Barwy Mokotowa - konkurs plastyczny dla dzieci

503
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Mokotów
Wierzbno Wyględów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
86 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci, skierowany do szkół podstawowych, gimnazjów oraz ośrodków kultury z terenu m.st. Warszawy.
Konkurs jako impreza cykliczna powinna dotyczyć różnych zagadnień ważnych dla naszej dzielnicy, poszukiwanie piękna i inspiracji dla twórczej interpretacji otaczającego nas środowiska. Odbiorcami efektów pracy dziecięcej będą rodzice, dziadkowie, rodzeństwo.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
Wierzbno Wyględów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ośrodek Kultury "Forma", ul. Żuławskiego 4/6, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Osiedle SBM "Politechnika", Ośrodek Kultury "Forma" znajduje się na I piętrze ogólnodostępnego pawilonu. Dz. ew.. nr 38/20, obręb 0211.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci, skierowany do szkół podstawowych, gimnazjów oraz ośrodków kultury z terenu m.st. Warszawy.
Konkurs jako impreza cykliczna powinna dotyczyć różnych zagadnień ważnych dla naszej dzielnicy, poszukiwanie piękna i inspiracji dla twórczej interpretacji otaczającego nas środowiska. Odbiorcami efektów pracy dziecięcej będą rodzice, dziadkowie, rodzeństwo.
Opis projektu
Barwy Mokotowa - konkurs plastyczny dla dzieci.
Hasło w roku 2019 - "Różnorodność"
Konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym, skierowany do szkół podstawowych, gimnazjów oraz ośrodków kultury z terenu m.st. Warszawy. (okres realizacji ok. 7-8 miesięcy).
Konkurs powinien mieć charakter cykliczny, każdego roku opatrzony innym hasłem. W roku 2019 może odbywać się pod hasłem "Różnorodność" odnosząc się do szeroko pojętej różnorodności: w przyrodzie, kulturze itd.
Ważne jest pokazanie piękna i wskazanie na szerokie możliwości twórczej interpretacji otaczającego nas środowiska w różnych technikach plastycznych.
Konkurs skierowany do dzieci ale odbiorcami efektów pracy dziecięcej będą rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo.
Cele:
Zainteresowanie dzieci historią, kulturą i przyrodą dzielnicy Mokotów.
Poznawanie otaczającej rzeczywistości jako niewyczerpalnego źródła inspiracji.
Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania różnych źródeł informacji.
Rozbudzanie wyobraźni, oraz twórczego interpretowania tematu.
Wyrażenie swoich przeżyć za pomocą środków plastycznych.

Etapy realizacji:
I etap
Opracowanie regulaminu konkursu. (zasady udziału, grupy wiekowe, terminy)
Przygotowanie materiałów konkursowych.
Ogłoszenie konkursu poprzez wysyłkę drogą pocztową materiałów informacyjnych (regulamin, karta zgłoszenia itp.)
Oszacowanie kosztów konkursu i wystawy pokonkursowej.
II etap
Nadsyłanie prac i przygotowanie ich do oceny jury.
Powołanie składu jury (3 osób: 2 pedagogów artystów plastyków, 1 przedstawiciel władz dzielnicy)
Prace jury - wybranie prac do nagród i wyróżnień oraz wystawy pokonkursowej.
III etap
Przygotowanie wystawy pokonkursowej.
Przygotowanie folderu i plakatu konkursu, przygotowanie zaproszeń na wernisaż. (Projekt, przygotowanie do druku, druk)
Akcja promocyjna konkursu poprzez wysyłanie informacji do mediów.
Aranżacja i montaż wystawy. Przygotowanie poczęstunku na wernisażu. Podsumowanie konkursu, przygotowanie sprawozdania.
Wystawa będzie wystawą mobilną (konstrukcja wystawiennicza z możliwością demontażu) będzie prezentowana w innych obiektach.
Obsługa księgowa.
Uzasadnienie realizacji projektu
Ważne jest podnoszenie edukacji plastycznej w społeczeństwie. Powołując się na popularne słowa Ezopa "Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci" warto rozbudzać poczucie estetyki, wrażliwość na piękno otaczającego nas środowiska, zwrócenie uwagi na przyrodę, jej kształtowanie i ochronę, architekturę i detale, oraz ludzi żyjących w najbliższym otoczeniu. Istotny jest tutaj czynnik integracyjny, wielopokoleniowy, chęć podzielenia się swoją wrażliwością z innymi, a wystawa i wernisaż będą dodatkowo temu sprzyjać.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty realizacji konkursu i koszty promocji.
Koszty części konkursowej i wystawy pokonkursowej (Galeria Forma Ośrodka Kultury Forma SBM Politechnika)
Organizacja konkursu i wystawy pokonkursowej:
Opracowanie i rozesłanie regulaminu i kart uczestnictwa - 1 000 zł
Honoraria jurorów - (3x 300 zł) 900 zł
Koszty organizacji obrad jury - 200 zł
Materiały do wystawy (system wystawienniczy, plansze, farby, mat. techniczne, ramy, passe-partout, oprawa, drut, linijki itp.) ok 30 000 zł
Honoraria za montaż i oprawę prac - 1 000 zł
Honoraria za projekt aranżacji wystawy - 2 000 zł
Nagrody do części konkursowej (Grand Prix, I, II, III, i wyróżnienia) - (nagrody książkowe i rzeczowe w postaci materiałów plastycznych) - 4 000 zł
Organizacja wernisażu (catering) - 700 zł
Opracowanie i wydanie: zaproszenia (1 000 szt.), plakatu (300 szt., B1), folder (opracowanie i druk, 1 000 szt.) - 30 000 zł
Rozplakatowanie plakatów (250- 300 szt. x ok.20 zł) - 6 000 zł
Koszty komunikacji: korespondencja, telefony, wysyłka zaproszeń i koszty biurowe - 3 000 zł
Koszty koordynacji konkursu - 5 000 zł

Koszty księgowości - 3 000 zł
Razem ok. 82 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
86 600,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie i koszty eksploatacji po stronie SBM "Politechnika"
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
0,00 zł

Modyfikacje

29.01.2018 14:37
akrawczynska
20.03.2018 12:50
Zespół Kultury dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • 30 tysięcy złotych na zaproszenia, plakaty i wydanie folderu to bardzo wysoka kwota. Nie podważam kosztów, tylko ich celowości. Czy istnieje potrzeba wydania tak obszernego albumu? Jeśli będzie on rozdawany bezpłatnie to obawiam się, że w większości skończy jako makulatura. Budżet partycypacyjny jest mocno ograniczony i warto gospodarować nim rozsądnie.
    Mieszkaniec10030  04.06.2018 21:00
  • Paranoja. 86 tysięcy złotych na konkurs, który można zorganizować za darmo, a nagrody pozyskać od sponsorów? Śmiech na sali
    Mieszkaniec12807  10.06.2018 11:22
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany