy, kosze, stojaki rowerowe, trzepak oraz tablicę informacyjną.W ramach realizowanego zadania: zbadano grunt pod względem występowania pustych przestrzeni, wykonano projekt zagospodarowania skweru, zabezpieczono istniejące drzewa, rozebrano istniejącą nawierzchnię oraz zdjęto darń, zdemontowano zniszczone elementy małej architektury, dowieziono ziemię urodzajną oraz użyźniono pozostawioną glebę (pod drzewami), posadzono drzewa liściaste 6 szt., krzewy liściaste 442 szt., byliny 108 m2 oraz cebule 520 szt., wykonano korowanie pod nasadzeniami, założono trawniki na powierzchni 398 m2., wykonano nawierzchnię z płyt betonowych o powierzchni ok. 170 m2., zakupiono i zamontowano ławki, fotele, stolik szachowy, kosze, stojaki rowerowe, trzepak oraz tablicę informacyjną. Projekt został zrealizowany

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Śródmieście Północne
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulic Królewska, Próżna, Zielna
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt obejmuje teren oznaczony na mapie własności Warszawy jako część nr obrębu 50306, nr działki: 39/1. Pomiędzy ulicami Próżna, Królewska, Zielna.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie skweru z urządzoną zielenią miejską w miejsce zdegradowanej przestrzeni w samym sercu miasta. Celem projektu jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla różnych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem integracji lokalnej społeczności oraz usunięcia barier dla osób z ograniczoną mobilnością ruchową - seniorzy. W efekcie planowanych działań okoliczni mieszkańcy zyskają przestrzeń wspólną.
Opis projektu
Projekt składa się z następujących części:
1) opracowanie projektu modernizacji
2) uporządkowanie i nowe zagospodarowanie omawianego terenu:
-usunięcie dzikiej roślinności, uporządkowanie terenu i rekultywacja gleby
-rozprowadzenie podłączeń do infrastruktury technicznej (oświetlenie)
-wytyczenie i realizacja utwardzonych ciągów pieszych
-zakup i instalacja elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, stanowiska rekreacyjne do gry w szachy)
-nasadzenie niskiej roślinności miejskiej (odmiany łatwe w utrzymaniu, zimozielone trawy ozdobne itp.)
-uzupełnienie istniejącego zadrzewienia (ok.12 drzew)
Uzasadnienie realizacji projektu
Okoliczni mieszkańcy niejednokrotnie wyrażali opinię mówiącą, że ich podwórko jest zaniedbane a jedynym elementem obecnym na tym terenie jest zniszczony i nieużywany trzepak.
Nowo powstały skwer w założeniach ma się stać alternatywą dla pobliskiego Placu Grzybowskiego, który bardziej przeznaczony jest dla turystów niż lokalnej społeczności.
Realizacja tego projektu sprawi, że mieszkańcy z większą chęcią będą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Biorąc pod uwagę fakt, że w bezpośredniej okolicy, na ulicy Próżnej, istnieje społeczny ogród, utworzony zostanie niejako kompleks terenów sprzyjających włączeniu i integracji społecznej.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- projekt i nadzór - 20 000 zł
- stoły do szachów plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 2 szt. - 6 600 zł
- zakup i montaż stojaków rowerowych - 10 szt. - 3 000 zł
- zakupienie i montaż nowego trzepaka- 1 000 zł
- doprowadzenie oświetlenia i postawienie latarni 4 szt - 15 000 zł
- rekultywacja gleby plus zasianie trawnika - 10 000 zł
- alejki parkowe - 10 000 zł
- drzewa - obwód pnia 20 cm - 12 szt. - 9 600 zł
- ławki (zakup, montaż i nadzór) - 4 szt. - 4 000 zł
- kosze na śmieci 50 l - 2 szt. - 400 zł
- krzewy - 100 szt. (= 50mb żywopłotu) - 5000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
155 600,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie zieleni, koszenie trawników 2 razy do roku;
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
10 000,00 zł

Modyfikacje

09.05.2018 11:41
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Witam. Proszę o informację na ile realizacja projektu wpłynie na możliwość parkowania auta na osiedlu za bud. 12 ul. Próżna. Obecnie i tak jest już problem ze znalezieniem miejsca nawet tego płatnego od ul. Zielnej czy pl. Grzybowskiego. Zanim oddam głos muszę znać więcej szczegółów.

  Pozdrawiam. Sąsiad Piotr Kosiński
  piotrkosinski  24.06.2018 13:48
 • Liczba miejsc parkingowych pozostanie bez zmian. Projekt zakłada wykorzystanie tylko terenu, ktory obecnie zajmuje trawa.
  bartekg2612  24.06.2018 14:01 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany