Dzienny Minipark

1443
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Żoliborz
Obszar 4 - Żoliborz Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Katarzyna Łowicka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
138 545 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 160 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt dotyczy powiększenia atrakcyjności oraz poprawienia dostępu do niedużego, zielonego terenu na którym w 2016 r. urządzono plac zabaw "Figle i Psoty". W projekcie planuje się wytyczenie alejek żwirowo-gliniastych oraz zamontowanie dodatkowych ławek i huśtawki dla maluchów (od 1,5 roku). Rozszerzy to ofertę placu również na mniejsze dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
25.03.2020 09:01

W ramach projektu zagospodarowano fragment działki ewid. nr 12 z obrębu 7-03-06 przy ul. Stasiaka/Rydygiera, poprzez wykonanie ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej wraz z obrzeżami, zamontowano urządzenie zabawowe (huśtawka łączona) oraz ławki i kosze.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 4 - Żoliborz Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Klin między ulicami: Rydygiera i al. Jana Pawła II.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja: działka ewid. nr 12 z obrębu 7-03-06
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy powiększenia atrakcyjności oraz poprawienia dostępu do niedużego, zielonego terenu na którym w 2016 r. urządzono plac zabaw "Figle i Psoty". W projekcie planuje się wytyczenie alejek żwirowo-gliniastych oraz zamontowanie dodatkowych ławek i huśtawki dla maluchów (od 1,5 roku). Rozszerzy to ofertę placu również na mniejsze dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.
Opis projektu
Teren, którego dotyczy projekt został wrysowany w udostępniony przez Urząd Dzielnicy Żoliborz projekt budowy Centrum Lokalnego Plac Grunwaldzki (ZAŁ. NR 1), uwzględniający istniejący plac zabaw "Figle i Psoty" zbudowany w 2016 roku w ramach budżetu partycypacyjnego (ZAŁ. NR 2 - zdjęcie z góry).
Niestety, okoliczny teren jest zaniedbany, przez co plac jest niewidoczny i trudno dostępny. Celem naszego projektu jest wprowadzenie usprawnień, które w pełni pozwolą wykorzystać potencjał tego miejsca.
W poprzedniej edycji projekt bez żadnej promocji otrzymał ponad 500 głosów, co nie wystarczyło do zwycięstwa, ale pokazało, że jest on bardzo potrzebny. Dlatego zdecydowaliśmy złożyć go ponownie.
Projekt polega na poprowadzeniu alejek żwirowo- gliniastych (przepuszczalnych) oraz montaż małej architektury (huśtawek, ławek i kosza na odpady).
Alejki powinny przebiegać w sąsiedztwie placu zabaw, łączyć się z projektowanym zagospodarowaniem Centrum Lokalnego i kierować się w stronę al. Jana Pawła II i przystanków tramwajowych na Pl. Grunwaldzkim.
Alejki i mała architektura powinny omijać istniejące obiekty małej architektury oraz drzewa, które chcemy chronić.
Wzdłuż alejek zamontowane zostaną 2 ławki i kosz na śmieci. W pobliżu którejś z ławek będzie zamontowana huśtawka dla bardzo małych dzieci, by rodzice mogli obserwować dzieci z ławki.
Większość urządzeń z dotychczasowego placu zabaw zostało wykonane z drewna robininiowego. Model projektowanej huśtawki dla maluchów powinien być spójny z pozostałymi instalacjami placu zabaw (ZAŁ. NR 3). Huśtawka dla maluchów urozmaici ofertę placu, bo istniejące są dedykowane raczej dla dzieci w wieku szkolnym. Podobnie zakup dodatkowych ławek i kosza na odpady powinien być zrealizowany z zachowaniem jednolitości estetycznej wszystkich elementów montowanych na tym obszarze.
Uzasadnienie realizacji projektu
Osiedle przy ul. Rydygiera jest wciąż rozbudowywane. Mieszkają tu głównie młode małżeństwa z małymi dziećmi. Najbliższy park, gdzie takie rodziny mogą spacerować wymaga dojazdu tramwajem (1 długi przystanek do ul. Krasińskiego), oraz dojścia ok.500 m. To wielka przeszkoda dla osób z wózkiem i jeszcze jednym dzieckiem prowadzonym za rączkę. Projekt jest dedykowany przede wszystkim młodym rodzinom oraz osobom starszym zajmującym się dziećmi. Dzięki wytyczeniu (w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw), alejek spacerowych i ustawieniu małej architektury, będzie można pospacerować, oddychając lepszym powietrzem, ewentualnie zatrzymać się dłużej na placu zabaw i odpocząć na ławce. Dzienny park może też być atrakcją dla sąsiadującego przedszkola.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. wykonanie projektu, w tym inwentaryzacja zieleni na fragmencie działki objętym wnioskiem- 10 000 zł brutto;
2. inspektor nadzoru - 3 000 zł brutto;
3. wykonanie ok. 350 m² alejek i placyków- 84 000 zł brutto (koszt 1 m² alejki ok. 240 zł brutto);
4. koszt założenia ok.100 m² trawnika - 2 200 zł brutto;
5. zakup i montaż 2 szt. ławek - 4 000 zł brutto (wzór ławek wzięty ze stojących na placu zabaw - 1 szt. 2 000 zł brutto);
6. zakup i montaż 1 szt. kosza na śmieci - 2 000 zł brutto ( wzór kosza na śmieci wzięty ze stojących na placu zabaw);
7. zakup i montaż podwójnej huśtawki 30 000 zł brutto ( huśtawka z drewna robinii, z którego wykonane są pozostałe elementy i urządzenia placu zabaw);
8. wykonanie nawierzchni piaskowej lub żwirowej amortyzującej upadek z wysokości zgodnie z Polską normą PN-EN 1176-1:2009 (ok. 33 m²., grubość 30 cm) - ok. 2 145 zł brutto (koszt 1m² ok. 65 zł brutto)
9. ewentualne usunięcie pozostałości po drzewach (wystających pni drzew i krzewów w sąsiedztwie placu zabaw, o które można się potknąć)- 700 zł brutto;
10. koszt oznakowania graficznego 1 szt. 500 zł brutto;
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
138 545,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Czyszczenie, uzupełnienie i grabienie pola piaskowego/żwirowego w strefie upadku, systematyczne opróżnianie kosza na odpady, pielęgnacja trawnika, przegląd urządzeń zabawowych, ewentualne drobne naprawy nawierzchni i małej architektury.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
7 000,00 zł

Modyfikacje

22.01.2018 17:32
Autor projektu
22.01.2018 18:08
Autor projektu
21.03.2018 14:30
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
21.03.2018 15:40
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
22.03.2018 12:38
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
22.03.2018 12:40
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
22.03.2018 12:40
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
22.03.2018 16:40
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
22.03.2018 16:43
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
22.03.2018 16:43
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
24.04.2018 09:07
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany