Od rekreacji do integracji 2. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców z Zielonej Białołęki

1121
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Białołęka
Obszar 3 - Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów
Autor pomysłu Mieszkaniec439
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
72 270 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • integracja niepełnosprawnych
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Proponowane inicjatywy są rozszerzoną wersją projektów do BP "Od rekreacji do edukacji" (2016) oraz "Od rekreacji do integracji" (2018). Ich celem jest wielowymiarowe wspieranie rozwoju mieszkańców naszego obszaru, w tym pogłębienie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, a także wspólne spędzanie czasu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 3 - Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice: Skarbka z Gór, Głębocka, Berensona, Ostródzka i okolice.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Poszczególne zajęcia będą się odbywały w miejscach ogólnodostępnych, zlokalizowanych na obszarze 3. Zielonej Białołęki, takich jak placówki kulturalne (3 Pokoje z Kuchnią, Ognisko na Zielonej Białołęce), publiczne placówki edukacyjne, przedszkola niepubliczne (Nasz Domek), parafie (par. p.w. św. Mateusza), ew. inne miejsca zlokalizowane na Zielonej Białołęce, które wyrażą zgodę na realizację projektu w toku późniejszych prac organizacyjnych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Proponowane inicjatywy są rozszerzoną wersją projektów do BP "Od rekreacji do edukacji" (2016) oraz "Od rekreacji do integracji" (2018). Ich celem jest wielowymiarowe wspieranie rozwoju mieszkańców naszego obszaru, w tym pogłębienie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, a także wspólne spędzanie czasu.
Opis projektu
1) całoroczne i doraźne formy aktywizacji rodzin, skierowane do:

a) dzieci normatywnych i niepełnosprawnych:
- zajęcia integracyjno-sensoryczne (30h; dzieci 2-5 lat, 2 grupy);
- gordonki (10h; dzieci 6-36 miesięcy, 2 grupy) – zajęcia umuzykalniające;
- Matematyka dla MiniSmyka (10h, dla dzieci w wieku 2-3,5 roku);

b) dzieci szkolnych i młodzieży normatywnej oraz niepełnosprawnej:
- Trening Umiejętności Społecznych/Trening Zastępowania Agresji (30h; dzieci 5-14 lat; 3 grupy Treningu Umiejętności Społecznych plus 1 grupa Treningu Zastępowania Agresji);
- Młodzieżowy Coaching Rozwojowy "Zasługujesz na sukces" (10h, dzieci i młodzież 12-19 lat, 2 grupy) – rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, budowanie zdrowych relacji z bliskimi, walka z nieśmiałością;

c) zajęcia dla dzieci i rodziców:
- zumba w chustach i konsultacje chustowe, ciążowe, laktacyjne (15h zumby i 20h konsultacji) – zajęcia rekreacyjne przy muzyce dla rodziców chustujących; po każdej sesji, w zależności od zapotrzebowania – warsztaty chustowe, konsultacje z doradcą laktacyjnym i/lub doulą;
- Brykanie w plenerze i na dywanie (10h, dzieci 1-3 lata, 2 grupy) – zajęcia ogólnorozwojowe;
- gry podwórkowe (10h, do ok. 50 uczestników) – zajęcia plenerowe przypominające dawne i dzisiejsze zabawy.

d) warsztaty dla rodziców – większość warsztatów z opieką nad dziećmi na czas zajęć:
- warsztaty BLW – „Bobas Lubi Wybór. Teoria i praktyka” (8h) – kulisy metody rozszerzania dziecięcej diety, usprawniającej rozwój aparatu mowy i utrwalającej zdrowe nawyki żywieniowe;
- warsztaty „Efektywność osobista – zarządzanie czasem” (15h) – jak skutecznie planować cele do realizacji, będąc rodzicem;
- warsztaty rozwojowe dla par (9h).

(OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW POR. ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3)

Uzasadnienie realizacji projektu
Rodzina stanowi najważniejszej miejsce, w którym człowiek uczy się funkcjonować w społeczeństwie. Jest przestrzenią osobistego rozwoju i kształtowania postawy otwartości wobec innych osób, w tym niepełnosprawnych. Proponowane w ramach niniejszego projektu warsztaty i zajęcia stanowią szansę rozwoju relacji w rodzinach i związkach partnerskich osób zamieszkałych na Zielonej Białołęce, w tym pogłębienia więzi rodziców z dziećmi i uczuć między partnerami. Pomogą także zapobiec szkodliwym społecznym konsekwencjom rozpadu relacji rodzinnych i sąsiedzkich.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty obejmują wynagrodzenie prowadzących i osób wspierających lub opiekunów do dzieci, ewentualny wynajem sali, zakup materiałów pomocniczych. Szczegółowy kosztorys przedstawia załącznik: kosztorys_2019.xslx.

Ramowa lista kosztów:
Zajęcia i warsztaty (prowadzenie, wsparcie prowadzących, opieka nad dziećmi, konsultacje, materiały dodatkowe, ew. wynajem pomieszczeń) – 66 270,00 zł

Ramowe koszty ubezpieczenia uczestników zajęć z projektu – 2 000,00 zł

Koszty promocji i koordynacji projektu (plakaty/ulotki, promocja w Internecie, rekrutacja, pomoc w ewaluacji) – 4 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
72 270,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

22.01.2018 10:34
Autor projektu
22.01.2018 20:23
Autor projektu
01.02.2018 13:00
Koordynator w dzielnicy Białołęka
13.04.2018 10:39
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka
13.04.2018 11:17
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka
16.04.2018 11:33
Koordynator w dzielnicy Białołęka
29.05.2018 15:44
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany