Bezpieczna droga do szkoły, przedszkola i żłobka ulicą Anny German

628
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Żoliborz
Obszar 4 - Żoliborz Południowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
46 500 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do SP nr 92 im. Jana Brzechwy przy ul. Przasnyskiej jak również do żłobków i przedszkoli zlokalizowanych w rejonie Zatrasia, Sadów Żoliborskich i ul. Rydygiera. Projekt obejmuje również swoim zasięgiem znajdującą się w planach budowę szkoły przy ul. Anny German.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Żoliborz
Obszar objęty pomysłem:
Obszar 4 - Żoliborz Południowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Anny German na odcinku od ul. Rydygiera do ul. Krasińskiego
Żoliborz Południowy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul. Anny German na odcinku od ul. Rydygiera do ul. Krasińskiego Żoliborz Południowy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do SP nr 92 im. Jana Brzechwy przy ul. Przasnyskiej jak również do żłobków i przedszkoli zlokalizowanych w rejonie Zatrasia, Sadów Żoliborskich i ul. Rydygiera. Projekt obejmuje również swoim zasięgiem znajdującą się w planach budowę szkoły przy ul. Anny German.
Opis projektu
Żoliborz Południowy w ostatnim czasie bardzo się rozbudował. Przybywa mieszkańców a co za tym idzie również i naszych milusińskich. Codziennie bardzo wąski chodnik wzdłuż ul. Anny German jest uczęszczany przez setki dzieci udające się do Szkoły Podstawowej nr 92 zlokalizowanej przy ul. Przasnyskiej. Jest to miejsce wędrówek rodziców z dziećmi do żłobków i przedszkoli znajdujących się na Zatrasiu, w rejonie Sadów Żoliborskich i ul. Rydygiera. Jest to również główna arteria piesza do większego węzła komunikacyjnego zlokalizowanego przy zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Krasińskiego. Ulica Anny German łączy w tym miejscu Zatrasie z inwestycjami zlokalizowanymi przy ul. Rydygiera włącznie z obszarem, aż do torów.
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pieszych przemieszczających się wzdłuż ul. Anny German poprzez spowolnienie ruchu samochodowego. Zamysłem jest montaż 3 progów zwalniających asfaltowych oraz oznakowania pionowego na odc. od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Rydygiera
Zapewnijmy naszym dzieciom jak również i sobie samym bezpieczną drogę do placówek oświatowych jak również i do pracy. Miejmy wpływ na swoje bezpieczeństwo i zmiany w naszym otoczeniu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt zwiększy bezpieczeństwo poruszania się dzieci, pieszych wzdłuż ul. Anny German. Ma on celu spowolnienie ruchu samochodowego na bardzo długim odcinku drogi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Podział kosztów:
wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z nadzorem – 10 000 zł brutto
wykonanie progów wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym – 36 070 zł brutto
trybik (znak budżetu partycypacyjnego) 430 zł brutto
Razem 46 500 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
46 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Malowanie oznakowania poziomego, naprawa znaków - koszt eksploatacji 800 zł rocznie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
800,00 zł

Modyfikacje

19.01.2018 19:37
Autor projektu
28.02.2018 09:54
Koordynator w dzielnicy Żoliborz
06.04.2018 13:40
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
06.04.2018 14:29
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
17.04.2018 09:44
Koordynator w Dzielnicy Żoliborz
28.05.2018 16:10
Koordynator w Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany