Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i samoobrona dla kobiet

322
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Białołęka
Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
Autor pomysłu Mieszkaniec13175
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
76 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt skierowany do kobiet niezależnie od wieku oraz dzieci, ich rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych. Dla kobiet treningi z samoobrony oraz spójne z nimi warsztaty z komunikacji z osobą agresywną, dla dzieci warsztaty z komunikacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej prowadzone w szkołach po godzinach pracy szkoły.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II przy ul. Strumykowej 21 (ewentualnie dopuszcza się możliwość realizacji części projektu w Szkołach Podstawowych nr 154 przy ul. Leśnej Polanki 63/65 oraz nr 355 przy ul. Ceramicznej 11, jeżeli nie będzie to kolidowało z organizacją roku szkolnego).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt skierowany do kobiet niezależnie od wieku oraz dzieci, ich rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych. Dla kobiet treningi z samoobrony oraz spójne z nimi warsztaty z komunikacji z osobą agresywną, dla dzieci warsztaty z komunikacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej prowadzone w szkołach po godzinach pracy szkoły.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do:
1. kobiet: miesiąc treningów (8h) z samoobrony za darmo oraz warsztaty (9h) z komunikacji z osobą agresywną i/lub przejawiającą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej, etc.) przeprowadzonych w sposób spójny ze scenariuszami i sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach.
2. dzieci: warsztaty obejmujące: taktykę działania i komunikacyjną z osobą, której zachowanie wskazuje na możliwość przejścia od agresji werbalnej do fizycznej; stawianie granic; asertywność; zachowanie w przypadku bycia namawianym do zrobienia czegoś wbrew sobie (zachowania niebezpieczne, przyjęcie środków psychoaktywnych, używki); reagowanie na przemoc wobec innych (świadek przemocy). Warsztaty są dostosowane do wieku.
3. rodziców oraz nauczycieli: warsztaty z komunikacji i przeciwdziałania agresji, reagowanie na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy.
Warsztatami objęte zostaną dzieci z klas 1-8 szkół podstawowych zgłoszone przez rodziców/opiekunów prawnych, a także opiekunowie prawni oraz nauczyciele dzieci z klas 1-8 szkół podstawowych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie. Wspólny model komunikacji najskuteczniej przeciwdziała przemocy i buduje nawyk bezpiecznej komunikacji.
Uzasadnienie realizacji projektu
- Występująca przemoc wobec kobiet oraz agresja rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży
- Niskie poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego) kobiet oraz dzieci i młodzieży
- Niewielka oferta dostępna na warszawskim rynku kompleksowych zajęć:
. dla kobiet z zakresu bezpieczeństwa fizycznego (treningi) i psychicznego (komunikacja z osobą agresywną) przeprowadzonych w sposób spójny, tj. część fizyczna i psychiczna (komunikacyjna) przerabiają te same scenariusze i najczęściej występujące sytuacje zagrożenia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego oraz sposoby wyjścia z tych zagrożeń
. z zakresu przeciwdziałania agresji rówieśniczej dla dzieci i młodzieży wraz z całym ich otoczeniem: nauczycielami, rodzicami, rówieśnikami

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
koszt zatrudnienia osób prowadzących warsztaty dla uczniów: 20 grup (25 os/grupa, 2 osoby prowadzące) x 4 zajęcia/1 grupa x koszt przeprowadzenia 1h zajęć 150 zł = 12.000 zł
koszt zatrudnienia osób prowadzących warsztaty dla rodziców: 4 grupy (10 os/grupa, 2 osoby prowadzące) x 2 zajęcia/1 grupa x koszt przeprowadzenia 1h zajęć 200 zł = 1.600 zł
koszt zatrudnienia osób prowadzących warsztaty dla nauczycieli: 2 grupy (10 os/grupa, 2 osoby prowadzące) x 2 zajęcia/1 grupa x koszt przeprowadzenia 1h zajęć 200 zł = 800 zł
koszt zatrudnienia osób prowadzących treningi dla kobiet: 10 grup (25 os/grupa, 2 osoby prowadzące) x 8 zajęć/1 grupa x koszt przeprowadzenia 1h zajęć 200 zł = 16.000 zł
koszt zatrudnienia osób prowadzących warsztaty dla kobiet: 10 grup (25 os/grupa, 2osoby prowadzące)x 9 zajęć/1 grupa x koszt przeprowadzenia 1h zajęć 200 zł = 18.000 zł
koszt wynajmu sal 17.000 zł
koordynacja projektu 10.000 zł
promocja projektu 1.500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
76 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

16.01.2018 14:56
Koordynator w dzielnicy Białołęka
16.01.2018 14:59
Koordynator w dzielnicy Białołęka
16.04.2018 09:47
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka
16.04.2018 15:55
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka
29.05.2018 13:48
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany