Pracownia Biofeedback – terapia dla osób, które chcą zwiększyć efektywność funkcjonowania mózgu.

1129
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Żoliborz
Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 700 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Utworzenie pracowni Biofeedback na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 z przeznaczeniem dla dzieci żoliborskich szkół oraz mieszkańców dzielnicy, ponieważ na terenie dzielnicy brakuje bezpłatnej możliwości korzystania z terapii, która jest pomocna przede wszystkim w eliminowaniu trudności szkolnych, oraz może być skierowana do osób chcących poprawić efektywność funkcjonowania własnego umysłu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 2 - Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Przasnyska 18a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Planowany gabinet zlokalizowany będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Utworzenie pracowni Biofeedback na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 z przeznaczeniem dla dzieci żoliborskich szkół oraz mieszkańców dzielnicy, ponieważ na terenie dzielnicy brakuje bezpłatnej możliwości korzystania z terapii, która jest pomocna przede wszystkim w eliminowaniu trudności szkolnych, oraz może być skierowana do osób chcących poprawić efektywność funkcjonowania własnego umysłu.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do uczniów szkół i przedszkoli żoliborskich z możliwością rozszerzenie usług dla dorosłych mieszkańców dzielnicy. Założeniem jest stworzenie gabinetu terapii metodą, która nie jest dostępna na terenie dzielnicy. Z uwagi na wzrastającą każdego roku liczbę dzieci z trudnościami szkolnymi, których podłożem są deficyty neurologiczne w tym wzrastająca liczba dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem zasadnym jest stworzenie miejsca, w którym udzielana pomoc umożliwi dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych. Terapia Biofeedback może być wykorzystywana także u osób zdrowych do podniesienia efektywności nauki języków obcych dzieci i dorosłych, poprawy wyników sportowych, zwiększenia osiągnięć artystycznych czy też likwidacji bezsenności i stresu. Zajęcia skierowane są również dla osób, które chcą podjąć pracę nad poprawą funkcji poznawczych, kreatywnym myśleniem, podejmowaniem decyzji, planowaniem. W zależności od powagi problemów ilość treningów wynosi od 10 do wielokrotności liczby 10. W treningach ważne jest nie tylko osiągnięcie poprawy stanu, ale utrwalenie uzyskanych wyników. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadająca uprawnienia do prowadzenia terapii Biofeedback.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wskazania do treningu Biofeedback są bardzo szerokie jednak najczęściej wykorzystywany jest w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Coraz częściej poradnie zalecają stosowanie tej metody w przypadku: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, nadpobudliwości psychoruchowej, agresji, apatii, zachowań opozycyjno – buntowniczych, zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci, percepcji wzrokowej, integracji sensorycznej, braku motywacji, czy też dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera. Dlatego warto zadbać o stworzenie dzieciom szkół żoliborskich możliwości korzystania z terapii. Argumentem potwierdzającym zasadność utworzenia pracowni jest także obowiązek dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego realizacji zaleceń poradni. Na Żoliborzu nie ma nieodpłatnej pracowni Biofeedback, w trosce o dobro dzieci wskazane jest jej utworzenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wyposażenie gabinetu Biofeedback:
1. Zestaw Biofeedback:
• Urządzenie do pomiaru sygnałów fizjologicznych
• Oprogramowanie do przetwarzania sygnałów i prowadzenia treningów
• Oprogramowanie do diagnostyki QEEG
• Gry, media i plansze biofeedback
• Elektrody EEG miseczkowe i uszne
• Sensory do Biofeedbacku GSR, HRV, RESP, TEMP
• Pasty ścierające i przewodzące
Koszt 12600 zł
2. Zestaw komputerowy:
• Komputer (notebook lub stacjonarny)
• Dodatkowy monitor lub telewizor dla trenującego
• Drukarka do drukowania raportów z sesji treningowych
• Słuchawki/głośniki do feedbacku akustycznego
Koszt 4000 zł
3. Meble:
• wygodny fotel dla trenującego – najlepiej z podnóżkiem,
• biurko i krzesło dla terapeuty – krzesło obracane, aby ułatwić obserwowanie zachowania pacjenta oraz dwóch monitorów terapeuty i trenującego.
4. Kurs specjalistyczny dla 2 osób (I i II stopnia)
Koszt 4000 zł
• stolik pod telewizor lub dodatkowy monitor,
• szafka – pomocnik na akcesoria: elektrody, pasty, gaziki, itp.
• zamykana szafka do przechowywania dokumentacji.
Koszt: 3500 zł
Oznakowanie projektu - 1000 zł
Zatrudnienie osoby do prowadzenia pracowni BIOFEEDBACK - 40 zł/h x 80h/miesiąc = 3200 zł/miesiąc; 3200 zł x 8 miesięcy = 25 600 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 700,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
1. opłaty za media (woda, energia), sprzątanie - w ramach kosztów utrzymania szkoły
2. po upływie trzyletniej gwarancji na sprzęt - koszty związane z ewentualnymi naprawami i konserwacją urządzeń 1000 zł w skali jednego roku
3. zatrudnienie osoby do prowadzenia pracowni - 38 400 zł (koszt roczny, 12 miesięcy)
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
39 400,00 zł

Modyfikacje

22.01.2018 10:12
Autor projektu
10.04.2018 13:00
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
11.04.2018 12:22
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
12.04.2018 14:37
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany