Dobry start - lepsza przyszłość. Zajęcia sportowo-wychowawcze uczące dzieci, jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas

396
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Wawrzyszew
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
82 012 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 922 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Kontynuacja programu z lat 2015 – 2018, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach budżetu partycypacyjnego. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu „Dobry start - lepsza przyszłość ” jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci, jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
01.04.2020 15:44

W ramach projektu przeprowadzono 608 godzin zajęć sportowych dla dzieci z SP 209, SP 370, SP 369 - klas IV - VIII. Programem objęto 131 uczniów. Odbyły się ponadto 4 imprezy rekreacyjno-sportowe.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Szkoła Podstawowa nr 209

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Bielany
Obszar objęty pomysłem:
Wawrzyszew
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
al. Reymonta 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kontynuacja programu z lat 2015 – 2018, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach budżetu partycypacyjnego. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem prowadzonych zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu „Dobry start - lepsza przyszłość ” jest umożliwienie dzieciom rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Zajęcia sportowe uczą dzieci, jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.
Opis projektu
Dzieci zostaną wybrane po przeprowadzeniu rozmów z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiające problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie rówieśniczej. W dwóch pierwszych latach projektem objętych było 48 uczniów. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców liczba dzieci wynosiła 120 ucz. w wieku 7 -15 lat. W roku 2019 dzieci będą podzielone na osiem grup po 15 uczniów. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny dla każdej grupy. Łącznie 608 godziny. Projekt będzie obejmował zajęcia z następujących gier zespołowych: mini piłka ręczna, mini piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, unihokej oraz gimnastyka artystyczna. W trakcie trwania projektu odbędą się 4 imprezy integracyjno-sportowe: 1) Witamy wiosnę na sportowo – turniej w mini piłkę siatkową, 2) Dzień Dziecka na świeżym powietrzu – turniej w mini piłkę ręczną, 3) Andrzejkowy turniej w unihokeja, 4) Karnawałowy turniej w piłkę koszykową,. Podczas imprez wszystkie dzieci będą otrzymywać dyplomy, nagrody rzeczowe i wodę mineralną. W latach 2015-2018 projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki kontynuacji nauczyciele będę mogli objąć grupę dzieci, która bardzo potrzebuje takiej formy spędzenia czasu.. Młody człowiek mający często słabe więzi z domem rodzinnym, pozbawiony jego ciepła, bardzo chce przynależeć do jakiejś grupy. W ramach prowadzonych zajęć uczy się współpracy w grupie rówieśniczej, przestrzegania wcześniej przyjętych zasad i reguł, dlatego tak ważną sprawą jest przynależność do drużyny sportowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Część uczniowie pochodzi z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dzieci te są niedojrzałe emocjonalnie, często cechuje je nadpobudliwość psychoruchowa, osiągają słabe wyniki w nauce. U niektórych z nich występuje agresja czynna i słowna do rówieśników i dorosłych. Zajęcia sportowe dają możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, spotkania się w swojej grupie rówieśniczej, rozbudzenia zainteresowań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
liczba szkół objętych projektem - 6
liczba dzieci uczestniczących w projekcie - 120
liczba grup - 8
liczba tygodni zajęć - 38
liczba godzin zajęć (8 grup x 2 godziny x 38 tygodni - 608

- Koordynator - wynagrodzenie (Liczba godzin 150 x 70 zł/godz.) - 10 500,00 zł
- Nauczyciele - wynagrodzenie (Liczba zajęć 608 x 70 zł/godz.) - 42 560,00 zł
- Imprezy integracyjno-sportowe- wynagrodzenie nauczycieli (4 imprezy x 400 zł x 2 nauczycieli) - 3 200,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (ok.20% od 56 260,00 zł.) - 11 252,00 zł
- Imprezy integracyjno-sportowe-dyplomy, nagrody i woda dla dzieci - 12 000,00 zł
- Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. - 800,00 zł
- Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł
- Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
82 012,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.01.2018 11:43
Koordynator w Dzielnicy Bielany
05.04.2018 14:49
slacek
05.04.2018 14:50
slacek
05.04.2018 14:58
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany