BETI - Bielańska Edukacyjna Telewizja Internetowa

652
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Maciej Pieńkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
99 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Warsztaty dla młodzieży poszerzające krąg zainteresowań i umiejętności dziennikarskich, operatorskich i montażowych poprzez realizację Telewizji internetowej obrazującej życie, rozrywkę, kulturę, historię oraz ciekawe miejsca i wydarzenia w dzielnicy Bielany. Realizacja przez bielańską bibliotekę we współpracy z Pogotowiem Opiekuńczym nr 1. Aktywizacja młodzieży i zapewnienie podstaw na lepszy start w życiu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty dla młodzieży poszerzające krąg zainteresowań i umiejętności dziennikarskich, operatorskich i montażowych poprzez realizację Telewizji internetowej obrazującej życie, rozrywkę, kulturę, historię oraz ciekawe miejsca i wydarzenia w dzielnicy Bielany. Realizacja przez bielańską bibliotekę we współpracy z Pogotowiem Opiekuńczym nr 1. Aktywizacja młodzieży i zapewnienie podstaw na lepszy start w życiu.
Opis projektu
Projekt przewiduje wykorzystanie nabywanych przez młodzież umiejętności do realizacji przekazów telewizji internetowej w dzielnicy Bielany. Biblioteka posiada półtoraroczne doświadczenie w organizacji tego typu działań. Wyemitowała prawie 80 audycji na temat funkcjonowania i aktywności kulturalnej (eventy, teatry, wernisaże, warsztaty, kino i inne wydarzenia plenerowe oraz informacje o nowościach wydawniczych). Młodzi reporterzy będą relacjonować wydarzenia prowadzone się na Bielanach, przedstawiać ciekawe osoby i imprezy w dzielnicy, a także stworzą różnorodne cykle tematyczne.
Do realizacji cyklu programów zapraszane będą dzieci i młodzież z bielańskich szkół
i Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, z którym biblioteka od wielu lat współpracuje w sferze kultury (placówka ta jest typu opiekuńczo-wychowawczego, współpracuje z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi instytucjami i osobami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej.)
Najbardziej aktywni zostaną włączeni do organizacji festiwalu filmowego dla młodzieży “UPTO 21” odbywającego się od wielu lat na Bielanach.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego młodzieży, czyli aktywizacja młodzieży z tzw. “trudnych domów” oraz nabycie przez nastolatków nowych umiejętności i kwalifikacji, które mogą przydać im się w dorosłym życiu, poprzez zastosowanie i inicjowanie nowatorskich rozwiązań związanych z produkcją i dystrybucją krótkich programów telewizyjnych, a także poprzez współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
Organizacja warsztatów dla młodych twórców z profesjonalistami, z dziennikarzami, montażystami, blogerami, youtuberami, operatorami kamer czy dźwiękowcami, by zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej realizacji projektu.
Spotkania i wymiana doświadczeń na zasadzie “dobrych praktyk” z młodzieżą prowadzącą szkolną telewizję IgnaśTV z CXXII Liceum im. Ignacego Domeyki na Bielanach.

Najbardziej aktywni zostaną włączeni do organizacji festiwalu dla młodzieży odbywającego się od wielu lat na Bielanach UPTO 21.
Uzasadnienie realizacji projektu
Internet to najpopularniejsza forma przekazu informacji wybierana szczególnie przez młodych ludzi. Biblioteka dysponując niezbędnym sprzętem do nagrywania i montażu filmów staje się doskonałym miejscem do prowadzenia integracyjnych i aktywizacyjnych działań w zakresie kultury dla młodych ludzi trafiających do Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, dla którego biblioteka jest wieloletnim partnerem. Realizacja atrakcyjnych form przekazu przez młodych, poświęcających więcej czasu na interakcje internetowe niż bierne oglądanie telewizji, pozwoli im stawać się nie tylko odbiorcami, ale i twórcami.
Młodzież wcieli się w role prezenterów, montażystów, realizatorów, dźwiękowców, wydawców i redaktorów..
Zdobędą też doświadczenie, które mogą wykorzystać w pracy zarobkowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Domena  100,00 zł
2. Strona WWW + serwer 3 000,00 zł
3. Materiały redakcyjne 1 500,00 zł
4. Warsztaty dla młodzieży (z montażu, dziennikarstwa, dla operatora kamery, dla dźwiękowca) - 12 000,00 zł
5 3x Kamery - 30 000,00 zł
6 3x stacje montażowe/laptopy - 30 000,00 zł
7 3x mikroporty - 4 500,00 zł
8 rejestrator audio - 1 700,00 zł
9 mikrofon shotgun - 3 szt - 1 500,00 zł
10. mikrofony reporterskie - 1 szt. - 1 000,00 zł
11. statywy filmowe 3 szt. - 3 000,00 zł
12. oświetlenie nakamerowe - 3 szt - 1 500,00 zł
13. statywy oświetleniowe 3 szt. - 600,00 zł
14. osprzęt dodatkowy (uchwyty, złącza, kable, torby, akumulatory do kamer, lamp, dyski zewnętrzne, itp. ) - 5 000,00 zł
15. oprogramowanie montażowe (3 szt.) - 4 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
99 900,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.01.2018 09:12
Koordynator w Dzielnicy Bielany
31.01.2018 13:14
slacek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany