Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny metodą Warnke dla dzieci i młodzieży

509
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 200 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu terapii metodą Warnkego dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz stworzenie miejsca, w placówce publicznej, które może służyć temu celowi przez wiele lat.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
ul. Otwocka 3
03-759 Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu terapii metodą Warnkego dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz stworzenie miejsca, w placówce publicznej, które może służyć temu celowi przez wiele lat.
Opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sali do terapii w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie. Głównym założeniem metody Warnke jest to, że przyczyną trudności w nauce wśród dzieci są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dzieci te są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania, np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).
Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów. Udowodnił on, że jedną z najważniejszych przyczyn afazji i dysleksji są zakłócenia słyszenia centralnego. Uważał również, że można je zredukować stosując odpowiedni trening.
Jak wygląda trening?
Pierwszym krokiem terapii jest diagnoza umożliwiająca określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan i cele terapii. Diagnoza i terapia Metodą Warnkego prowadzona jest z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Do Poradni zgłasza się coraz więcej dzieci i młodzieży z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Trudności te często wynikają z występowania dysleksji rozwojowej oraz ze współwystępujących zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wystarczy kilka miesięcy treningu metodą Warnke, aby już uzyskać znaczną poprawę. Regularny trening wpływa pozytywnie na szereg umiejętności szkolnych, takich jak: rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownia i wiele innych. Na terenie Pragi Północ terapia tą metodą nie jest ogólnodostępna.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Orientacyjne koszty pracy terapeutów metody Warnke – ok. 25 000,00 zł;
2. Sprzęt do terapii – ok. 33 200,00 zł:
System A4Lab z modułem BrainAudiometr ok. 7 500,00;
BrainBoy Universal x 10 ok. 15 000,00 zł.
Narzędzia do diagnostyki przesiewowej zez ukryty: Test stereo Langa (test widzenia stereoskopowego) oraz Test przesiewowy plamkowy widzenia binokularnego – ok. 1600,00 zł
Drążek do balansowania – ok. 200,00 zł
Test i trening selektywności percepcji Wedemarker – ok. 500,00 zł
Upgrade urządzenia o trening lateralny – ok. 7500,00 zł
Książeczki do treningu lateralnego – ok. 900,00 zł
3. Inne koszty (takie jak: oznakowanie projektu, zmiany cen rynkowych sprzętu, media) - 2000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 200,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

18.01.2018 18:37
Autor projektu
22.01.2018 14:08
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • " Wystarczy kilka miesięcy treningu metodą Warnke, aby już uzyskać znaczną poprawę";
  pytania do Pań:
  1. ile osób obejmie projekt?
  2. w związku z cytatem z opisu projektu powyżej i z opisu projektu: 1h/tyg dla jednego dziecka +10h tyg. dla jednego dziecka w roku kalendarzowym 2019; czyli nie rozumiem 1 godzina czy 10 godzin?
  3. jeśli skuteczność gwarantuje kilka miesięcy treningu, to jak będzie można sprawdzić skuteczność tego projektu a więc i zasadność wydatku?
  Mieszkaniec12736  20.02.2018 23:17
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany