Razem przeciwko przemocy - warsztaty nt. radzenia sobie z przemocą rówieśniczą dla dzieci, rodziców i nauczycieli

325
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
51 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Realizacja warsztatów dla dzieci, dotyczących ochrony przed przemocą rówieśniczą oraz dla rodziców, których dzieci doświadczyły już przemocy rówieśniczej, a także szkoleń dla nauczycieli, mających na celu wzmocnienie ich kompetencji radzenia sobie z sytuacjami przemocy rówieśniczej, skutecznej pomocy dziecku, które doświadczyło przemocy, a także pomocy pracy z uczniem-sprawcą przemocy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Realizacja warsztatów dla dzieci, dotyczących ochrony przed przemocą rówieśniczą oraz dla rodziców, których dzieci doświadczyły już przemocy rówieśniczej, a także szkoleń dla nauczycieli, mających na celu wzmocnienie ich kompetencji radzenia sobie z sytuacjami przemocy rówieśniczej, skutecznej pomocy dziecku, które doświadczyło przemocy, a także pomocy pracy z uczniem-sprawcą przemocy.
Opis projektu
Projekt składa się z trzech komponentów dotyczących zjawiska przemocy rówieśniczej, które są ze sobą spójne i pozwolą na kompleksowe wsparcie uczniów i uczennic, a także ich rodziców i nauczycieli. W ramach planowanych działań realizowane będą:

1 - Warsztaty dla dzieci - 30 dwugodzinnych warsztatów, dla maksymalnie 600 dzieci
Warsztaty dla dzieci mają na celu wsparcie dzieci w rozpoznawaniu różnych form przemocy rówieśniczej, radzenia sobie z własnymi emocjami i trudnościami w przypadku doświadczenia przemocy, a także uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach, angażowania innych w pomoc ofierze przemocy.

2 - Warsztaty dla rodziców - 6 czterogodzinnych warsztatów, dla maksymalnie 90 rodziców
Podczas warsztatów rodzice nauczą się jak rozpoznawać u dzieci ukryte sygnały przeżywanych trudności, jak reagować gdy dowiedzą się, że dzieci doświadczyły przemocy rówieśniczej, jak te doświadczenia mogą wpłynąć na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne ich dzieci, a także jak mogą wspierać dzieci w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami, jak budować relacje oparte na współpracy z innymi rodzicami i nauczycielami dziecka.

3 - Szkolenia dla nauczycieli – 6 ośmiogodzinnych szkoleń, dla maksymalnie 90 nauczycieli
Uczestnicy i uczestniczki szkoleń dla nauczycieli będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu przyczyn, form i dynamiki przemocy rówieśniczej, a także skutków jej doświadczania przez dzieci na poziomie emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Nauczą jak reagować w sytuacji gdy w klasie pojawia się problem przemocy rówieśniczej, a także jak wspierać dziecko, które jej doświadczyło, oraz jak pracować z dzieckiem, które było sprawcą przemocy.

Dla dbałości o jakość, wszystkie warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez zespół 2 prowadzących: psychologa-terapeutę z doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodzicami, oraz trenera z w prowadzeniu warsztatów zarówno dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Metody pracy to prezentacja, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach, symulacje, analiza przypadków, praca z materiałem źródłowym. Uczestnicy projektu otrzymają do swojej dyspozycji materiały edukacyjne i szkoleniowe.
Uzasadnienie realizacji projektu
Regularnego dręczenia doświadcza 10% uczniów i uczennic w polskich szkołach.To 2-3 osoby w każdej klasie. Czyli kilkadziesiąt, czy nawet setka dzieci w przeciętnej bielańskiej szkole. Systematyczne dręczenie oznacza, że dzieci są popychane, przezywane, wyśmiewane, poniżane, bite czy okradane kilka razy w tygodniu, lub nawet kilkakrotnie w ciągu dnia najczęściej przez inne dzieci z tej samej klasy lub szkoły. Dręczenie wywołuje u dziecka poczucie zagrożenia i stres, obniżone poczucie wartości, trudności w koncentracji, zaburzenia psychosomatyczne, depresja, a nawet myśli i próby samobójcze. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji dzieci, ich rodziców i nauczycieli radzenia sobie z przemocą rówieśniczą w środowisku szkolnym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Wynagrodzenie dla trenera (przygotowanie i prowadzenie zajęć) - 16 000,00 zł
- Materiały warsztatowe (papier, blok, długopisy itp.) - 1 800,00 zł
- Koszt prowadzenia warsztatów łącznie (2 trenerów i materiały) - 33 800,00 zł
- Projekt materiałów szkoleniowych i promocyjnych (materiał szkoleniowe i plakaty) - 600,00 zł
- Wydruk materiałów szkoleniowych i promocyjnych (komplet materiałów i 50 plakatów) - 1 000,00 zł
- Poczęstunek podczas szkolenia dla nauczycielu - 4 500,00 zł
- Koordynacja projektu (kalendarz warsztatów i szkoleń, kontakt z uczestnikami, prowadzenie rekrutacji, publikacja informacji na stronie projektu itp.) - 10 000,00 zł
- Strona internetowa z formularzem (projekt, uruchomienie, zaplecze techniczne na okres działania projektu) - 1 100,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
51 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

16.01.2018 14:02
Koordynator w Dzielnicy Bielany
16.01.2018 14:03
Koordynator w Dzielnicy Bielany
16.01.2018 14:04
Koordynator w Dzielnicy Bielany
22.01.2018 09:30
Koordynator w Dzielnicy Bielany
24.01.2018 16:27
slacek
24.01.2018 16:28
slacek
29.01.2018 12:38
slacek
11.04.2018 17:31
slacek
11.04.2018 17:33
slacek
11.04.2018 17:33
slacek
11.04.2018 17:35
slacek
07.05.2018 11:32
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany