Świat eksperymentów dla dzieci

297
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Wrzeciono, Młociny
Autor pomysłu Jacek Łukasik
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
185 472 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Bezpłatne zajęcia z chemii, fizyki, matematyki (z użyciem klocków edukacyjnych) oraz robotyki. Ciekawe doświadczenia, unikalne style uczenia się, elementy gry oraz muzyki. Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do nauki. Podział na grupy pod względem wiekowym.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wrzeciono, Młociny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wrzeciono 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Wrzeciono 9, Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Bezpłatne zajęcia z chemii, fizyki, matematyki (z użyciem klocków edukacyjnych) oraz robotyki. Ciekawe doświadczenia, unikalne style uczenia się, elementy gry oraz muzyki. Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do nauki. Podział na grupy pod względem wiekowym.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć w ciągu roku szkolnego od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Podział na grupy wiekowe, np. klasy 0-1, 2-3, 4-5, 6-7-8. Każda z grup uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu (dwa semestry zajęć dla różnych grupy/we wrześniu nowy nabór). Zestaw ćwiczeń i zabaw ogólnorozwojowych dostosowany do różnych przedziałów wiekowych. Zajęcia prowadzone przy użyciu różnorodnego sprzętu udostępnianego z zasobów własnych nauczyciela, np. sprzęt, szkło i odczynniki chemiczno-fizyczne, klocki edukacyjne do nauki matematyki dla najmłodszych i robotyki. Projekt nie zakłada zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu za wyjątkiem zakupu dodatkowych zestawów klocków do zajęć z matematyki i robotyki, które po zakończeniu projektu pozostaną w szkole.

Trzy bloki zajęć:
1.Chemia - fizyka – odkrywanie fascynującego świata chemii i fizyki 5 zmysłami, poznawanie podstawowych zjawisk występujących w przyrodzie, np. gazy, ciśnienie, różnokolorowe ciecze, zjawisko gęstości, polimery, deszcz, tęcza, wybuchy wulkanu i gejzeru, zasada działania parowozu i stacji pogody. Zapoznanie się z terminami chemicznymi, odczynnikami, sprzętem i szkłem laboratoryjnym. Zapamiętywanie przez działanie. Klasy: 0-5. Grupy do 12 dzieci.

2.MATEMATYKA – ma uczyć: logicznego, abstrakcyjnego i ilościowego myślenia, wytrwałości, precyzji, modelowania, przedstawiania poprzez indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadań. Klasy: 1-3 zajęcia z klockami/metodą programowania Helen Dorn. Klasy 3-8 - style uczenia metodą Helen Dorn, otwieranie umysłów dzieci na język matematyki, wykorzystanie gry, muzyki i zabawy, by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka do nauki. Grupy do 12 dzieci.

3.Robotyka -bawiąc się edukacyjnymi klockami dzieci nabędą nowe umiejętności i poznają podstawowe pojęcia z zakresu robotyki, automatyki, jak również nauki o programowaniu. Klasy: 0-8. Grupy do 12 dzieci.

Suma to 120 dzieci w tygodniu (3 grupy chemii i fizyki x 12 dzieci = 36 dzieci, 4 grupy zajęć matematyki x 12 dzieci = 48 dzieci, 3 grupy zajęć robotyki x 12 dzieci = 36 dzieci). W drugim semestrze nowe grupy/nabór -120 dzieci. Suma to 240 dzieci w 2019 roku.
Sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotowego projektu zapewnia wybrany w drodze konkursu ofert realizator ww. projektu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Nabycie nowych umiejętności: logicznego myślenia, szybkiej analizy faktów, myślenia poza schematami, świadomego obchodzenia pułapek myślowych, wyciągania wniosków, planowania działań. Doskonalenie dyscypliny i nauki współpracy w grupie. Poszerzenie horyzontów, rozwój inteligencji, motywowanie do nauki, lepsze rozumienie praw rządzących przyrodą, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Prowadzenie zajęć z matematyki dla dzieci młodszych z klockami - 40 800,00 zł
2. Prowadzenie zajęć z matematyki dla dzieci starszych - 16 320,00 zł
3. Prowadzenie zajęć z chemii-fizyki - 45 900,00 zł
4. Prowadzenie zajęć z robotyki - 45 900,00 zł
5. Koordynator - 10 710,00 zł
6. Pochodne od wynagrodzeń - 2 142,00 zł
7. Zakup pomocy dydaktycznych - 21 200,00 zł
8. Reklama projektu (papier, toner, wydruk plakatów) - 800,00 zł
9. Zakup środków czystości - 800,00 zł
10. Opłata za media - 900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
185 472,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.01.2018 15:21
Koordynator w Dzielnicy Bielany
03.04.2018 14:00
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Projekt podobny do programowania, kilkakrotnie generuje koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących i koordynatora projektu. Nie przewiduje zajęć dla dzieci poniżej klasy 0 co oznacza, że np.dzieci przedszkolne mające lat 5-6 nie będą mogły skorzystać z projektu. W mojej ocenie zasada ogólnodostępności nie zostaje zachowana.
    Mieszkaniec11934  26.01.2018 22:18
    • Projekt został sprawdzony przez gminę i zakwalifikowany do głosowania. To jest kontynuacja zeszlorocznego projektu, który cieszy się bardzo dużą popularnością, listy rezerwowe są długie. W tego typu projektach koordynator jest wymagany przez gminę, to nie jest mój wymysł. Musiałem zamieścić taką pozycję razem z kosztami, które są identyczne w całej dzielnicy dla wszystkich koordynatorów. Są specjalne regulacje dotyczące wyboru koordynatora, liczby godzin i stawek, które są ustalane przez gminę. Pochodne od wynagrodzeń to podatek (obciążenia publiczno-prawne). Gmina tak to rozdziela. Koordynator ma sporo pracy, ponieważ prowadzi listy zapisów, jeśli uczeń się wypisze to zaprasza kolejne osoby z listy rezerwowej, na której są uczniowie z różnych szkół. Informację o zapisach ukazują się na stronie gminy i są dostępne dla dzieci z całej Warszawy, gmina i szkoła dbają, aby wszystko było w zgodzie z prawem. Szkoła ma doświadczenie w realizacji takich projektów z poprzedniej edycji. Jeśli zapisze się uczeń ze świetlicy szkoły nr 247, to musi być w bezpieczny sposób doprowadzony na zajęcia i następnie odprowadzony do świetlicy. Koordynator wizytuje zajęcia, aby sprawdzać czy jest przerabiany program taki, jak był opisany w ofercie przetargowej/konkursowej. Obowiązkiem koordynatora jest comiesięczna sprawozdawczość do gminy odnośnie liczby uczniów, przerobionego programu, zgodności z projektem, celem prawidłowych rozliczeń finansów publicznych pomiędzy gminą/szkołą a firmą wykonującą projekt.
      Jacek Łukasik  17.06.2018 17:12 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany