Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych

362
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Wawrzyszew
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
56 181 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 902 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Realizacja niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla zainteresowanych dzieci w wieku 7-10 lat. Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania . Zajęcia oferowałyby podstawy grafiki i animacji komputerowej. Ich głównym celem będzie rozbudzanie, rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
01.04.2020 15:37

Realizacja niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla zainteresowanych dzieci w wieku 7-10 lat. Programem objęto 135 uczniów. W ramach projektu odbyły się 3 konkursy przedmiotowe (w tym 1 własny).

Jednostka odpowiadająca za realizację: Szkoła Podstawowa nr 209

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wawrzyszew
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Reymonta 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Realizacja niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla zainteresowanych dzieci w wieku 7-10 lat. Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania . Zajęcia oferowałyby podstawy grafiki i animacji komputerowej. Ich głównym celem będzie rozbudzanie, rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów.
Opis projektu
Projekt odpowiada na zapotrzebowanie obszaru zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności najmłodszych w dobie cyfrowej cywilizacji. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym na lekcjach mają mało zajęć z zakresu informatyki, a ich zakres jest elementarny. Wielu uczniów wykazuje duże zainteresowanie tym obszarem edukacji. Warto też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci, gdyż to właśnie najmłodsi najbardziej narażeni są na skutki cyberprzemocy. Projekt umożliwiłby przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wybranych przez nauczyciela programów edukacyjnych i narzędzi cyfrowych.
Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania w języku Scratch – tworzyć pierwsze własne projekty. Z pewnością chętnie podjęłyby zadania projektu Godzina Kodowania pod okiem instruktora. Zaletą projektu jest samodzielna i twórcza praca uczniów pod nadzorem nauczycieli oraz kreatywne uczenie się matematyki, niejako mimochodem przy okazji programowania. W realizacji tego zamierzenia skutecznie pomagałby dzieciom mały, interaktywny robot edukacyjny Photon. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej oraz zajęcia z prezentacji multimedialnych.
Projekt więc zakłada realizację niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla najmłodszych, zainteresowanych dzieci w wieku 7-10 lat.
Zakładamy powstanie 9 grup: 2 grup pierwszoklasistów, 2 grup drugoklasistów, 2 grup trzecioklasistów i 3 grup czwartoklasistów.
W programie zajęć znajdą się więc: zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, zajęcia z zakresu podstaw programowania, udział w konkursach związanych z projektem, zajęcia z zakresu podstaw grafiki i animacji komputerowej, prezentacji multimedialnych. Projekt stanowiłby kontynuację zeszłorocznego programu, poszerzony zostałby o kolejną grupę wiekową uczniów (czwartoklasistów), którzy nabyli już przedmiotowe umiejętności w stopniu początkowym.
Uzasadnienie realizacji projektu
Głównym kryterium wyboru realizacji projektu jest to, że wychodzi naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania kompetencji logiczno-matematycznych uczniów. Założenia projektu zgodne są z zapotrzebowaniem rynku pracy i potrzebą kształcenia młodego pokolenia w kierunku technicznym i informatycznym (wielu odbiorców – mało twórców). Projekt skierowany do dzieci szkół bielańskich.
Młodzi uczniowie interesują się komputerami, chętnie zapoznają się z ciekawymi, wybranymi programami i narzędziami cyfrowymi. Zajęcia komputerowe pozwolą im rozszerzyć horyzonty, rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz umożliwią przebywanie w grupie rówieśniczej dzielącej podobne pasje. Projekty związane z programowaniem wśród najmłodszych wpisane są do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Dyplomy, nagrody i woda dla dzieci - 2 700,00 zł
- Wyposażenie: (laptop (3499,00 zł), drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne (750,00 zł), akcesoria komputerowe (100,00 zł), papier fotograficzny, wizytowy, zwykły (1000,00 zł), tonery (1000,00 zł), 7 tabletów (9100,00 zł) - 15 449,00 zł
- Koordynator-wynagrodzenie - liczba godzin 70 godzin x 70 zł/godz. - 4 900,00
- Nauczyciele - wynagrodzenie - (liczba zajęć 333 godziny x 70 zł/godz.) - 23 310,00 zł
- Organizacja konkursów - 1 400,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (ok.20% od 29 610,00 zł.) - 5 922,00 zł
- Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. - 800,00 zł
- Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł
- Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
56 181,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.01.2018 13:19
Koordynator w Dzielnicy Bielany
05.04.2018 14:21
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany