Badmintonowa Wesoła

1537
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Michał Skowroński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
48 050 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 342 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
27.03.2020 12:37

Zajęcia prowadzone są od 4 marca do 15 grudnia br. z przerwą wakacyjną. 

Zajęcia prowadzi firma JOY-BELL.

01.04 - 01.12.2019 r.

04.03 - 15.12.2019 r.,

z wyłączeniem okresu 10 tygodni ferii letnich w terminie 24.06-31.08.2019 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa - Wesoła, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 172 w Warszawie, ul. Krótka 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia realizowane będą w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1, 05-075 Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej Szkoły Podstawowej nr 172. Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Hali Sportowej oraz jej wykorzystanie do zajęć badmintona. Umożliwią korzystanie z dodatkowej formy sportu uczniom szkoły nawet w trakcie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli WF. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów lub trenera. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią liczbę szkolących w grupach dzieci młodzieży, seniorów i dorosłych. Umożliwi to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów i ogłoszenia na stronie internetowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt realizowany będzie w ramach kontynuacji współpracy społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów, trenera i sędziów badmintona oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Wesoła. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję badmintona jako sportu powszechnego. Projekt zgodny ze Statutem SP 172 Rozdział 2 § 8 pkt. 2, ppkt 6.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys w załączniku. Obejmuje tak jak dotychczas koszty wynajmu sali w szkole 17 600 PLN, Instruktorów 12 800 PLN oraz inne koszty zakupu sprzętu 10 750 PLN oraz koszty techniczne 4000 PLN i administracyjne 2000 PLN, ubezpieczenie 500 PLN, promocja 400 PLN, łącznie na wszystkie wydatki przez cały rok ( szkolny - 10 miesięcy) 48 050,00 PLN. szczegółowe dane w załączniku.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
48 050,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

14.03.2018 09:57
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
14.03.2018 09:58
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
19.03.2018 13:15
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany